Міжвідомча взаємодія – важливий аспект синергії дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій у водному секторі

опубліковано 28.10.2021 16:04

Безпека та ефективне управління водними ресурсами є запорукою їх збереження та збалансованого використання. Особливо це актуально для сходу України, де мають місце значне промислове навантаження регіону, зростаючий вплив наслідків змін клімату та додаткові фактори, пов’язані із розташуванням головного річкового басейну регіону в зоні ведення військових дій. За умов таких серйозних викликів сьогодення управління водними ресурсами на сході України потребує злагоджених дій та спільних зусиль з боку усіх зацікавлених сторін.
 
Саме тому в межах проєкту «Підтримка планування управління водними ресурсами на сході України», що впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні у партнерстві з Державним агентством водних ресурсів України у 2021 році, реалізуються заходи, спрямовані на відпрацювання міжвідомчої взаємодії в разі кризових подій у водному секторі.
 
27 жовтня, у м. Святогірськ на березі головної водної артерії регіону – річки Сіверський Донець – в рамках зазначеного проєкту пройшла зустріч фахівців різних відомств, дотичних до питань безпеки водного фактору на сході України. Захід з обговорення міжвідомчої координації в разі аварійного забруднення водних об’єктів проводився у форматі симулятивних вправ за участю фахівців Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та представників різних органів виконавчої влади.
 
Мета заходу – проаналізувати діючі механізми міжвідомчої взаємодії на основі розгляду аварійних ситуацій у водному секторі, враховуючі ті, що сталися у минулому, та підготувати необхідні рекомендації для покращення координації дій між усіма дотичними відомствами.
 
Під час обговорень учасники зустрічі розглянули нормативно-правові аспекти реагування та міжвідомчої взаємодії, питання щодо виявлення, прогнозування та запобігання надзвичайних ситуацій, спричинених випадковим забрудненням водних об’єктів, особливості інформування водокористувачів та населення. Приділили увагу й іншим аспектам кризового управління водними ресурсами, зокрема, питанням оперативного відбору проб в місцях забруднення та процедури виконання дослідницького моніторингу стану якості вод, в т.ч. із залученням фахівців лабораторії моніторингу вод Східного регіону та можливостей пересувної екологічної лабораторії Донецької облдержадміністрації. Програма заходу передбачала огляд автоматизованого поста спостереження за станом якості поверхневих вод на р. Сіверський Донець як одного з восьми гідропостів автоматизованої системи моніторингу довкілля Донецької області. Також проведено аналіз ризиків впливу на водні об’єкти промислових підприємств Донецької і Луганської областей та обговорено сценарії й можливі дії в разі аварійних ситуації в районі розташування їх шламонакопичувачів.
 
За результатами обговорень і на основі аналізу існуючих механізмів взаємодії сформовано набір рекомендацій для вдосконалення міжвідомчої координації в разі виникнення кризових ситуацій у водному секторі на сході України.
 
Другий етап обговорень міжвідомчої координації буде присвячений розгляду ситуацій, пов’язаних із дефіцитом водних ресурсів на сході України, та відбудеться 17 листопада у м. Харків в межах проєкту «Підтримка планування управління водними ресурсами на сході України», що впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Державним агентством водних ресурсів України.