ЗВІТ за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України

опубліковано 23.12.2021 10:36

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Державного агентства водних ресурсів України
 
З метою визначення чинників корупційних ризиків у діяльності/бездіяльності посадових осіб органу влади, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, умов та причин, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією у Державному агентстві водних ресурсів України (далі – Держводагентство) створено Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія). До складу Комісії  входять працівники структурних підрозділів апарату Держводагентства, представники громадськості.
Варто зазначити, що у зв’язку із змінами структури, кадровими змінами внесено зміни до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків Держводагентства.
Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за  № 1718/29848 ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Держводагентства, здійснено опис та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.
При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Держводагентства здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури апарату Держводагентства, положень про структурні підрозділи, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених Законом України «Про запобігання корупції», інші питання, що виникають у результаті діяльності Держводагентства.
Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативно-правові акти які регламентують діяльність Держводагентства, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Держводагентства.
Під час ідентифікації корупційних ризиків у Держводагентстві визначалися його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.
Ураховуючи вимоги Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держводагентства чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо оцінених корупційних ризиків і заходів щодо їх усунення (додаток 2).
 
 
Секретар комісії з оцінки
корупційних ризиків                                                                              Л.Купцова