Протокол установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Держводагентстві від 10.09.2015

Присутні: представники інститутів громадянського суспільства, представники Держводагентства (список додається). Усього: 25 осіб., опубліковано 27.09.2017 12:54

ПРОТОКОЛ
установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Держводагентстві
 
10 вересня 2015 року 14.00                                                     м. Київ
 
Присутні: представники інститутів громадянського суспільства, представники Держводагентства (список додається).
Усього: 25 осіб.
 
Порядок денний засідання:
1. Обрання робочих органів установчих зборів (голови зборів, секретаря, лічильної комісії).
2. Інформація про роботу громадської ради при Держводагентстві за 2013 – 2014 роки.
3. Визначення кількісного складу громадської ради при Держводагентстві.
4. Обрання членів громадської ради при Держводагентстві.
 
1. Обрання робочих органів установчих зборів (голови зборів, секретаря, лічильної комісії).
СЛУХАЛИ: М.Ромащенка, як уповноваженого представника ініціативної робочої групи (відповідно до протоколу засідання ініціативної робочої групи від 07.07.2015 № 1) про обрання голови установчих зборів.
ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук вніс пропозицію обрати головою установчих зборів А.Неліпу, С.Юрчик вніс пропозицію обрати головою установчих зборів – М.Ромащенка.
ВИРІШИЛИ: обрати головою установчих зборів М.Ромащенко – члена Президії центральної ради Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.
Результати голосування:
за А.Неліпу за – 7, проти – 0, утримались – 13;
за М.Ромащенка за – 15, проти – 0, утримались – 5.
СЛУХАЛИ: М.Ромащенка про обрання лічильної комісії установчих зборів.
ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук вніс пропозицію затвердити такий склад лічильної комісії: А.Неліпа, О.Сидоренко, С.Юрчик.
ВИРІШИЛИ: затвердити склад лічильної комісії установчих зборів у складі: А.Неліпа, О.Сидоренко, С.Юрчик.
Результати голосування: за – 20, проти – 0, утрималось – 0.
СЛУХАЛИ: М.Ромащенка про обрання секретаря установчих зборів.
ВИСТУПИЛИ: М.Ромащенко вніс пропозицію обрати секретарем установчих зборів Є.Сімкову – головного спеціаліста відділу зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держводагентства.
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем установчих зборів Є.Сімкову – головного спеціаліста відділу зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держводагентства.
Результати голосування: за – 20, проти – 0, утрималось – 0.
СЛУХАЛИ: М.Ромащенка про затвердження запропонованих порядку денного та регламенту установчих зборів.
ВИСТУПИЛИ: А.Неліпа, С.Юрчик.
ВИРІШИЛИ: затвердити запропоновані порядок денний та регламент установчих зборів.
Результати голосування: за – 20, проти – 0, утрималось – 0.
 
2. Інформація про роботу громадської ради при Держводагентстві за 2013 – 2014 роки.
СЛУХАЛИ: М.Ромащенка – голову громадської ради при Держводагентстві попереднього складу.
ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук, А.Неліпа.
ВИРІШИЛИ: взяти до увагу інформацію про роботу громадської ради при Держводагентстві за 2013-2014 роки.
 
3. Визначення кількісного складу громадської ради при Держводагентстві.
СЛУХАЛИ: М.Ромащенка про визначення кількісного складу громадської ради при Держводагентстві.
ВИСТУПИЛИ: С.Юрчик, А.Неліпа, Ю.Лебідь.
ВИРІШИЛИ: визначити кількісний склад громадської ради при Держводагентстві – 20 осіб.
Результати голосування: за – 20, проти – 0, утрималось – 0.
 
4. Обрання членів громадської ради при Держводагентстві.
СЛУХАЛИ: М.Ромащенка про обрання членів громадської ради при Держводагентстві.
ВИСТУПИЛИ: А.Неліпа, С. Юрчик внесли пропозицію обирати членів громадської ради при Держводагентстві шляхом поіменного голосування.
ВИРІШИЛИ: обрати членами громадської ради при Держводагентстві:
1. Брагінця Ігоря Васильовича.
2. Гаруца Олега Андрійовича.
3. Закорко Олену Павлівну.
4. Іващенка Віталія Павловича.
5. Кірпача Сергія Анатолійовича.
6. Коротецького Василя Павловича.
7. Левченка Віталія Васильовича.
8. Мельничука Віктора Павловича.
9. Неліпу Андрія Володимировича.
10. Ромащенка Михайла Івановича.
11. Середу Олександра Івановича.
12. Сидоренко Олену Володимирівну.
13. Сопелкіна Ігоря Сергійовича.
14. Фещенка Володимира Петровича.
15. Ходченка В'ячеслава Віталійовича.
16. Хорєва Віктора Максимовича.
17. Цвєткову Ганну Максимівну.
18. Шевченка Анатолія Миколайовича.
19. Шостака Анатолія Сергійовича.
20. Юрчика Сергія Валерійовича.
 
      Голова установчих зборів
      з формування нового складу
      громадської ради при Держводагентстві                                         М.Ромащенко
 
      Секретар установчих зборів                                                              Є.Сімкова