Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік по Державному агентству водних ресурсів України

опубліковано 17.11.2017 08:26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.
грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
Всього
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
Всього
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
2407000
 
Державне агентство водних ресурсів України
1 559 437,4
1 486 546,3
1 021 540,6
223 733,9
72 891,1
931 559,3
841 878,8
83 437,5
520 796,5
89 680,5
2 490 996,7
2407010
0421
Керівництво та управління у сфері водного господарства
18 754,9
18 754,9
14 564,1
506,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 754,9
2407020
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства
196,1
0,0
0,0
0,0
196,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
196,1
2407040
0950
Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства
3 971,5
3 971,5
3 057,6
231,4
0,0
1 701,9
1 686,9
465,0
575,0
15,0
5 673,4
2407050
0421
Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
1 468 919,9
1 463 819,9
1 003 918,9
222 995,7
5 100,0
929 857,4
840 191,9
82 972,5
520 221,5
89 665,5
2 398 777,3
2407070
0511
Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2407120
0511
Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем
30 000,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2407800
0511
Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ
37 395,0
0,0
0,0
0,0
37 395,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37 395,0