Протокол засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ на травень 2020 року

опубліковано 29.04.2020 21:08

м. Київ                                                                               29 квітня 2020 р.
 
Присутні: список додається.
 
Слухали:
1.  Інформацію Укргідрометцентру щодо прогнозу водності у басейні Дніпра у травні 2020 року.
2. Пропозиції учасників Комісії щодо режиму роботи дніпровських водосховищ у травні 2020 року.
 
За прогнозом Укргідрометцентру, водність Дніпра біля Києва у травні очікується в середньому 685 м3/с, або 20% від норми (норма травня – 3379 м3/с).
 
Прогноз припливу води до Київського та Канівського водосховищ у травні 2020 року:
 
 
Період
Інтервал очікуваних значень
Приплив
50% забезп.,
Приплив
у 2019 р.,
 
м3
км3
м3
м3
Київське водосховище
Травень І декада
560 – 620
0,48 – 0,54
 
852
              ІІ декада
530 – 610
0,46 – 0,53
 
808
              ІІІ декада
500 – 600
0,48 – 0,57
 
884
Травень, середній
530 – 610
1,4 – 1,6
2150
849
Канівське водосховище (стік р. Десна біля гирла)
Травень І декада
110 – 130
0,10 – 0,11
 
229
              ІІ декада
105 – 125
0,09 – 0,11
 
200
              ІІІ декада
100 – 120
0,09 – 0.10
 
187
Травень, середній
105 – 125
0,27 – 0,32
790
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На території всього басейну Дніпра у квітні зберігалася дуже несприятлива гідрометеорологічна ситуація. Поточна водність річок і приплив води до водосховищ каскаду залишаються дуже низькими, одними з найменших за період інструментальних спостережень.
У квітні на річках, що формують приплив до Київського і Канівського водосховищ,  відбувався досить швидко спад аномально низького водопілля, на кінець місяця (майже на 2 місяця раніше середніх строків) рівні/витрати води стабілізувалися і досягли значень, характерних для межені. Річки перейшли на ґрунтове живлення.
 
Станом на 28 квітня 2020 р. на каскаді дніпровських водосховищ склалася така водогосподарська обстановка:
 
 
 
Проєктні рівні, м БС
Фактичні дані станом на 28.04.2020
 
Водосховища
 
 
Нормальний
 
Мінімальний
Рівень верхнього б’єфу,
м БС
Вільний об’єм, млн.куб.м
Київське
103,00
101,50
102,60
(в/п Толокунь)
-352,3
Канівське
91,50
91,00
91,46
-26,0
Кременчуцьке
81,00
75,75
80,50
-1099,4
Кам’янське
64,00
63,00
63,90
-56,6
Дніпровське
51,40
48,50
51,24
-64,0
Каховське
16,00
12,7
15,58
-900,1
Всього:
 
 
 
-2498,4
Каскад дніпровських водосховищ працював у квітні у режимі, узгодженому Міжвідомчою комісією, і станом на 28 квітня його наповнення складає 94,3% від проєктного.
Пропозиції, які надійшли  до Держводагентства:
ПрАТ «Укргідроенерго»:
Київське водосховище
ГЕС працює в режимі наповнення. На 1 червня 2020 року рівень водосховища має бути в межах 102,70 м – 102,80 м.
Канівське водосховище
ГЕС працює на притокових витратах. Середньодобовий рівень води у водосховищі протягом травня підтримується в межах 91,35 м – 91,50 м.
Кременчуцьке водосховище
ГЕС працює в режимі наповнення.
На 1 червня 2020 року рівень водосховища має бути в межах 80,60 – 80,70 м при скидних витратах з Кременчуцької ГЕС не більше 500 м3/с, Каховської ГЕС на рівні 350 – 400 м3/с, протягом травня.
ГЕС працює на притокових витратах.
При збільшенні скидних витрат з Каховської ГЕС до величини санітарного попуску (500 м3/с), протягом травня, на 1 червня 2020 року рівень Кременчуцького водосховища, має бути в межах 80,50 – 80,60 м (середній рівень води у водосховищі - дані Укргідрометцентру). При цьому скидні витрати з Кременчуцької ГЕС становлять 600 – 650 м3/с.
Каховське водосховище
ГЕС працює на притокових витратах. На 1 червня 2020 року рівень водосховища має бути в межах 15,60 м – 15,70 м (середній рівень води у водосховищі - дані Укргідрометцентру).
 
Дністровське водосховище
Для забезпечення водоспоживачів на нижче розташованій українській ділянці Дністра здійснюється середньодобовий попуск у нижній б’єф витратами 100 – 110 м3.
 
Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ:
По Київському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Рівень води у водосховищі (водпостТолокунь) на 1 червня має бути 102,60 -102,70 м БС. Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливаннями рівнів води біля Києва не більше 0,8 м.
По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах . Середньодобовий рівень води у верхньому б’єфі має бути у межах 91,35 –  91,50 м БС.
По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працює в режимі поступового наповнення. Рівень води  у водосховищі на 1 червня має бути в межах 80,70-80,80 м БС (середній рівень за даними Укргідрометцентру).
По Каховському водосховищу: ГЕС працює в режимі поступового наповнення. Рівень води  у водосховищі  на 1 червня має бути 15,60-15,70 м БС.
Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку у басейні Дніпра, гідрологічний прогноз на травень, відповідно до статті 45 Водного кодексу України, пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.
З метою забезпечення питного водопостачання населення, підтримання екологічно-безпечного стану дніпровських водосховищ, Міжвідомча комісія пропонує встановити наступний режим роботи каскаду дніпровських водосховищ у травні:
1. По Київському водосховищу: ГЕС працює у режимі наповнення. Станом на 1 червня середньодобовий рівень води у водосховищі (водпост Толокунь) має бути в межах 102,70-102,80 м БС.
Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується за умовами нересту риби середньодобовим коливанням рівнів води  у нижньому б’єфі (біля греблі) 1,5 м, що відповідає коливанням рівнів води 0,8 м у створі гідропоста  Київ (міст Метро) з 1 квітня по 30 травня.
По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Середньодобовий рівень у верхньому б’єфі водосховища протягом травня має бути в межах 91,35-91,50 м БС.
Добове регулювання стоку обмежується за умовами нересту риби середньодобовим коливанням рівня води у нижньому б’єфі ГЕС (біля греблі) не більше ніж 0,5 м у період з 1 квітня по 30 травня.
По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працює у режимі наповнення. Станом на 1 червня рівень води у водосховищі має бути в межах  80,60-80,70 м БС. Скидні витрати з водосховища мають бути не більше ніж 450-500 м3/с. 
Добове регулювання стоку обмежується за умовами нересту риби середньодобовим коливанням рівня води у нижньому б’єфі ГЕС (біля греблі), не більше ніж 1,5 м у період з 1 квітня по 31 травня.
По Кам’янському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах із забезпеченням постійних попусків у нижній б’єф не менше ніж 400 м3/с, відповідно до екологічних умов м. Дніпро. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі) витримується в межах 63,8-64,0 м БС.
Добове регулювання стоку обмежується за умовами нересту риби середньодобовим коливанням рівня води у нижньому б’єфі ГЕС не більше ніж 1,5 м у період з 1 квітня по 9 червня.
По Дніпровському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі), викликане добовим регулюванням ГЕС, за умовами нересту риби допускається до 0,4 м у період з   1 квітня по 14 червня.
За умовами навігації забезпечується гранично допустимий рівень спрацювання верхнього б’єфу (біля греблі) 51,1 м БС під час проходження великогабаритних суден на лімітуючих ділянках.
Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях» і ПрАТ «Укргідроенерго» погодити графік проходження суден із зануренням 3,0 і більше метрів та оперативно погоджувати їх проходження у верхів’ї водосховища у кожному конкретному випадку.
Державній службі морського та річкового транспорту, ДП «Укрводшлях» за умов раціонального використання гідроелектроенергії передбачати проходження великогабаритних суден у верхів’ї водосховища в години пікової роботи Середньодніпровської ГЕС.
По Каховському водосховищу: станом на 1 червня рівень у водосховищі має бути в межах 15,60-15,70 м БС, скиди з ГЕС здійснюються витратами в межах 350-400 м3/с.
Добове регулювання потужності ГЕС обмежується за умовами нересту риби із середньодобовим коливанням рівня води у нижньому б’єфі не більше ніж 0,4 метра без урахування згінно-нагінних явищ у період з 1 квітня по 19 червня.
2. У разі зміни обсягів стоку Дніпра (нижче або вище від прогнозованого) або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативній робочій групі розглянути необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні.
3. Рекомендувати:
3.1. Держводагентству:
- затвердити режими роботи дніпровських водосховищ згідно з пропозиціями учасників Міжвідомчої комісії.
3.2. Держрибагентству:
- встановити постійний контроль за станом риби у водосховищах Дніпровського каскаду. При необхідності коригування режиму роботи водосховищ, пов’язаних з нерестом риби, повідомляти департамент водного менеджменту Держводагентства;
- разом з БУВР нижнього Дніпра здійснювати моніторинг якісного стану у нижньому б’єфі Каховської ГЕС.
3.3. Держекоінспекції, Держрибагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ здійснювати постійний моніторинг водогосподарської ситуації у басейні Дніпра. У разі її ускладнення інформувати Міжвідомчу комісію та внести пропозиції щодо її позачергового скликання для вжиття необхідних заходів.
4. Держводагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ забезпечити дотримання встановлених режимів роботи дніпровських водосховищ та виконання рекомендацій засідання Міжвідомчої комісії.
Особлива думка головного інженера ПрАТ «Укргідроенерго» В.Л.Рассовського:
Режим роботи дніпровських водосховищ, узгоджений Міжвідомчою комісією при Держводагентстві України на травень поточного року, дозволить накопичувати основні водосховища дніпровського каскаду, але призведе до зменшення планового виробітку електроенергії ПрАТ «Укргідроенерго» на  25 % у травні.