Завідувач сектору з охорони праці Ольга Лісовська до Всесвітнього дня безпеки та здоров'я на роботі

опубліковано 28.04.2021 16:39

«Нині, в умовах активної інтеграції до європейського простору, відбувається модернізація національної системи управління охороною праці. Характерною особливістю сучасного підходу є використання ризикоорієнтованого (превентивного) принципу замість традиційного (корегувального).

На сьогоднішній день в галузь водного господарства і меліорації земель впроваджена система управління охороною праці, розроблена з урахуванням вимог OHSAS 18001:2010 «Система управління гігієною та безпекою праці», і якою вже передбачено оцінку та контроль виробничих ризиків. Діюча СУОП постійно вдосконалюється і спрямовується на мінімізацію ризиків настання нещасних випадків, гострих професійних захворювань (отруєнь), аварій, пожеж, дорожньо-транспортних пригод та інших випадків загрози життю чи здоров'ю водників» - зазначила Ольга Лісовська, завідувач сектору з охорони праці.