Протокол засідання басейнової ради нижнього Дунаю від 17 серпня 2020 року № 4

опубліковано 24.03.2021 11:37

Протокол
засідання басейнової ради нижнього Дунаю
м. Одеса
17 серпня 2020 року                                                                                               № 4
                                                              
Зареєстрована дата проведення засідання басейнової ради нижнього Дунаю – 17.08.2020 року.
Місце засідання басейнової ради: Україна, місто Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб.632
Час проведення засідання: 12.00 – 14.00
Початок реєстрації: 11:30
Присутні:  21 особа з 31 члена басейнової ради ( що складає 68% від загального складу басейнової ради), 9 запрошених (усього 30 осіб, перелік додається).
Головував: голова басейнової ради нижнього Дунаю -  Маслов Юрій Костянтинович.
 
Порядок денний:
1. Про проєкт «Реконструкція об’єктів будівництва «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти»
Доповідач: Іванов Володимир Вікторович - начальник відділу організації виробництва служби капітального будівництва та експлуатації філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ".
2. Про хід виконання інвестиційного проєкту «Забезпечення комплексу заходів від шкідливої дії вод та для екологічного оздоровлення української частини Нижнього Дунаю в Одеській області»
Доповідач: Гричулевич Лілія Олександрівна - начальник  Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю.
Співдоповідачі:
Жечков Панас Іванович – начальник Ізмаїльського управління водного господарства;
Просяник Сергій Андрійович – начальник Кілійського міжрайонного управління водного господарства.
3. Про реалізацію проєкту WWF Україна "ЖИТТЯ дунайським осетровим" у Нижньодунайському регіоні
Доповідач – Гоч Інна – координатор проекту іхтіології   WWF Україна.
4. Про аналіз режимів роботи водосховищ в Нижньодунайському регіоні
Доповідач: Гричулевич Лілія Олександрівна - начальник  Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю.
5. Організаційні питання.
6. Різне.
 
1. Про проєкт «Реконструкція об’єктів будівництва «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти»
СЛУХАЛИ:
Іванов В.В. поінформував, що наразі проєкт знаходиться в стадії розробки і обговорювати поки немає чого.
Маслов Ю.К. зазначив, що на басейнову раду для обговорення даного питання, яке в цілому носить не дуже позитивний резонанс, зокрема і в транскордонному аспекті, запрошувались представники компанії розробника проєкту – ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ, але вони проігнорувати запрошення та не з’явились на засідання Басейнової ради. Незважаючи на те, що саме зараз триває процедура обговорення цього проєкту, тому цей факт можна розцінювати як ігнорування законодавчих процедур міжнародного та українського законодавства.
Волошкевич О.М. зазначив, що Басейнова рада розглядає комплексні питання використання Дунаю. Судноплавство одне з основних видів діяльності на Дунаї, яке має значний вплив на інші сфері.
Як таке могло статись, що представники державного інституту ігнорують запрошення, адже саме Басейнова рада є тою платформою, на якій можливо комплексно узгодити всі інтереси зацікавлених осіб.
При такому підходу порушується значна кількість норм та не враховуються існуючі чинники. По перше на що треба звернути увагу, це перерозподіл стоків. Всім відомо, що сік  через гирло Очаківське вже зменшився на 50% і те що до водозабору м. Вилкове вже майже доходить клин солоної морської води. Крім того слід врахувати зауваження конвенції ЕСПО. Вже 16 років зазначені зауваження щодо судохідного каналу знаходяться на контролі в Женеві. Адже конвенція ЕСПО це процедурний процес, необхідно заздалегідь попередити про заплановані дії.
Проектанти повинні звернути увагу на наші зауваження та інших компетентних організацій та інституцій до проекту. Зауваження надіслані до Міндовкілля  та  є на сайті, з ними можна ознайомитися.
Підтримав пропозицію звернутися до Кабінету Міністрів України, профільних міністерств (Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства інфраструктури України) та Одеської облдержадміністрації щодо непрозорої роботи ДП «Дельта-лоцман» і ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ.
Рубель О.Є. також підтримав зазначені зауваження та додав що за останнє десятиріччя повністю засекречена економічна складова діяльності каналу: кількість судопроходів, вартість, навантаження  і та інше. Крім того, не опрацьовано питання логістичної складової. Крім того, Міндовкілля  наполягає на необхідності призупинення будівництва та запуску процесу з нуля.
Берлінський М.А. підтримав вищезгадані зауваження та наголосив, що врахування екологічної складової та перерозподілу стоку є принциповим.
Волошкевич О.М., Рубель О.Є., Берлінський М.А. висловили низку вагомих зауважень щодо проєкту, який проходить процедуру оцінки впливу на довкілля.
Маслов Ю.К. підсумовуючи сказане запропонував прийняти наступне рішення:
відзначити непрозорість роботи ДП «Дельта-лоцман» та ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ в питанні реконструкції глибоководного суднового ходу та звернутись до Кабінету Міністрів України, Мінінфраструктури, Міндовкілля та Одеської ОДА стосовно відкриття всіх даних щодо роботи каналу;
необхідність проведення всебічних консультацій щодо подальшого функціонування каналу та його впливу на навколишнє природне середовище;
всі зауваження висловлені членами басейнової ради до цього проекту щодо проекту та щодо грубих порушень під час проведення процедури оцінки впливу на довкілля направити окремим листом з зауваженнями до Міндовкілля.
ВИРІШИЛИ:
1. Відзначити непрозорість роботи ДП «Дельта-лоцман» та ДП «Державний проектно-вишукувальний і науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» щодо роботи каналу та з підготовки проєкту реконструкції глибоководного суднового ходу.
2. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Одеської обласної державної адміністрації щодо діяльності ДП «Дельта-лоцман» та ДП «Державний проектно-вишукувальний і науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» з дотримання законодавчих процедур при розробці проєкту «Реконструкція об’єктів будівництва «Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти», та необхідності всебічного обговорення і вироблення єдиної позиції з подальшого розвитку судноплавного ходу, маршруту його проходження з урахуванням економічної доцільності та мінімального впливу на навколишнє природне середовище.
3. Направити до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України зауваження членів басейнової ради щодо порушень під час проведення процедури оцінки впливу на довкілля по проєкту.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 20
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - 1.
Рішення прийняте.
        
2. Про хід виконання інвестиційного проєкту «Забезпечення комплексу заходів від шкідливої дії вод та для екологічного оздоровлення української частини Нижнього Дунаю в Одеській області»
СЛУХАЛИ:
Маслов Ю.К. зазначив, що у минулому році Держводагентство та місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Стратегія ЄС для Дунайського регіону» на міжвідомчій комісії захистили проєкт із захисту населення та екологічного оздоровлення в акваторії Нижнього Дунаю.  
Гричулевич Л.О. поінформувала, що гідрологічна ситуація в басейні нижнього Дунаю характеризується значним меженним періодом через аномально теплу погоду та мінімальну кількість опадів, що призвело до критичного зменшення водності Придунайських водосховищ, які є джерелами питного водопостачання, зрошення сільськогосподарських угідь, а також водозабезпечення населення на комунально-побутові потреби.
З метою створення умов безпечної життєдіяльності населення та попередження надзвичайних ситуацій розроблено інвестиційний проєкт «Забезпечення комплексу заходів протипаводкового захисту від шкідливої дії вод та екологічного оздоровлення басейну української частини нижнього Дунаю в Одеській області». Загальна вартість реалізації проекту 1466,1 млн. грн, строк реалізації – 120 місяців (2020-2029 роки). У зв’язку зі зменшенням на 2020 рік державних капітальних вкладень на реалізацію інвестиційних проєктів початок фінансування заходів інвестиційного проєкту «Забезпечення комплексу заходів протипаводкового захисту від шкідливої дії вод та екологічного оздоровлення басейну української частини нижнього Дунаю в Одеській області» перенесено на 2021 рік. БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю спільно з інститутом «Укрпівдендіпроводгосп» провели роботу з коригування інвестиційного проєкту у частині перенесення термінів виконання заходів з 2020-2029 років на   2021-2030   роки,  було    визначено    першочергові  заходи    на 2021 рік  вартістю 114,14 млн. грн.
 Жечков П.І. поінформував про першочергові об’єкти, які необхідно відремонтувати для надійної експлуатації захисних споруд та запропонував перерозподілити у поточному році видатки з ремонту шлюзу Репіда на розчистку каналу Громадський, по якому вже проведені всі необхідні тендерні процедури.
Просяник С.А. поінформував про першочергові об’єкти, які необхідно  відновити для надійної експлуатації захисних дамб та гідротехнічних споруд, що регулюють гідрологічний режим між Придунайськими водосховищами й річкою Дунай.
Маслов Ю.К. зауважив, що солідарні витрати з розчистки озер та каналів має нести не тільки бюджет, а і водокористувачі, які ведуть господарську діяльність на них.
Волошкевич О.М. підтримав зазначену ініціативу та зауважив, що потрібно переглянути підходи до визначення плати користувачів СТРГ, приймаючи до уваги і потенційну рибопродуктивність водойми.
Також підняв питання доцільності виділення 3 млн грн на розчищення каналу Дунай-Сасик, враховуючи рішення місцевих та обласної ради з розбамдування Сасику.
Просяник С.А. відповів, що допоки не прийнято остаточне рішення щодо долі Сасика, необхідно розчищати канал Дунай-Сасик.
Маслов Ю.К. зазначив, що дійсно необхідно виконати рішення Обласної ради та почати процедуру з роздамбовки озера Сасик,  однак сьогодні гостро стоїть питання щодо водозабезпечення населення села Приморське Кілійського району, яке здійснюється з каналу Дунай-Сасик. Тому до комплексного вирішення питання озера Сасик необхідно повернутися після вирішення питання з водозабезпечення населення.
Підвів підсумки та запропонував наступне рішення Басейнової ради:
підтримати пропозицію щодо направлення до урядових органів звернення щодо виділення коштів на фінансування першочергових робіт інвестиційного проєкту;
БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю:
надати до Басейнової ради узагальнений перелік першочергових об’єктів, які потребують фінансування відповідно до їх пріоритетності;
та підготувати запити до обласної ради та районних рад стосовно виділення коштів на фінансування розробки проєктно-кошторисної документації по об’єктах.
ВИРІШИЛИ:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства довкілля  захисту довкілля та природних ресурсів України, Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проєктів, Державного водного агентства України, народних депутатів України щодо виділення у 2021 році коштів з державного бюджету на проведення першочергових робіт на об’єктах, які забезпечують протипаводковий захист та функціонування Придунайських водосховищ відповідно до затвердженого вищезазначеного інвестиційного проєкту.
2. Звернутися до голови Одеської облдержадміністрації щодо включення фінансування вказаного інвестиційного проєкту у план заходів з виконання державної стратегії регіонального розвитку.
3. Звернутися до Державного агентства водних ресурсів щодо перерозподілу вільного залишку коштів по Агентству на фінансування проєктних робіт по об’єктах.
4. Звернутися до підприємств, які використовують водосховища на умовах  СТРГ, щодо їх дольової участі у проведенні робіт з розчищення каналів та відновлення нормального гідрологічного рівня Придунайських водосховищ.
5. Звернутися до Одеської обласної ради з клопотанням виділення коштів на проведення паспортизації Придунайських водосховищ.
 ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 21
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Рішення прийняте одноголосно діяльність.
 
3. Про реалізацію проєкту WWF Україна "ЖИТТЯ дунайським осетровим" у Нижньодунайському регіоні
СЛУХАЛИ:
Гоч І. ознайомила присутніх з станом реалізації  проєкту WWF Україна "ЖИТТЯ дунайським осетровим" у Нижньодунайському регіоні.
Маслов Ю.К.  запропонував підготувати від Басейнової ради лист-подяку на WWF за реалізацію даного проєкту.
ВИРІШИЛИ:
 1. Інформацію щодо реалізації проєкту WWF Україна "ЖИТТЯ дунайським осетровим" у Нижньодунайському регіоні взяти до відома.
2. Направити на WWF Україна лист-подяку за реалізацію проєкту "ЖИТТЯ дунайським осетровим" у Нижньодунайському регіоні.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 21
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Рішення прийняте одноголосно
 
4. Про аналіз режимів роботи водосховищ в Нижньодунайському регіоні
СЛУХАЛИ:
Гричулевич Л.О. інформувала, що режими роботи водосховищ Кагул, Картал, Ялпуг – Кугурлуй, Катлабух, Китай регламентуються рішенням Міжвідомчої  комісії та правилами експлуатації водосховищ. Упродовж осінньо-зимового періоду 2019-2020 рр. і першої половини весни 2020 р. в басейні нижнього Дунаю склалися дуже несприятливі гідрометеорологічні умови для формування стоку річок та для накопичення достатніх водних ресурсів. Тільки на початку березня та наприкінці червня рівень води в р. Дунай перевищив рівень води Придунайських водосховищ, що дозволило відкрити шлюзи - регулятори  для  здійснення самопливного наповнення Придунайських водосховищ. Рівень води у водосховищах піднявся за цей час лише 4-5  сантиметрів.
Внаслідок сильного замулення каналів «Желявський», «Громадський» та  низького рівня води р. Дунай виникла проблема  самопливного наповнення водосховища Катлабух до відмітки НПР. З метою запобігання екологічної катастрофи водосховища Катлабух було прийнято рішення звернутись до Державного агентства водних ресурсів України про виділення коштів для проведення робіт з примусового поповнення водосховища Катлабух в розмірі 8224,2 тис.грн. Держводагентством були виділені кошти на ці роботи і 24 березня 2020 року для примусового поповнення водосховища Катлабух була запущена головна насосна станція ГНС Суворовської зрошувальної системи управління. Таким чином 7 населених пунктів та всі сільськогосподарські підприємства в межах обслуговування водосховища були забезпечені водними ресурсами в повному обсязі, а екологічний стан водосховища поліпшився.   Гричулевич Л.О. акцентувала, що важливим буде підтримка Басейнової ради в частині звернення до Державодагентства України про виділення фінансування з державного бюджету на реалізацію заходів інвестиційного проєкту «Забезпечення комплексу заходів протипаводкового захисту від шкідливої дії вод та екологічного оздоровлення басейну української частини нижнього Дунаю в Одеській області» та сприяння залученню міжнародної технічної допомоги для реалізації заходів з збільшення водообміну між Дунаєм та Придунайськими водосховищами.
ВИРІШИЛИ:
1. Звернутися до Державодагентства України щодо виділення фінансування з державного бюджету на реалізацію заходів інвестиційного проєкту «Забезпечення комплексу заходів протипаводкового захисту від шкідливої дії вод та екологічного оздоровлення басейну української частини нижнього Дунаю в Одеській області».
2. Сприяти залученню міжнародної технічної допомоги для реалізації заходів з збільшення водообміну між Дунаєм та Придунайськими водосховищами.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 21
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Рішення прийняте одноголосно.
 
5. Організаційні питання
СЛУХАЛИ:
Маслов Ю.К. поінформував, що необхідно провести процедурне питання щодо заміни членів басейнової ради, у зв’язку з кадровими змінами в керівництві установ і організацій, які входять до складу Басейнової ради, а також ліквідації деяких організацій, та запропонував новий склад (додається), а також підготувати на наступне засідання басейнової ради пропозиції щодо формування робочих груп.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 21
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Рішення прийняте одноголосно.
 
6. Різне.
СЛУХАЛИ:
Слесаренок С.Ф. поінформувала басейнову раду щодо пропозицій, які пропонується надати від басейнової ради до Кабінету Міністрів України, Міністерство розвитку економіки,  торгівлі та сільського господарства України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України стосовно уточнення завдань та індикаторів цілі сталого розвитку України на період до 2030 року 6 «Чиста вода та належні санітарні умови» (додаються).
 
ВИРІШИЛИ:
Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерство розвитку економіки,  торгівлі та сільського господарства України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України стосовно уточнення завдань та індикаторів цілі сталого розвитку України на період до 2030 року 6 «Чиста вода та належні санітарні умови».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 21
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Рішення прийняте одноголосно.
 
 
 
Голова Басейнової ради                                                                   Ю.К. Маслов
 
 
Секретар Басейнової ради                                                                     Л.М. Іванова