Аналітичний огляд стану водних ресурсів у липні 2022 року

опубліковано 19.08.2022 13:24

Держводагентством забезпечено виконання моніторингу поверхневих вод відповідно до Програми державного моніторингу вод (в частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод), затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.01.2022 № 1 (далі – Програма).
 
У липні проби води відібрано у 398 пунктах моніторингу, та становить 67 % від кількості пунктів, передбачених Програмою.
 
З урахуванням оперативної військової ситуації моніторинг якості масивів поверхневих вод (далі – МПВ), що використовуються для питних та господарсько-побутових потреб населення здійснювався на 67 пунктах моніторингу, що становить 71 % від кількості пунктів, передбачених Програмою.
 
Нижче наведено огляд стану МПВ в розрізі районів річкових басейнів:
 
Район басейну річки Дніпро
 
У басейні Дніпра спостереження здійснювались на 129 пунктах моніторингу (з 210 передбачених Програмою), з них 28 – у місцях питних водозаборів.
Відбір проб води у суббасейні нижнього Дніпра наразі не дозволяє проводити оперативна військова ситуація. У суббасейнах Десни та частково середнього Дніпра доступ до пунктів моніторингу відсутній, у зв’язку із розмінуванням та пошкодженням транспортної інфраструктури. При відновленні доступу до цих територій відбори проб води будуть проведені оперативно.
Згідно із результатами моніторингу масивів поверхневих вод, які використовуються для питних потреб населення, показники біогенного забруднення були в межах: амоній-іони – 0,14 - 1,20 мг/дм3, фосфат-іони – 0,02 - 0,79 мг/дм3, нітрит-іони – 0,005 – 0,36 мг/дм3, сухий залишок –
213,0 - 1046,0 мг/дм3.
Показники органічного забруднення були в межах: хімічне споживання кисню (ХСК) – 24,5 – 65,1 мгО/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК) – 1,2 - 5,3 мгО2/дм3.
У рамках дослідження небезпечних забруднюючих та басейнових специфічних речовин виявлено вміст показників летких органічних сполук (трихлорметан, трихлоретилен, дихлорметан, тетрахлорметан), поліароматичних вуглеводнів (антрацен, флуорантен, нафталін, тетрахлоретилен), пестицидів (дикофол, тербутилазин, алахлор, симазин, метолахлор) та важких металів (нікель, свинець, кадмій).
Виявлені показники не перевищують екологічних нормативів якості для пріоритетних речовин (ЕНЯмах), визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5.
 
Район басейну річки Дністер
 
У басейні Дністра спостереження здійснювались на 92 пунктах моніторингу (з 92 передбачених Програмою), з них 17 – у місцях питних водозаборів.
Згідно із результатами моніторингу масивів поверхневих вод, які використовуються для питних потреб населення, показники біогенного забруднення були в межах: амоній-іони – 0,15 – 0,52 мг/дм3, фосфат-іони – 0,01 - 0,41 мг/дм3, нітрат-іони – 1,9 - 2,0 мг/дм3, нітрит-іони – 0,01 - 0,08 мг/дм3, сухий залишок – 109,0 мг/дм3.
Показники органічного забруднення були в межах: хімічне споживання кисню (ХСК) – 6,8 - 65,1 мгО/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК) –
1,7 - 2,7 мгО2/дм3.
У рамках дослідження небезпечних забруднюючих та басейнових специфічних речовин виявлено вміст показників летких органічних сполук (трихлорметан, дихлорметан), поліароматичних вуглеводнів (флуорантен, нафталін, антрацен, тетрахлорметан), пестицидів (тербутилазин, гексахлорбутадієн, тербутрин), фармацевтичних препаратів (триклозан) та важких металів (нікель, цинк).
Виявлені показники не перевищують екологічних нормативів якості для пріоритетних речовин (ЕНЯмах), визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5.
 
Район басейну річки Дунай
 
У районі басейну річки Дунай спостереження здійснювались по 98 пунктах моніторингу (передбачених 101), з них 11 – у місцях питних водозаборів.
У зв’язку із оперативною військовою ситуацією, частково відсутній доступ до деяких пунктів моніторингу у суббасейні нижнього Дунаю. При відновленні доступу до цих територій відбори проб води будуть проведені оперативно.
Згідно із результатами моніторингу масивів поверхневих вод, які використовуються для питних потреб населення, показники біогенного забруднення були в межах: амоній-іони – 0,07 - 0,26 мг/дм3, фосфат-іони – 0,08 - 0,13 мг/дм3, нітрат-іони - 0,004 – 3,4 мг/дм3, нітрит-іони – 0,03 - 0,11 мг/дм3, сухий залишок – 148,0 - 769,5 мг/дм3.
Показники органічного забруднення були в межах: хімічне споживання кисню (ХСК) – 5,2 - 77,7 мгО/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК) –
1,8 - 3,4 мгО2/дм3.
У рамках дослідження небезпечних забруднюючих та басейнових специфічних речовин виявлено вміст показників поліароматичних вуглеводнів (флуорантен, нафталін, антрацен, пентахлорбензол), пестицидів (дикофол, біфенокс, цибутрин, карбарил, тербутилазин, гексахлорбутадієн, тербутрин, аклоніфен, атразин, алахлор, метолахлор, симазин, гексахлорбензол, ДДТ, ендосульфан, хлорпірифос), фармацевтичних препаратів (карбамазепін, триклозан, флуконазол) та важких металів (нікель, цинк, свинець).
Основним джерелом надходження пестицидів у водні об’єкти є поверхневий стік із сільськогосподарських угідь.
Виявлені показники не перевищують екологічних нормативів якості для пріоритетних речовин (ЕНЯмах), визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5.
 
Район басейну річки Південний Буг
 
У басейні Південного Бугу спостереження здійснювались на 37 пунктах моніторингу (з 50 передбачених Програмою), з них 9 – у місцях питних водозаборів.
Відбір проб води у пунктах моніторингу басейну Південного Бугу в межах Миколаївської області наразі не дозволяє проводити оперативна військова ситуація.
Згідно із результатами моніторингу масивів поверхневих вод, які використовуються для питних потреб населення, показники біогенного забруднення були в межах: амоній-іони – 0,10 - 0,89 мг/дм3, фосфат-іони – 0,02 - 0,09 мг/дм3, нітрат-іони – 0,11 - 3,38 мг/дм3, нітрит-іони – 0,004 - 0,12 мг/дм3, сухий залишок – 419,0 - 1188,0 мг/дм3.
Показники органічного забруднення були в межах: хімічне споживання кисню (ХСК) – 39,6 - 79,4 мгО/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК) –
2,94 - 12,3 мгО2/дм3.
Максимальні значення показників БСК та ХСК зафіксовано у пункті моніторингу р. Південний Буг, питний в/з м. Хмільник – 12,3 мгО2/дм3 та
79,2 мгО2/дм3 відповідно.
У рамках дослідження небезпечних забруднюючих та басейнових специфічних речовин виявлено вміст показників летких органічних сполук (трихлорметан), поліароматичних вуглеводнів (флуорантен, бензо(b)флуорантен, нафталін, трихлорбензоли), пестицидів (тербутилазин, тербутрин, циперметрин, метолахлор), фармацевтичних препаратів (триклозан), та важких металів (нікель, цинк, ртуть, хром).
Виявлені показники не перевищують екологічних нормативів якості для пріоритетних речовин (ЕНЯмах), визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5.
 
Район басейну річки Дон
 
У басейні річки Дон спостереження здійснювались на 8 пунктах моніторингу (з 72 передбачених Програмою), з них 1 – у місцях питних водозаборів.
Внаслідок військових дій доступ до більшості пунктів моніторингу басейну Дону тимчасово відсутній.
Згідно із результатами моніторингу у місці розташування питного водозабору – р. Сіверський Донець (Краснопавлівське водосховище, водозабірзабір КП «Харківводоканал») показники біогенного забруднення були в межах нормативних значень: азот амонійний – 0,31 мг/дм3, нітрат-іони – 1,2 мг/дм3, нітрит-іони – 0,004 мг/дм3. Показники органічного забруднення становили: хімічне споживання кисню (ХСК) – 20,00 мгО/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК) – 3,46 мгО2/дм3.
У рамках дослідження небезпечних забруднюючих та басейнових специфічних речовин виявлено вміст важких металів (кадмій, свинець, ртуть, мідь, цинк).
Концентрація виявлених важких металів не перевищує екологічних нормативів якості (ЕНЯмах), визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5.
Хімічний стан зазначеного масиву поверхневих вод відноситься до 1 класу «добрий».
У пункті моніторингу р. Сухий Торець (гирло) зафіксовано високий вміст показника ртуті – 0,59 мкг/дм3 (ЕНЯмах 0,07 мкг/дм3). Питних водозаборів на зазначеному масивів поверхневих вод не встановлено.
 
Район басейну річки Вісла
 
У районі басейну річки Вісла спостереження здійснювались по 23 пунктах моніторингу з 23 передбачених Програмою.
Згідно із результатами моніторингу показники біогенного забруднення були в межах: амоній-іони – 0,72 - 1,5 мг/дм3, фосфат-іони – 0,69 - 4,30 мг/дм3, нітрат-іони – 3,8 - 7,2 мг/дм3, нітрит-іони – 0,088 - 0,11 мг/дм3.
Показники органічного забруднення були в межах: хімічне споживання кисню (ХСК) – 20,0 - 21,0 мгО/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК) – 2,3 - 2,4 мгО2/дм3.
У рамках дослідження небезпечних забруднюючих та басейнових специфічних речовин виявлено вміст показників поліароматичних вуглеводнів (флуорантен, нафталін, антрацен, трихлорбензоли), пестицидів (дикофол, цибутрин, циперметрин, дихлофос, циклодіенові пестициди, метолахлор), фармацевтичних препаратів (триклозан) та важких металів (нікель, цинк).
Виявлені показники не перевищують екологічних нормативів якості для пріоритетних речовин (ЕНЯмах), визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5.
 
Район басейну річок Причорномор’я
 
У районі басейну річок Причорномор’я спостереження здійснювались по 11 пунктах моніторингу з 16 передбачених Програмою.
У зв’язку із оперативною військовою ситуацією, частково відсутній доступ до деяких пунктів моніторингу басейну річок Причорномор’я. При відновленні доступу до цих територій відбори проб води будуть проведені оперативно.
Згідно із результатами моніторингу показники біогенного забруднення були в межах: амоній-іони – 0,05 - 8,43 мг/дм3, фосфат-іони – 0,04 - 0,39 мг/дм3, нітрат-іони – 22,30 - 55,68 мг/дм3, нітрит-іони – 0,003 - 1,51 мг/дм3, сухий залишок – 1350,49 – 2113,05 мг/дм3.
Показники органічного забруднення були в межах: хімічне споживання кисню (ХСК) – 66,9 - 105,5 мгО/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК) – 4,6 - 36,0 мгО2/дм3.
Перевищення зазначених показників зафіксовано у пунктах моніторингу які розташовані на транскордонних ділянках водотоків.
У рамках дослідження небезпечних забруднюючих та басейнових специфічних речовин виявлено вміст показників летких органічних сполук (трихлорметан), поліароматичних вуглеводнів (флуорантен, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, нафталін, антрацен, тетрахлоретилен), пестицидів (циперметрин, гексахлорбутадіен, дикофол, цибутрин, трифлуралін), фармацевтичних препаратів (триклозан) та важких металів (нікель, цинк, кадмій).
У деяких масивах поверхневих вод зафіксовано перевищення екологічних нормативів якості для пріоритетних речовин (ЕНЯмах) за показниками: циперметрин, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен та гексахлорбутадіен. Зазначені масиви поверхневих вод не використовуються для задоволення питних потреб населення.
 
Район басейну річок Приазов’я
 
У зв’язку із військовою ситуацією моніторинг в басейні річок Приазов’я тимчасово не здійснюється.