Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти»

опубліковано 11.09.2018 12:43

1. Вид та назва регуляторного акта.
 
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти».
 
2. Назва виконавця заходів відстеження
 
Державне агентство водних ресурсів України.
 
3. Цілі прийняття акта
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518, розроблено відповідно до статті 51 Водного кодексу України та з метою унормування розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, уникнення корупційної складової у взаємовідносинах між орендарем та орендодавцем при встановленні орендної плати та створення єдиного підходу у реалізації державної політики щодо користування водними об’єктами на умовах оренди.
4. Строк виконання заходів з відстеження
 
З 28.08.2018 по 07.09.2018.
 
5. Тип відстеження
 
Періодичне відстеження.
 
6. Методи одержання результатів відстеження
 
Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
 
Прийняття акта зумовило досягнення поставлених цілей. Ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта відсутній.
Дія зазначеного акта поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, яким надається в оренду водний об’єкт.
Акт розміщений на сайті Держводагентства (www.davr.gov.ua) та на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України (www.rada.gov.ua), Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).
Відстеження результативності наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518, здійснювалося за показниками:
- розмір надходжень до відповідних бюджетів та фондів;
- ризик вчинення корупційних правопорушень;
- кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта;
- розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання, які пов’язані з виконанням вимог акта;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
 
За наявними у Держводагентстві даними, в Україні налічується
50,5 тис. водних об’єктів, у т.ч. замкнених природних водойм.
З метою встановлення реальної ситуації Держводагентством проаналізовані всі діючі договори оренди водних об’єктів та визначено, що середня максимальна плата за 1 га водного об’єкта становила у 2014 році
342 грн., а середня мінімальна плата за 1 га 228 гривень.
У 2017 році середня максимальна плата за 1 га водного об’єкта становить 537 грн., а середня мінімальна 358 гривень.
Також визначено показник середньої плати за оренду 1 га водного об’єкта (з урахуванням усіх наданих в оренду водних об’єктів), що становив у
2014 році 42 грн., що складає 14,7 %, а у 2017 році складає 43 грн.,
що становить 9,6%.
Так, у 2014 році від оренди водних об’єктів до місцевих бюджетів надійшла сума, що становить 6,5 млн. грн., при цьому загальна площа орендованих водних об’єктів становить 155,5 га, що в свою чергу складає
100 %.
У 2017 році від оренди водних об’єктів до місцевих бюджетів надійшла сума, що становить 6,9 млн. грн., при цьому загальна площа орендованих водних об’єктів становить 160,0 га, що в свою чергу становить
100 %.
Кількість наданих в оренду водних об’єктів, у т.ч. які надаються для риборозведення,у 2014 році складала 16,5 тис. шт., в порівняно18,0 тис. водних об’єктів з 2017.
Застосувавши підхід, запропонований у Методиці, середня сума плати
за 1 га орендованих водних об’єктів становила  у 2014 році 285 грн., при цьому у 2017 році складає вже 448 гривень. У такому випадку використання зазначеної Методики дозволило збільшити надходження від оренди водних об’єктів.
Акт забезпечив:
- здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі;
- створення єдиного підходу до встановлення розміру орендної плати при користуванні водними об’єктами на умовах оренди;
- усунення корупційної складової у взаємовідносинах між орендарем та орендодавцем;
- збільшення розміру надходжень до місцевих бюджетів за рахунок надання в оренду водних об’єктів.
Дія зазначеного акта поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, яким надається в оренду на території України водний об’єкт.
Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта, складала у 2014 році 16,5 тис., а для порівняння у 2017 році складає 18,0 тис.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта високий, оскільки акт розміщений на сайті Держводагентства (www.davr.gov.ua) та на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України (www.rada.gov.ua), Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua), опублікований в Офіційному віснику України від 09.07.2013 № 49.
Скарги на порушення законодавства з питань надання в оренду водних об’єктів відсутні.
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
 
Реалізація цілей наказу Міністерства екології та природних ресурсів від  28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518, забезпечила унормування розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, уникнення корупційної складової у взаємовідносинах між орендарем та орендодавцем при встановленні орендної плати та створення єдиного підходу у реалізації державної політики щодо користування водними об’єктами на умовах оренди.