На півдні України сформовано басейнову раду нижнього Дунаю

опубліковано 31.10.2018 12:36

30 жовтня 2018 року сформувалася басейнова рада, яка працюватиме для досягнення «доброго» стану вод в українській частині нижнього Дунаю.
Басейнова рада нижнього Дунаю сформована відповідно до Водного кодексу України та з метою впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.
Бажання бути членами басейнової ради нижнього Дунаю виявили 49 представники різних організацій, які мають безпосереднє відношення до водної артерії – річки Дунай.
Це представники промисловості, сільського господарства, неурядових організації, установ освіти, органів влади, науковці та інші. До складу басейнової ради нижнього Дунаю увійшли представники водокористувачів: ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство», ДП «Адміністрація морських портів України», ТОВ «Кристал Південь», наукових організацій: ДП Одеський центр Південного науково-дослідного інституту рибного господарства та океанографії, Одеський державний екологічний університет, Дунайський біосферний заповідник, Український науковий центр екології моря, Інститут морської біології НАН України, органів влади: Департаменту екології, Департаменту ЦЗ, Управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації, Державної екологічної інспекції, Одеської обласної ради, Дунайської гідрометобсерваторії, громадських організацій області та Басейнового управління річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.
Головою басейнової ради обрано Юрія Маслова, директора Дунайської Асоціації «Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону».
Заступником голови басейнової ради обрано Юрія Махненка – в.о. начальника Дунайського Регіонального офісу водних ресурсів.
Крім того, сформовано секретаріат басейнової ради, який очолюватиме заступник начальника Дунайського РОВР Світлана Гуньковська.
Під час засідання новообрані члени басейнової ради вирішили найближчим часом надати секретаріату пропозиції для формування плану роботи басейнової ради на 2019 рік.
Крім того, учасники заходу обговорили проект Положення про басейнову раду нижнього Дунаю.
Зокрема, кожен новобраний член басейнової ради розуміє, що положення про басейнову раду створює правове поле існування ради, як головного інструменту дотримання позицій усіх заінтересованих сторін.
А це важливий принцип, якого необхідно дотримуватися при інтегрованому підході до управління водними ресурсами.
За колегіальним рішення Басейнової ради має бути досягнутий консенсус - скільки, коли, в якій кількості та, найважливіше, – в якій якості, буде забезпечено доступ до водних ресурсів в басейні Дунаю.
Розуміння цього і стане основою при виконанні пріоритетного завдання басейнової ради – спільної підготовки Плану управління річковим басейном. «Це дуже важливий крок в напрямку вирішення екологічних проблем всього басейну української частини річки Дунай», - зазначив в.о. начальника Дунайського РОВР Юрій Махненко. «Впевнений, що результатом роботи висококваліфікованих представників басейнової ради буде продуктивна та довгострокова співпраця, яка виведе на високоякісний рівень роботу басейнової радм нижнього Дунаю».
«Розробка плану управління для річкового басейну нижнього Дунаю відповідно до підходів та методології Водної Рамкової Директиви ЄС та згідно з національним водним законодавством України, визначить шляхи покращення екологічного стану вод басейну нижнього Дунаю», - підкреслив голова басейнової ради Юрій Маслов. «Співпраця зацікавлених сторін буде дуже важливою для розробки плану і вона також буде необхідною при виконанні дій зі збереження сприятливих умов для людей та навколишнього природного середовища. Урядові установи, місцеві спільноти, НУО та підприємства зараз мають можливість принести користь усьому регіону, працюючи разом для досягнення покращення водного середовища».