Наказ Держводагентства від 09.04.2012 №186 "Про затвердження Положення про систему обліку публічної інформації в Держводагентстві України"

опубліковано 10.04.2017 15:33

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
 
м. Київ
 
09.04.2012 року                                                                                    № 186
 
 
Про затвердження Положення про систему обліку
публічної інформації в Держводагентстві України
 
 
На виконання Указу Президента України від 13 січня 2011 року № 2939 «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», а також з метою забезпечення права широких верств населення на доступ до публічної інформації та її збереження шляхом створення, функціонування та ведення системи обліку документів, що знаходяться у володінні Держводагентства і містять публічну інформацію, НАКАЗУЮ:
1. Запровадити систему обліку публічної інформації в Держводагентстві України.
2. Затвердити Положення про систему обліку публічної інформації  (додається).
3. Адміністратором системи обліку публічної інформації, що забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень, визначити відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ.
4. Адміністратору системи обліку публічної інформації забезпечити обов’язкову та систематичну реєстрацію в цій системі документів, що знаходяться у володінні Держводагентства і містять публічну інформацію, та надання доступу до них за запитами, а також оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Держводагентства.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 
                                                Голова Агентства                                                                                                     В.Сташук
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства
04.04.2012 року № 186
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про систему обліку публічної інформації
в Держводагентстві України
 

1. Це Положення встановлює загальні вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, що знаходяться у володінні Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

2. Система обліку публічної інформації (далі – система обліку) – це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Держводагентства (далі - документи).
3. Адміністратором системи обліку є відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держводагентства, який забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень.
4. Адміністратор системи обліку забезпечує:
реєстрацію документів;
стабільну роботу системи обліку;
оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті Держводагентства;
надання доступу до системи обліку за запитами;
здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку;
можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку;
здійснення інших функцій відповідно до чинного законодавства.
5. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в облікову картку таких відомостей про документи в електронному вигляді:
номер облікової картки;
назва документа;
номер документа;
дата створення документа;
джерело інформації (автор, відповідальний підрозділ);
галузь;
ключові слова;
вид документа (наказ, протокол, звіт тощо);
форма зберігання документа;
місце зберігання документа.
У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.
6. Система обліку ведеться державною мовою.
7. Внесення змін до системи обліку у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше, здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої облікової картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.
8. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
9. Захист інформації в системі обліку здійснюється шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.
 
 
Начальник відділу зв’язків з громадськістю  та взаємодії зі ЗМІ В.Ковтуненко