Триває громадське обговорення проєкту з ревіталізації річки Ягорлик

опубліковано 30.03.2020 09:33

Через свою високу зарегульованість, забруднення стічними водами тощо у річці Ягорлик значно погіршилася якість води та її мікробіологічний склад.
До того ж, спостерігаються інтенсивні процеси заболочування заплави, а значна частина водопропускних споруд знаходиться в незадовільному технічному стані.
Одним словом, Ягорлик - це річка, яка має надмірне антропогенне навантаження.
Для покращення її екологічного стану Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю реалізується відповідний демонстраційний проєкт із відновлення частини річки Ягорлик.
А саме заплановано відновлено природного русла річки шляхом ліквідації несанкціонованих перешкод (загат, насипів), розчищення її русла від замулення, створення водопропускної споруди в дамбі автодороги на ділянці від с. Артирівка до с. Ілія.
Реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці органів місцевої влади, громадськості та за сприяння проєкту ГЕФ/ПРООН/ОБСЄ/ЄЕК ООН «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер», Держводагентства, Мінекоенерго і Одеської обласної державної адміністрації.
Важливо! Заплановані роботи у рамках проєкту будуть реалізовані за небюджетні кошти.
В цілому реалізація проєкту матиме позитивний вплив на покращення якості води у річці, а також сприятиме підвищенню туристичної привабливості та створить нові можливості для розвитку екотуризму.
Відповідно до законодавства, 23 березня 2020 року у Єдиному реєстрі з ОВД було оприлюднено офіційне повідомлення про обговорення проєкту.
Ознайомитися з повним текстом повідомлення про плановану діяльність можна за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/…/docume…/5543/reports/pZMqRFjUpI.pdf
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому територіальному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації у термін до 17 квітня поточного року за адресою: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, ecolog@odessa.gov.ua, тел. (048) 728-35-05, 728-34-58.