Протокол засідання робочої групи Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ на ІІІ декаду квітня 2020 року

опубліковано 21.04.2020 18:19

м. Київ                                                                               21 квітня 2020 р.

 

Присутні: список додається.

 

Слухали:

1.  Інформацію Укргідрометцентру щодо прогнозу водності у басейні Дніпра у ІІІ декаді квітня 2020 року.

2. Пропозиції учасників Комісії щодо режиму роботи дніпровських водосховищ у ІІІ декаді квітня 2020 року.

 

За уточненим прогнозом Укргідрометцентру від 10.04.2020, середній приплив води до водосховищ за другу та третю декади квітня 2020 року буде меншим, порівняно з очікуваним за основним прогнозом від 25.03.20, і передбачається, відповідно (у м3/с): до Київського 740-800 та 600-660, до Канівського (стік Десни) 140-150 та 130-140. Тобто, з урахуванням фактичних витрат у першій-другій декадах квітня  і прогнозу на третю декаду, середня за квітень витрата Дніпра у створі Києва за серединою прогнозованого інтервалу дорівнюватиме в середньому 915 м3/с, або 23% від норми (норма квітня – 3920 м3/с) і буде близькою до критеріїв маловоддя (гідрологічної посухи).

Прогноз припливу води до Київського та Канівського водосховищ у квітні 2020 року:

 

Основний прогноз (від 25.03.2020)

Уточнений прогноз (10.04.2020)

Фактичний приплив

Приплив

у 2019 р.

 

м3

м3

м3

м3

Київське водосховище

квітень, I декада

990-1050

 

909

1260

                ІІ декада

960-1040

740 – 800

742

1230

               ІІІ декада

900-1000

600 – 660

 

1090

квітень, середній

950-1030

 

 

1190

Канівське водосховище (стік р. Десна у гирлі)

квітень, I декада

175-195

 

175

297

                ІІ декада

160-180

140 – 150

148

303

               ІІІ декада

150-170

130 – 140

 

272

квітень, середній

160-180

 

 

291

Станом на 21 квітня 2020 р. на каскаді дніпровських водосховищ склалася така водогосподарська обстановка:

 

 

 

Проєктні рівні, м БС

Фактичні дані станом на 21.04.2020

 

Водосховища

 

 

Нормальний

 

Мінімальний

Рівень верхнього б’єфу,

м БС

Вільний об’єм, млн.куб.м

Київське

103,00

101,50

102,56

(в/п Толокунь)

-385,8

Канівське

91,50

91,00

91,49

-6,5

Кременчуцьке

81,00

75,75

80,42

-1270,4

Кам’янське

64,00

63,00

63,90

-56,6

Дніпровське

51,40

48,50

51,17

-91,0

Каховське

16,00

12,7

15,65

-750,7

Всього:

 

 

 

-2561,0

 

Каскад дніпровських водосховищ працював у І та ІІ декадах квітня у режимі, узгодженому Міжвідомчою комісією, і станом на 21 квітня його наповнення складає 94,2% від проєктного.

Пропозиції, які надійшли  до Держводагентства:

ПрАТ «Укргідроенерго»:

Зважаючи на поточну гідрометеорологічну ситуацію та на основі проведених розрахунків, ПрАТ «Укргідроенерго» пропонує встановити рівень Кременчуцького водосховища в межах 80,50–80,60 м, станом на 1 травня 2020 року.

Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ:

Враховуючи водогосподарську обстановку в басейні, що склалася до 21квітня, вважаємо за доцільне встановити такий режим роботи водосховищ:

По Київському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах.  Рівень води у водосховищі (водпост Толокунь) на 1 травня має бути 102,60–102,70 м БС. Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливаннями рівнів води біля Києва не більше 0,8 м.

По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах . Середньодобовий рівень води у верхньому б’єфі  має бути у межах 91,35–91,50 м БС.

По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працює в режимі поступового наповнення. Рівень води  у водосховищі на 1 травня має бути в межах 80,50–80,60 м БС  (середній рівень за даними Укргідрометцентру).

По Каховському водосховищу: ГЕС працює в режимі поступового наповнення. Рівень води  у водосховищі  на 1 травня має бути 15,60–15,70 м БС.

Виходячи з гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки у басейні Дніпра, уточненого гідрологічного прогнозу на ІІІ декаду квітня та з метою забезпечення питного водопостачання населення, підтримання екологічно-безпечного стану дніпровських водосховищ, робоча група Міжвідомчої комісії пропонує встановити наступний режим роботи каскаду дніпровських водосховищ у ІІІ декаді квітня:

1. По Київському водосховищу: ГЕС працює у режимі наповнення. Станом на 1 травня середньодобовий рівень води у водосховищі (водпост Толокунь) має бути в межах 102,60-102,70 м БС.

Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується за умовами нересту риби середньодобовим коливанням рівнів води  у нижньому б’єфі (біля греблі) 1,5 м, що відповідає коливанням рівнів води 0,8 м у створі гідропоста  Київ (міст Метро) з 1 квітня по 30 травня.

По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Середньодобовий рівень у верхньому б’єфі водосховища протягом квітня має бути в межах 91,35-91,50 м БС.

Добове регулювання стоку обмежується за умовами нересту риби середньодобовим коливанням рівня води у нижньому б’єфі ГЕС (біля греблі) не більше ніж 0,5 м у період з 1 квітня по 30 травня.

По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працює у режимі наповнення. Станом на 1 травня рівень води у водосховищі має бути в межах 80,50-80,60 м БС.

Добове регулювання стоку обмежується за умовами нересту риби середньодобовим коливанням рівня води у нижньому б’єфі ГЕС (біля греблі), не більше ніж 1,5 м у період з 1 квітня по 31 травня.

По Кам’янському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах із забезпеченням постійних попусків у нижній б’єф не менше ніж 400 м3/с, відповідно до екологічних умов м. Дніпро. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі) витримується в межах 63,8-64,0 м БС.

Добове регулювання стоку обмежується за умовами нересту риби середньодобовим коливанням рівня води у нижньому б’єфі ГЕС не більше ніж 1,5 м у період з 1 квітня по 9 червня.

По Дніпровському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі), викликане добовим регулюванням ГЕС, за умовами нересту риби допускається до 0,4 м у період з   1 квітня по 14 червня.

За умовами навігації забезпечується гранично допустимий рівень спрацювання верхнього б’єфу (біля греблі) 51,1 м БС під час проходження великогабаритних суден на лімітуючих ділянках.

Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях» і ПрАТ «Укргідроенерго» погодити графік проходження суден із зануренням 3,0 і більше метрів та оперативно погоджувати їх проходження у верхів’ї водосховища у кожному конкретному випадку.

Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях» за умов раціонального використання гідроелектроенергії передбачати проходження великогабаритних суден у верхів’ї водосховища в години пікової роботи Середньодніпровської ГЕС.

По Каховському водосховищу: станом на 1 травня рівень у водосховищі має бути в межах 15,60-15,70 м БС, скиди з ГЕС здійснюються витратами в межах 350-400 м3/с.  

Добове регулювання потужності ГЕС обмежується за умовами нересту риби із середньодобовим коливанням рівня води у нижньому б’єфі не більше ніж 0,4 метра без урахування згінно-нагінних явищ у період з 1 квітня по 19 червня.

2. У разі зміни обсягів стоку Дніпра (нижче або вище від прогнозованого) або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативній робочій групі розглянути необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні.

3. Рекомендувати:

3.1. Держводагентству:

- затвердити режими роботи дніпровських водосховищ згідно з пропозиціями учасників Міжвідомчої комісії.

3.2. Держрибагентству:

- встановити постійний контроль за станом риби у водосховищах Дніпровського каскаду. При необхідності коригування режиму роботи водосховищ, пов’язаних з нерестом риби, повідомляти департамент водного менеджменту Держводагентства;

- разом з БУВР нижнього Дніпра здійснювати моніторинг якісного стану у нижньому б’єфі Каховської ГЕС.

3.3. Держекоінспекції, Держрибагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ здійснювати постійний моніторинг водогосподарської ситуації у басейні Дніпра. У разі її ускладнення інформувати Міжвідомчу комісію та внести пропозиції щодо її позачергового скликання для вжиття необхідних заходів.

4. Держводагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ забезпечити дотримання встановлених режимів роботи дніпровських водосховищ та виконання рекомендацій засідання Міжвідомчої комісії.