«Результати хімічних досліджень басейнів Сіверського Дінця та Дністра – унікальні»

опубліковано 13.03.2020 09:25

Крім того, очільник Держводагентства зазначив, що такі дослідження вперше проводилися на території України.
Скринінг - це важливий елемент сучасного моніторингу вод, який робиться для визначення специфічних показників, характерних для річкових басейнів.
В Україні проведення такого моніторингу стало можливим завдяки підтримці Координатора проектів ОБСЄ та Глобального екологічного фонду.
А основним результатом скринінгу стало виявлення специфічних забруднювачів для річкових басейнів.
«Ці результати стануть основою для подальшого моніторингу якості вод у басейнах Сіверського Дінця та Дністра і їх буде використано для розробки планів управління річковими басейнами», - зазначив Михайло Хорєв.
Крім того, Михайло Хорєв додав, що сьогодні Держводагентством розбудовується нова дороговартісна система моніторингу. І перед нами стоять зобов’язання щодо запровадження норм та стандартів згідно з Водною Рамковою Директивою ЄС.
До того ж, він проінформував присутніх, не лише про впровадження Держводагентством європейських підходів у сфері моніторингу вод, запровадження у річкових басейнах Дону, Дністра, Дунаю, Вісли діагностичного моніторингу, а і про подальші плани Агентства для охоплення всіх водних ресурсів України сучасним моніторингом якості вод.
Крім того, спікерами заходу були:
Михайло Малков – заступник Координатора програм ФАО в Україні, який детально проінформував про результати скринінгу та виявлення у воді річок залишків пестицидів, фармацевтичних препаратів, промислових хімікатів, наркотиків, стимуляторів і підсолоджувачів тощо.
Валерій Станкевич, завідувач лабораторією гігієни ґрунту та відходів ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. Марзєєва», говорив про вміст у воді важких металів.
Зокрема, експерт зазначив, що вражений результатами скринінгу та наявністю величезної кількості фармацевтичних препаратів та наркотиків у складі вод Дону та Дністра.
До того ж, Валерій Станкевич навів цікаві дані про те, як впливають пестициди та важкі метали на організм людини.
Віталій Башинський, експерт ФАО з антимікробної стійкості, говорив про наявність антимікробних засобів у воді. Зазначимо, що Віталій Башинський застеріг, що наявність у воді антибіотико резистентних штамів дуже шкідливо впливає на здоров'я людини, бо такі речовини призводять до вироблення у людини імунітету та несприйняття у подальшому цих антибіотиків у лікувальних цілях.
Прес-конференцію резюмувала Тамара Кутонова та акцентувала увагу на тому, що у річках було знайдено пластифікатори - це речовини, які порушують роботу ендокринної та гормональної системи людини. Але при цьому вона зазначила, що під час хлорування ці речовини зникають, і їх концентрації не такі великі.
Детальніше:
У басейні Дністра скринінг був проведений для 13 зразків поверхневих вод, 3 зразків біоти (риби) і 13 зразків донних відкладень.
У басейні Дону проведено скринінг 8 проб поверхневих вод та 3 проб біоти шляхом цільового аналізу для вибраних пріоритетних речовин згідно з Водною Рамковою Директивою. Цільовий скринінг та нецільовий скринінг проводились на трьох пробах поверхневих вод, одній пробі донних відкладів та трьох пробах біоти.
Серед сполук, які найбільш часто зустрічалися, були важкі метали, заборонені для використання пестициди, противірусні препарати, анальгетики, промислових хімікатів, заборонених наркотиків, стимуляторів і підсолоджувачів, кофеїн, пластифікатори тощо.
Результати досліджень важких металів, в свою чергу, показали, що на деяких ділянках води значення кількості ртуті, міді і цинку перевищені, а в донних відкладеннях – нікелю, хрому та цинку.
Всі результати є частиною широкого хімічного скринінгу як основи для майбутньої системи діагностичного моніторингу відповідно до Водної рамкової Директиви ЄС.
На підставі результатів скринінгу було сформовано перелік з 18 басейнових специфічних показників (10 синтетичних речовин та 8 важких металів) для включення до програми діагностичного моніторингу басейну Дністра.
На основі скринінгу був сформований перелік з 17 басейнових специфічних показників (9 синтетичних речовин, 7 важких металів та 1 показник сольового складу) для включення до програми діагностичного моніторингу басейну Дону.