УМОВИ проведення конкурсу на посаду начальника управління супроводження ІТ систем та документообігу

опубліковано 10.06.2021 11:40

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства водних ресурсів України
09 червня 2021 року № 170-ос
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
 на зайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника управління супроводження ІТ систем та документообігу.
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
здійснює керівництво управлінням, представляє його у відносинах з іншими структурними підрозділами Держводагентства, розподіляє обов’язки і завдання між спеціалістами структурних підрозділів управління;
забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань державної служби, з питань запобігання корупції, правил внутрішнього службового розпорядку, їх посадових інструкцій та норм цього Положення;
забезпечує дотримання Закону України «Про державну таємницю»;
відповідає за технічний захист інформації в Агентстві, організовує заходи щодо технічного захисту інформації в апараті Агентства та здійснює контроль за їх ефективністю згідно з вимогами нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації відповідно до ст. ст. 4.11.8, 4.11.9, 4.11.10 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ від 12.08.2005 № 440, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 р. за            N 902/11182 (далі-ЗВДТ);
здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління;
вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників управління;
подає Голові Держводагентства пропозиції щодо структури, рангів, надбавок, преміювання, дисциплінарних стягнень і заохочень, переведення та звільнення з посад працівників управління, своєчасного заміщення вакансій;
забезпечує виконання доручень Голови Держводагентства, що стосуються питань управління;
дбає про особисту безпеку та безпеку працівників управління при виконанні ними своїх обов’язків;
здійснює прийом громадян з питань, які належать до компетенції управління;
вносить керівництву Держводагентства пропозиції щодо удосконалення роботи.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 13300 грн.
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково;
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 17 червня 2021 року
Додаткові (необов’язкові документи)
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
 
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
22 червня 2021 року з  09 год. 00 хв до 11 год. 00 хв.
 
 
Тестування кандидатів на знання законодавства проводиться дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби);
 
 
 23 червня 2021 року о 14 год. 00 хв.
Співбесіда кандидатів проводиться дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи ZOOM).
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Щеглова Ольга Михайлівна
 (044) 234 71 54
 
 shchehlova@davr.gov.ua
 
 
 
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем магістр
2.
Досвід роботи
 досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
 
Управління організацією роботи
чітке бачення цілі;
ефективне формування та управління процесами;
розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;
уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;
здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання
делегування та управління результатами;
управління мотивацією;
стимулювання командної роботи та співробітництва
2.
Аналітичні здібності
здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки;
вміння аналізувати інформацію та робити висновки;, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи;
 здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи
3.
Особисті якості
 уважність до деталей;
здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
позитивне ставлення та відкритість до змін і нововведень;
чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
  Конституція України
Закон України «Про державну службу»
Закон України «Про запобігання корупції»
2.
Знання законодавства у сфері
Закон України «Про інформацію»
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006                    № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» та інші нормативно-правові акти щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ІТ та захисту інформації
3.
Додаткові вимоги
знання організації технічного захисту інформації в органах державної влади;
знання принципів захисту інформації від несанкціонованих дій, у тому числі від кібератак;
-