Протокол № 2 засідання басейнової ради Південного Бугу

опубліковано 31.05.2019 11:46

Дата проведення ради – 31 травня 2019 року у м. Вінниця, вул. Соборна, 15а (конференц-зала Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА)

Час проведення ради: з 1100 до 1230.

Час початку реєстрації: 1030.

Час закінчення реєстрації ради: 1100.

32 особи (перелік додається) з 50 членів басейнової ради, що складає 64 %від загального складу басейнової ради.

 

Порядок денний

1. Зміни назв та складу робочих органів басейнової ради.

2. Розгляд та погодження пропозицій Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області з реалізації державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області» на 2019 рік.

3. Різне.

 

1. Зміни назв та складу робочих органів басейнової ради.

СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна Віталія Борисовича – завідувача кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки, доктора технічних наук, професора Вінницького національного технічного університету.

Мокін В.Б. привітав учасників першого засідання басейнової ради Південного Бугу, постійно діючого консультативно-дорадчого робочого органу.

Згідно поданої пропозиції, запропонував перейменувати постійну Робочу групу з освіти і науки на Комісію з освіти і науки (голова – Мудрак О.В.), у зв’язкуіз виконанням вимог щодо представництва у ній членів басейнової ради не менше, ніж від 4-х галузей, з не менше як з 4-х областей.

СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу Даниляк Анну Олександрівну – експерта з екологізації сільського господарства громадської організації Центр екологічних ініціатив «Екодія».

Щодо включення її до складу комісії з питань моніторингу стану поверхневих та підземних вод (скорочено : з моніторингу вод; К1)

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 32

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити назву робочого органу.

2. Включити Даниляк Анну Олександрівнудо складу комісії з питань моніторингу стану поверхневих та підземних вод (скорочено : з моніторингу вод; К1).

СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б. щодозатвердження наступного регламенту роботи зборів:

- час для доповіді – до 20 хвилин;

- час для виступу та дебатів – до 5 хвилин;

- час для внесення пропозицій та доповнень – до 3 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 32

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Підтримати запропонований регламент засідання.

2. Розгляд та погодження пропозицій Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області з реалізації державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області» на 2019 рік.

СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б. щодо скликання позачергового засідання басейнової ради здійснено за ініціативою Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області згідно пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 8 травня 2019 року № 379, в якому зазначено, що Держводагентство на підставі пропозицій РОВР у Миколаївській області, складатимета затверджуватиме план заходів з реалізації інвестиційного проекту тільки після його розгляду басейновою радою Південного Бугу.

СЛУХАЛИ: заступника начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області Гріщенка Анатолія Віталійовича, який представив пропозиції з реалізації державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області» на 2019 рік.

Метою інвестиційного проекту є проведення реконструкції водопровідних мереж Казанківського групового водопроводу для забезпечення централізованим питним водопостачанням жителів в 79 населених пунктах Казанківського, Новобузького районів та завершення реконструкції водоскидної споруди Софіївського водосховища, з метою уникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з її можливим руйнуванням та затопленням 12 населених пунктів (4,4 тис. жителів), 9 автодорожніх мостів та 6100 га земельних угідь ізавданням збитків на 1,5 млрд. грн.

Відповідно до п. 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджету для реалізації державного інвестиційного проекту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 379 просимо погодити на басейновій раді Південного Бугу пропозиції РОВР у Миколаївській області щодо реалізаціїцього проекту у 2019 році.

СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу Колеснікова Сергія Терентійовича – голову Вознесенської екологічної асоціації «Зелений світ».

Зазначив, що розіслав свій варіант проекту Рішення щодо питання 2 всім членам басейнової ради Південного Бугу та в секретаріат на пошту та виклав свої пропозиції в групі Facebook «Басейнова рада Південного Бугу», ініціювавши обговорення даного питання. Пропонує поставити на голосування ці пропозиції.

СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б.

Зазначив, що ознайомився з пропозиціями Колеснікова С.Т. та з коментарями щодо нього інших членів ради, у т.ч. у Facebook-групі, і що сутність цих коментарів зводиться до того, що, по-перше, вимога щодо антикорупційної перевірки пропозицій РОВР у Миколаївській області,посадовців Кабінету міністрів України та інших відомств не входить до компетенції басейнових рад, а по-друге, сутність усіх вимог Колеснікова С.Т. щодо порядку денного даного засідання зводиться до внесення пропозиції відтермінувати розгляд питання 2, як мінімум на наступне засідання ради, оскільки воно потребує додаткового вивчення.

СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу Деркача Олега Михайловича – заступника голови громадської організації «Національний екологічний центр України» (НЕЦУ).

Чи розглядався даний інвестиційний проект профільною робочою комісією басейнової ради?

СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б.

За браком часу проект не був розглянутий профільною комісією та й поки ще жодна комісія ради не встигла зібратись і затвердити своє положення, а отже, не є легітимною, однак, дане питання жваво обговорювалось членами басейнової ради у групі Facebook «Басейнова рада Південного Бугу», доступній лише членам ради.

СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу Деркача О. М.

Щодо необхідності проходження даним проектом оцінки впливу на довкілля та наявності екологічних експертиз за попередні роки.

СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу Гріщенка Анатолія Віталійовича.

Запевнив, що під час подальшого запровадження та реалізації проекту буде здійснено всі необхідні екологічні експертизи.

СЛУХАЛИ:Магеру Андрія Павловича – заступника голови басейнової ради Південного Бугу, начальника БУВР Південного Бугу.

Зазначив, що басейнова рада – це орган, що не погоджує, а розглядає та вносить свої пропозиції.Саме так і зазначено у вище згаданій Постанові Кабінету міністрів України про те, що це питання слід лише «розглянути» на нашій раді. Запропонував внести зміни до п.2. порядку денного а саме :«Розгляд та погодження пропозицій …» замінити на «Розгляд та підтримання пропозицій …» та п. 2.1 проекту Рішення слова «… погодити пропозиції…» замінити на «…не заперечує проти пропозицій…».

Крім того, запропонував виключити п. 2.2 проекту Рішення «Рекомендувати, принаймні підрозділам Держводагентства, в майбутньому завчасно виносити на розгляд подібні інвестиційні проекти, які стосуються басейну річки Південний Буг, щоб члени та робочі органи басейнової ради мали більше часу на їх вивчення та внесення пропозицій» позачергового засідання басейнової ради Південного Бугу, але взяти членам ради його до уваги під час внесення на розгляд подібних питань.

СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б.

Звернув увагу про нагальність підтримання інвестиційного проекту, оскільки йдеться про забезпечення населення питною водою.

СЛУХАЛИ: Магеру Андрія Павловича – заступника голови Басейнової ради Південного Бугу.

Зазначив, у порядку виділення коштів чітко зазначений порядок проходження екологічних експертиз. Ми є дорадчим органом, завданням якого є, передусім,непорушення басейнового принципу управління водними ресурсами.

СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу Кисельова Юрія Олександровича –завідувача кафедри геодезії, картографії та кадастру університету, професора, доктора географічних наукУманського національного університету садівництва.

Запропонував перенести розгляд питання щодо інвестиційного проекту на наступне засідання басейнової ради для більш детального вивчення проекту.

СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б.

Звернувся до представників Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області щодо можливих наслідків відтермінування розгляду інвестиційного проекту.

СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу Гріщенка Анатолія Віталійовича.

У разі розгляду питання інвестиційного проекту на наступному засіданні басейнової ради, яке попередньо заплановано на кінець 2019 року, не буде змоги виконати всі заплановані проектом заходи у поточному році, а відтак, є ризик відтермінування надходження цих коштів на невизначений період.

СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б. щодо голосування двох варіантів рішення:

Виключення п. 2.2 проекту Рішення та підтримання пропозиції стосовно внесення змін в редакції Магери А. П. у п. 2 порядку денного та п. 2.1 проекту Рішення. Запропонував голосувати в цілому.

Відтермінувати розгляд питання 2 на наступне засідання басейнової ради.

СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу Гайдук Катерину Іванівну – заступника начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області та представникаКіровоградської обласної організації товариства меліораторів та водогосподарників України.

Внесла пропозицію про голосування кожного пункту щодо питання 2 проекту Рішення окремо.

СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу Клименка Юрія Миколайовича – голову громадської організації «Інститут соціалізації інновацій».

Вніс пропозицію залишити п.2.2 проекту Рішення.

СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу Кисельова Юрія Олександровича.

Відзначив, що, вислухавши аргументи колег, знімає свою пропозицію щодо відтермінування розгляду питання 2 на наступне засідання басейнової ради, але підтримує пропозицію члена басейнової ради Південного Бугу Клименка Юрія Миколайовича щодо того, що п.2.2 проекту Рішення варто залишити.

СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б.

Підтримав пропозицію залишити п. 2.2 проекту Рішення.

Підвів підсумок обговорення і запропонував проголосувати 3 варіанти рішення:

Пункт 2.1 проекту Рішення в редакції Магери А.П. без п. 2.2 проекту Рішення, який, однак, доведений членам ради в усній формі і відзначений у протоколі засідання ради.

Пункт 2.1 проекту Рішення в редакції Магери А.П. разом із п. 2.2 проекту Рішення.

Відтермінувати розгляд питання 2 на наступне засідання басейнової ради Південного Бугу (пропозиція Колесникова С.Т.).

Поставив на голосування варіант 1, тобто пункт 2.1 проекту Рішення в редакції Магери А.П. без п. 2.2 проекту Рішення, який, однак, доведений членам ради в усній формі і відзначений у протоколі засідання ради.Дав слово заступнику голови басейнової ради Південного Бугу Магері Андрію Павловичу, який ще раз зачитав точне формулювання цього варіанту проекту Рішення, яке ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 27

«ПРОТИ» - 1

«УТРИМАЛИСЬ» - 4

СЛУХАЛИ: Магеру Андрія Павловича – заступника голови басейнової ради Південного Бугу.

Запропонував не ставити на голосування інші варіанти проекту рішення, оскільки, по-перше, вони взаємовиключають один одного, а по-друге, вже є варіант, який підтримали 84,4% з числа присутніх членів ради.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати пропозиції та не заперечувати проти реалізації державного інвестиційного проекту «Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області» у 2019 році.

3. Різне.

СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б.

Привітав усіх з наступаючим професійним святом Дня працівника водного господарства. Побажав плідної праці та звернув увагу на необхідність активізації роботи комісій басейнової ради Південного Бугу у червні цього року.

 

 

Голова басейнової ради В.Б. Мокін

 

Секретар І.В. Галузова

 

Члени рахункової комісії: Ю.В. Кокошко, Л.І. Башняк