Протокол засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ на грудень 2020 року

опубліковано 02.12.2020 14:55

м. Київ                                                                                      30 листопада 2020 р.

Присутні: список додається.

Слухали:

1. Інформацію Укргідрометцентру щодо прогнозу водності у басейні Дніпра у грудні 2020 року.

2. Інформацію Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ про якісний стан води у водосховищах Дніпровського каскаду.

3. Пропозиції учасників комісії щодо режиму роботи дніпровських водосховищ у грудні 2020 року.

 

За прогнозом Укргідрометцентру, водність Дніпра біля Києва у грудні очікується в середньому 545 м3/с, або 60% від норми (норма грудня – 909 м3/с).

Прогноз припливу води до Київського та Канівського водосховищ

у грудні 2020 року:

 

Період

Інтервал очікуваних значень

Приплив

50% забезп.,

Приплив

у 2019 р.,

 

м3

км3

м3

м3

Київське водосховище

Грудень  І декада

430-490

0,37-0,42

 

415

              ІІ декада

410-470

0,35-0,41

 

426

              ІІІ декада

390-450

0,37-0,43

 

453

Грудень, середній

410-470

1,1-1,3

645

432

Канівське водосховище (стік р. Десна біля гирла)

Грудень І декада

95-115

0,08-0,10

 

120

              ІІ декада

90-110

0,08-0,10

 

119

              ІІІ декада

100-120

0,10-0,11

 

141

Грудень, середній

95-115

0,25-0,31

187

127

             
 

 

Станом на 27 листопада 2020 р. на каскаді дніпровських водосховищ склалася така водогосподарська обстановка:

 

 

 

Проєктні рівні, м БС

Фактичні дані станом на 27.11.2020

 

Водосховища

 

 

Нормальний

 

Мінімальний

Рівень верхнього б’єфу,

м БС

Вільний об’єм, млн.куб.м

Київське

103,00

101,50

102,53

(в/п Толокунь)

-410,0

Канівське

91,50

91,00

91,46

-26,0

Кременчуцьке

81,00

75,75

79,13

-3843,6

Кам’янське

64,00

63,00

63,83

-96,0

Дніпровське

51,40

48,50

51,31

-36,4

Каховське

16,00

12,7

15,45

-1176,9

Всього:

 

 

 

-5589,7

Каскад дніпровських водосховищ працював у листопаді у режимі, узгодженому Міжвідомчою комісією, і станом на 27 листопада його наповнення складає 87,3% від проєктного.

 

Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку у басейні Дніпра, гідрологічний прогноз на грудень, з метою забезпечення питного водопостачання населення, підтримання екологічно-безпечного стану дніпровських водосховищ, Міжвідомча комісія пропонує встановити наступний режим роботи каскаду дніпровських водосховищ у грудні:

1. По Київському водосховищу: ГЕС працює у режимі економного спрацювання. Станом на 1 січня середньодобовий рівень води у водосховищі (водпост Толокунь) має бути в межах 102,40-102,30 м БС.

Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливанням рівнів води біля Києва (міст метро) не більше ніж 0,8 метра.

По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Середньодобовий рівень у верхньому б’єфі водосховища протягом грудня має бути в межах 91,35-91,50 м БС.

По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працює у режимі поступового спрацювання. Станом на 1 січня рівень води у водосховищі має бути в межах 78,95-78,85 м БС.

По Кам’янському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах із забезпеченням постійних попусків у нижній б’єф не менше ніж 400 м3/с, відповідно до екологічних умов м. Дніпро. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі) витримується в межах 63,5-64,0 м БС.

По Дніпровському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Коливання рівня води у верхньому б’єфі (біля греблі), викликане добовим і тижневим регулюванням ГЕС, допускається до 0,7 м нижче від НПР (51,4 м БС).

По Каховському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Станом на 1 січня рівень у водосховищі має бути в межах 15,50-15,40 м БС.

2. У разі зміни обсягів стоку Дніпра (нижче або вище від прогнозованого) або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативній робочій групі розглянути необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні.

3. Рекомендувати:

3.1. Держводагентству: затвердити режими роботи дніпровських водосховищ згідно з пропозиціями учасників Міжвідомчої комісії;

3.2. Держрибагентству: з метою недопущення загострення рибогосподарської ситуації і загибелі риби встановити постійні спостереження та вжити заходів із покращення умов зимівлі риби разом з відповідними суб’єктами рибогосподарської діяльності. При необхідності коригування режиму роботи водосховищ, що пов’язано з умовами існування водних біоресурсів, повідомляти департамент водного менеджменту Держводагентства.

3.3. Держекоінспекції, Держрибагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ здійснювати постійний моніторинг водогосподарської ситуації у басейні Дніпра. У разі її ускладнення інформувати Міжвідомчу комісію та внести пропозиції щодо її позачергового скликання для вжиття необхідних заходів.

4. Держводагентству, БУВР середнього Дніпра, БУВР нижнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ забезпечити дотримання встановлених режимів роботи дніпровських водосховищ та виконання рекомендацій засідання Міжвідомчої комісії.