Про плани управління річковими басейнами

опубліковано 02.09.2020 16:24

Держводагентство крок за кроком прямує на шляху до підготовки якісних Планів управління річковими басейнами.
За ініціативи Голови Держводагентства відбулась нарада з питань впровадження європейських директив у сфері управління водними ресурсами в Україні з ключовими експертами міжнародного рівня.
Виконання наступних кроків з підготовки Планів управління річковими басейнами, а саме визначення референційних умов, класифікаційних таблиць та економічний аналіз, стало предметом активного обговорення під час наради.
Головою Агентства Валентином Шліхтою акцентовано увагу на дотриманні норм Водної Рамкової Директиви щодо підготовки Планів управління річковими басейнами на трьох рівнях: А – для транскордонних річкових басейнів (Дністра, Дунаю, Вісли та Дніпра), В – у розрізі річкових басейнів на національному рівні (для 9 районів басейнів річок) та С – на рівні суббасейнів в межах районів басейнів річок (для 13 суббасейнів).
В ході активного обговорення піднято питання важливості економічного аналізу водокористування. Визначення окупності використання водних ресурсів має стати основою для формування політики держави у водогосподарській сфері та розробки ефективного стимулювання для споживачів раціонально використовувати водні ресурси і таким чином сприяти досягненню екологічних цілей.
Учасниками наради досягнуто порозуміння щодо необхідності залучення європейських експертів в частині  методологічної підтримки та верифікації економічного аналізу на відповідність вимогам ВРД ЄС.
Спільні зусилля експертів та державних інституцій мають бути консолідовані та узгоджені. До розробки Планів управління буде залучено ресурси державного бюджету, міжнародних донорів.
Досягнення «доброго» екологічного стану вод, основна мета Водної Рамкової Директиви, може бути практично реалізовано шляхом підготовки лише якісних Планів управління річковими басейнами.
Плани управління річковими басейнами – це стратегічні документи для країни і їх якість має відповідати кращому європейському досвіду.