УМОВИ проведення конкурсу на посаду провідного спеціаліста юридичного відділу

опубліковано 12.08.2021 09:18

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства водних ресурсів України
11 серпня 2021 року № 228-ос
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади
державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста
юридичного відділу
 
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
- забезпечення у встановленому порядку представлення інтересів Держводагентства в судах та інших органах;
- підготовка інформації щодо необхідності вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
- узагальнення практики застосування законодавства у відповідній сфері, підготовка пропозиції щодо його вдосконалення, подача їх на розгляд керівництву юридичного відділу для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх у встановленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 6800 грн.
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
строковий (на період соціальної відпустки основного працівника)
 
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246;
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 09 вересня 2021 року
Додаткові (необов’язкові документи)
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
13 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
 
Тестування кандидатів на знання законодавства проводиться дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби);
 
 
 14 вересня 2021 року о 14 год. 00 хв.
Співбесіда кандидатів проводиться дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи ZOOM).
   Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Щеглова Ольга Михайлівна
 (044) 234 71 54
 
 shchehlova@davr.gov.ua
 
 
 
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2.
Досвід роботи
 не потребує
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
2.
Аналітичні здібності
- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації.
3.
Відповідальність
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень.
4.
Комунікація та взаємодія
- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів.
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»;
та іншого законодавства
2.
Знання законодавства у сфері
Цивільний кодекс України;
Цивільно-процесуальний кодекс України;
Кодекс адміністративного судочинства України;
Господарський кодекс України;
Господарський-процесуальний кодекс України;
Закон України «Про звернення громадян».
__________________________________________________