УМОВИ проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста сектору з енергоефективності

опубліковано 16.06.2021 11:56

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства водних ресурсів України
15 червня 2021 року № 174-ос
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
 на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста сектору з енергоефективності
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
підготовка пропозицій про проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня енергоефективності, енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у водогосподарській сфері;
підготовка пропозиції для розроблення проєктів нормативно-правових актів, що стосуються питань енергоефективності та енергозбереження, раціонального і ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
проведення аналізу тарифів на електроенергію у розрізі енергопостачальників і на їх основі підготовка пропозицій щодо оплати спожитої електроенергії, розподіл лімітів на електроенергію між водогосподарськими організаціями;
проведення аналізу та узагальнення даних оперативної звітності з використання паливно-енергетичних ресурсів;
проведення аналізу і узагальнення досвіду водогосподарських організацій та підприємств інших сфер економіки щодо енергозабезпечення, енергоефективності, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;
підготовка розрахунків до бюджетних запитів, проєктів кошторису за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, у частині потреби коштів на оплату енергоносіїв;
здійснення практичної та методологічної допомоги в розробці та виконанні завдань із економії паливно-енергетичних ресурсів.
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 8500 грн.
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково;
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 23 червня 2021 року
Додаткові (необов’язкові документи)
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
 
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
25 червня 2021 року з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.
 
Тестування кандидатів на знання законодавства проводиться дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби);
 
 
 
 25 червня 2021 року о 13 год. 00 хв.
Співбесіда кандидатів проводиться дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи ZOOM).
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 Щеглова Ольга Михайлівна
 (044) 234 71 54
 
 shchehlova@davr.gov.ua
 
 
 
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, , молодшого бакалавра
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
чітке бачення цілі;
ефективне управління ресурсами;
ефективне формування та управління процесами;
розуміння алгоритму та процесів, необхідних для   виконання завдання, передачі функцій та повноважень;
уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;
здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання
делегування та управління результатами;
управління мотивацією;
стимулювання командної роботи та співробітництва
2.
Аналітичні здібності
здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного;
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуацію.
3.
Особисті якості
уважність до деталей;
здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
позитивне ставлення та відкритість до змін і нововведень;
чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
 Конституція України
Закон України «Про державну службу»
Закон України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства
2.
Знання законодавства у сфері
Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»;
Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»