УМОВИ проведення конкурсу на посаду завідувача сектору з господарського забезпечення

опубліковано 18.06.2021 12:04

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору з господарського забезпечення
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
- приймання участі у підготовці розрахунків до бюджетних запитів, проєктів кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, у частині потреби коштів на оплату енергоносіїв та матеріально-технічного забезпечення апарату;
забезпечення контролю за зберіганням товарно-матеріальних цінностей апарату Держводагентства, ведення їх обліку та звітної документації про рух, підготовку пропозицій щодо їх списання та передачі;                                                організація роботи з благоустрою та догляду за адміністративною будівлею Держводагентства і прибудинковою територією, відповідно до санітарних норм та правил;  
 - організація роботи з благоустрою та догляду за адміністративною будівлею Держводагентства і прибудинковою територією, відповідно до санітарних норм та правил;
- забезпечення оформлення необхідних документів для укладання договорів та подання відповідних звітів щодо надання послуг, а також технічного обслуговування і ремонту опалювальних систем, систем водопостачання, індивідуального теплового пункту, ліфта, засобів зв’язку, сантехніки, оргтехніки;
- забезпечення внутрішнього контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки у апараті Держводагентства;
 - розгляд у межах своїх повноважень звернення фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;   
- здійснення та контроль за підготовкою договірної документації на закупівлю товарів, робіт і послуг апарату Держводагентства;
- забезпечення виконання за дорученням керівництва Держводагентства інших завдань і функцій, визначених у положеннях про Держводагентство, сектор з господарського забезпечення, інших актах законодавства в межах компетенції сектору.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 11000 грн.
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті  52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково, строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
Інформація приймається до 16 год. 00 хв 25 червня          2021 року
Додаткові (необов’язкові) документи
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку
Дата і час початку проведення тестування кандидатів.
Місце або спосіб проведення тестування.
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
29 червня 2021 року з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.
 
 
Проведення тестування на знання законодавства дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби. 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
30 червня 2021 року о 10 год. 00 хв.
Співбесіда кандидатів проводиться дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи ZOOM).
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Щеглова Ольга Михайлівна,
(044) 234 7451
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
Вища освіта ступеня не нижче магістра
2.
Досвід роботи
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 
3.
Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою
4.
Володіння іноземною мовою
Не потребує
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Якісне виконання поставлених завдань
 вміння організовувати та планувати роботу;
 вміння ефективно використовувати робочий час;
 вміння працювати з масивами інформації в паперовій та електронній формі;
 вміння працювати з документами
2.
Командна робота та взаємодія
вміння ефективної комунікації;
  співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
  відкритість.
3.
Особисті якості
відповідальність;
 дисципліна і системність;
 комунікабельність;
 самоорганізація та орієнтація на розвиток;
 вміння працювати в стресових ситуаціях.
 
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
та іншого законодавства
2.
Знання законодавства у сфері
Закон України «Про теплопостачання»
Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»
Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»
Закон України «Про енергозбереження»
Закон України «Про пожежну безпеку»