Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Мінприроди, Мінекономрозвитку та Мінфіну від 25.12.2013 № 544/1561/1130

опубліковано 01.03.2018 12:54

Звіт про періодичне відстеження результативності
наказу Мінприроди, Мінекономрозвитку та Мінфіну від 25.12.2013 № 544/1561/1130 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 163/24940
 
 
  1. Вид та назва регуляторного акта.
 
Наказ Мінприроди, Мінекономрозвитку та Мінфіну від 25.12.2013 № 544/1561/1130 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрованого в Мін’юсті 25.01.2014 за № 163/24940.
 
2. Назва виконавця заходів відстеження
 
Державне агентство водних ресурсів України.
 
3. Цілі прийняття акта
 
Наказ Мінприроди, Мінекономрозвитку та Мінфіну від 25.12.2013 № 544/1561/1130 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрованого в Мін’юсті 25.01.2014 за № 163/24940, розроблено з метою виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» та приведення  нормативно-правових актів Державного агентства водних ресурсів України у відповідність до норм чинного законодавства.
 
4. Строк виконання заходів з відстеження
 
З 23.02.2018 по 29.02.2018.
 
5. Тип відстеження
 
Періодичне.
 
6. Методи одержання результатів відстеження
 
Статистичні дані.
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
 
Відстеження результативності наказу Мінприроди, Мінекономрозвитку та Мінфіну від 25.12.2013 № 544/1561/1130 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрованого в Мін’юсті 25.01.2014 за № 163/24940 здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних Держводагентства за показниками:
- збільшення розміру надходжень до Державного бюджету України за рахунок вдосконалення, визначення економічно обґрунтованої вартості та порядку надання платних послуг водогосподарськими організаціями;
- приведення цін на платні послуги, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів у відповідність до вимог чинного законодавства;
- розмір власних надходжень, за рахунок яких має покриватися дефіцит бюджетного фінансування;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;
- відсутність скарг на низьку якість надання послуг бюджетними установами та організаціями.
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
 
     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів», за даними Держводагентства, за 2017 рік водогосподарськими організаціями було надано платних послуг на загальну суму 1 618 393,4 тис. гривень, за 2014 рік - (725,5 тис. грн.),.
Відповідно до зазначеного відбулося значне збільшення розміру надходжень до Державного бюджету України.
Дія регуляторного акта станом на 2017 рік поширюється на 178 бюджетних установ та організацій, які належать до сфери управління Держводагентства, та на всіх юридичних і фізичних осіб, які на договірних засадах можуть отримувати  зазначені у постанові Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» послуги.
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акта, обмежуються  лише обсягами фактичних витрат на виконання певних видів послуг.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо основних положень акта високий, оскільки акт розміщений на офіційних веб-сайтах Держводагентства (www.davr.gov.ua), Верховної Ради України (www.rada.gov.ua), Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua), а також опублікований в Офіційному віснику від 18.02.2014 № 13 стаття 414.
Порівняно з показником 2014 року, загальна кількість наданих водогосподарськими організаціями послуг у 2017 році у цілому збільшилась на 12,3 %.
Скарги на низьку якість надання послуг бюджетними водогосподарськими установами та організаціями відсутні.
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
 
Реалізація цілей наказу Мінприроди, Мінекономрозвитку та Мінфіну від 25.12.2013 № 544/1561/1130 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрованого в Мін’юсті 25.01.2014 за № 163/24940, забезпечило приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства та створено законодавчо-правові умови для формування вартості та порядку надання платних послуг у сфері водного господарства, що сприяло збільшенню обсягів надходжень до державного бюджету.