Проєкт Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»

опубліковано 31.10.2019 16:59

 

Проєкт Закону УкраЇни
Про внесення змін до Закону України
«Про Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро
на період до 2021 року»
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 146):

1) у назві та тексті слова і цифри «на період до 2021 року» замінити словами і цифрами «на період до 2024 року»;

2) у пункті 4 Прикінцевих положень слово «рекомендувати» виключити;

3) у Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженій Законом України «Про Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»:

у назві та тексті слова і цифри «на період до 2021 року» замінити словами і цифрами «на період до 2024 року»;

у тексті цифри і слово «2017 – 2021 роки» замінити цифрами і словом «2017 – 2024 роки»;

у абзаці другому слова і знак «оптимізація водоспоживання,» виключити;

у розділі «Шляхи і способи розв’язання проблеми»:

у абзаці четвертому слова «підвищити ефективність державного управління водними ресурсами» замінити словами «забезпечити впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом»;

у підпункті 3 абзацу тринадцятого знак та слова «, та здійснити пошук джерел підземних вод для питного водопостачання» виключити;

у підпункті 5 абзацу тринадцятого знак та слова «, зокрема шляхом розвитку автоматизованих спостережних мереж» виключити;

у підпункті 1 абзацу чотирнадцятого слова «та виконання» виключити;

абзац другий розділу «Обсяги та джерела фінансування Програми» викласти в такій редакції:

«Орієнтовний обсяг фінансування становить 41265,05 млн. гривень, зокрема, за рахунок державного бюджету – 21029,03 млн., місцевих бюджетів – 7545,65 млн., інших джерел, не заборонених законом, – 12690,37 млн., у тому числі за напрямами:

забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь – 25662,72 млн. грн.;

першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, – 2087,45 млн. грн.;

захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод – 4452,94 млн. грн.;

комплексний протипаводковий захист у басейні річки Дністер, суббасейнів річок Пруту та Сірету району річкового басейну Дунай – 3200,73 млн. грн.;

комплексний протипаводковий захист у суббасейні річки Тиса річкового басейну річки Дунай в Закарпатській області – 2312,32 млн. грн.;

екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води – 3548,89 млн. гривень.».

додатки 1, 2 та 3 викласти у редакції, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

              Голова
Верховної Ради України

 
 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

 

Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»

Порівняльна таблиця до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін