РІШЕННЯ засідання Басейнової ради Південного Бугу (протокол від 22 листопада 2019 р.)

опубліковано 03.12.2019 09:15

22.11.2019                                                                                           м. Вінниця
 
Порядок денний
1. Організаційні питання роботи БР.
2. Стан формування Плану управління річковим Басейном (ПУРБ).
2.1. «Стан підготовки питань ПУРБ та плани щодо його розроблення і затвердження (можливі терміни, виконавці, фінансування тощо)»
2.2. «Зони і території басейну річки Південний Буг, які підлягають охороні, та їх картування: стан, проблеми та шляхи їх вирішення».
2.3. «Аналіз результатів та оцінювання ефективності реалізованих природоохоронних заходів та заходів з відновлення доброго екологічного потенціалу басейну річки Південний Буг».
2.4. «Розроблення проектів Програми заходів для оздоровлення та поліпшення екологічного стану басейну річки Південний Буг».
3. Залучення потенціалу науки та освіти для вирішення проблем басейну річки Південний Буг.
3.1. «Огляд спеціальностей ЗВО, розташованих на території басейну річки Південний Буг, та тематики захищених дисертаційних робіт з питань проблем цього басейну за часів незалежності України. Розроблення тематики курсових робіт, дипломних і дисертаційних робіт для усіх бажаючих ЗВО України та вирішення оргпитань із забезпечення їх даними. Організація конкурсів робіт у 2019/2020 навчальному році серед студентів та учнів з тематики проблем басейну річки Південний Буг».
3.2. «Про проведення Міжнародного конкурсу серед учнів та студентів зі штучного інтелекту, системного аналізу та передбачення якості води у басейні р. Південний Буг у 2019 році на базі платформи Kaggle (Google)».
4. Організаційні питання роботи БР (продовження).
4.1. Звіти голів робочих органів БР (комісій) про результати роботи за рік і плани на наступний рік. Оцінювання їх ефективності роботи. За результатами звіту: можливі зміни назв цих робочих органів, їх голів або створення нових робочих органів, зміни щодо складу комісій.
4.2. Затвердження Плану роботи БР на 2020 рік.
5. Різне.
 
 
 
 
 
 
1. Організаційні питання роботи БР.
Ухвалили:
Внести зміни до складу БР відповідно до квот по областях та галузях.
 
2. Стан формування Плану управління річковим Басейном (ПУРБ).
Заслухали доповіді щодо питань: «Стан підготовки питань ПУРБ та плани щодо його розроблення і затвердження», «Зони і території басейну річки Південний Буг, які підлягають охороні, та їх картування: стан, проблеми та шляхи їх вирішення», «Аналіз результатів та оцінювання ефективності реалізованих природоохоронних заходів та заходів з відновлення доброго екологічного потенціалу басейну річки Південний Буг», «Розроблення проектів Програми заходів для оздоровлення та поліпшення екологічного стану басейну річки Південний Буг».
Ухвалили:
2.1. Розіслати усі напрацьовані матеріали членам ради для вивчення та продовжити роботу над розробкою Плану управління річковим басейном Південного Бугу, відповідно до Постанови КМУ від 18.05.2017 № 336 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном».
2.2. Визначити пріоритетами Басейнової ради р. Південний Буг на 2020 рік у галузі збереження біорізноманіття та природоохоронних територій: вивчення, градація ризиків та запобігання загрозам біорізноманіттю як природного, так і антропогенного походження; розширення територій природно-заповідного фонду України та створення об’єктів Смарагдової мережі Європи; проведення детального ГІС-картування природоохоронних територій басейну Південного Бугу.
 
3. Залучення потенціалу науки та освіти для вирішення проблем басейну річки Південний Буг.
Ухвалили:
3.1. Комісії з освіти та науки та іншим членам ради організувати конкурси серед учнів і студентів з вирішення актуальних проблем у басейні р. Південний Буг. Створити базу даних для проведення різноманітних конкурсів робіт серед студентів і учнів з тематики проблем стратегії сталого розвитку басейну річки Південний Буг.
3.2. Створити базу даних про спеціальності закладів вищої освіти (ЗВО), розташованих на території басейну річки Південний Буг, які займаються дослідженням поверхневих і підземних вод басейну.
3.3. Створити базу даних з тематикою захищених докторських і кандидатських дисертаційних робіт з питань проблем цього басейну.
3.4. Створити базу даних з тематикою захищених магістерських і бакалаврських робіт з питань вирішення екологічних проблем басейну річки Південний Буг.
3.5. Створити базу даних про НУО, які займаються організацією просвітницьких заходів серед молоді, спрямованих на досягнення та збереження доброго екологічного стану масивів вод басейну р. Південний Буг.
3.6. Комісіям ради розпочати формування числових датасетів для проведення конкурсів з системного аналізу та передбачення даних на різних ділянках басейну Південного Бугу, у т.ч. за даними спостережень автоматичних реєстраторів даних спостережень, та передавати їх у Комісію ради з кадастру водних об’єктів та водогосподарських проблем для організування конкурсів на їх основі. Членам ради розпочати пошук спонсорів для формування призового фонду конкурсів з передбачення якості води у р. Південний Буг з використанням технологій штучного інтелекту на базі платформи Kaggle. Популяризувати конкурси з системного аналізу та передбачення даних на різних ділянках басейну Південного Бугу серед учнів та студентів України.
 
4. Організаційні питання роботи БР (продовження).
Ухвалили:
4.1. Звіти голів робочих органів БР (комісій) про результати роботи за рік і плани на наступний рік. Оцінити ефективність їх роботи як задовільну.
4.2. Затвердити План роботи БР на 2020 рік, у т.ч. порядок денний наступного засідання БР.