Стан охорони праці в галузі під контролем

опубліковано 16.03.2021 09:54

Напередодні запуску нового циклу перевірок з питань охорони та гігієни праці, передбачених графіком здійснення комплексних перевірок стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, сектор з охорони праці оновив відповідний перелік питань щодо перевірки стану охорони праці відомчою комісією Держводагентства, який найближчим часом буде подано на розгляд та затвердження Голові Держводагентства. 
 
До основних питань, які контролюють члени зазначеної комісії під час здійснення внутрішньовідомчого контролю V ступеня, належать:
 
 • здійснення оперативного контролю I-IV ступенів за станом охорони праці. Наявність журналів оперативного контролю I, II ступенів та протоколів проведення III ступеня (щомісяця), IV ступеня (щоквартально);
 • наявність колективного договору (угоди), виконання розділу «Охорона праці» в ньому;
 • наявність у посадових інструкціях керівників та інженерно-технічних працівників конкретних обов’язків з питань охорони праці;
 • проведення навчання і перевірки знань усіх працівників з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, а серед водіїв – з питань безпеки дорожнього руху;
 • забезпечення своєчасного обов'язкового проведення попередніх (при прийнятті на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року та обов’язкового виконання оздоровчих заходів;
 • забезпечення обов’язкового проходження водіями передрейсових і післярейсових медичних оглядів;
 • забезпеченість працівників галузі спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, відповідно до норми;
 • забезпечення своєчасної обов’язкової оцінки та врахування виробничих ризиків на робочих місцях для забезпечення працівників додатковими засобами індивідуального захисту, залежно від характеру та умов виконуваних робіт;
 • забезпечення своєчасного проведення необхідних випробувань та вимірювань при ремонті та обслуговуванні кожного виду електрообладнання, пристроїв, інструментів, електрозахисних засобів відповідно до вимог нормативно-технічної документації;
 • забезпечення вжиття у кожному структурному підрозділі, де неможливо запровадити дистанційний режим роботи, дієвих профілактичних та протиепідемічних заходів для недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
 • виконання вимог наказів та доручень Держводагентства з питань охорони праці у поточному році.