Звіт делегації Держводагентства про участь у X нараді Уповноважених Урядів України та Республіки Білорусь

опубліковано 28.10.2019 09:29

1. Інформація про хід та результати виконання технічного завдання.

 

  Делегацією Державного агентства водних ресурсів України взято участь у X нараді Уповноважених Урядів України та Республіки Білорусь у рамках виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спільне використання та охорону транскордонних вод (далі – Нарада), яка відбулась 5-6 вересня 2019 року у м. Пінськ (Республіка Білорусь).
На Нараді були обговорені питання щодо пропуску водопілля та паводків, обміну гідрометеорологічною інформацією, якісного стану транскордонних вод річкового басейну Дніпра, зокрема його суббасейнів Прип’яті та Десни.
Підписано нову редакцію Технічного протоколу про обмін інформацією про якість поверхневих і підземних транскордонних вод між Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та Державним агентством водних ресурсів України з Програмою спостережень, аналізу і оцінки стану транскордонних вод, зміни їх якості, які спрямовані на розширення області спільних спостережень за станом поверхневих і підземних вод.
Крім того, на Нараді Сторони обговорили питання проведення моніторингу поверхневих і підземних вод у районі родовища «Хотиславське» та дійшли згоди щодо його продовження.
Одночасно, Українська Сторона звернулась до Білоруської Сторони розглянути можливість організації відвідування родовища «Хотиславське» представниками заінтересованих сторін.
Також Сторонами було зазначено, що експлуатація Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу здійснюється відповідно до затверджених Уповноваженими Урядів Правил експлуатації Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу.
Делегації Сторін поінформували одна одну про зміни у національному законодавстві та погодились у подальшому здійснювати обмін інформацією з метою застосування єдиних підходів в управлінні водними ресурсами та ризиками затоплень у спільних басейнах транскордонних річок.
На нараді позитивно відзначено участь Сторін у проекті ЄС «Водна ініціатива плюс Європейського Союзу для Східного партнерства».
Крім того, Сторони висловили взаємну заінтересованість у реалізації проєкту GEF «Сприяння співпраці між країнами в області спільного використання поверхневих і підземних вод в транскордонних річках басейнів Буг і Неман і відповідних систем водоносних горизонтів», який передбачає здійснення діагностичного аналізу водного басейну річки Західний Буг, проведення екологічного моніторингу, реалізацію низки пілотних проєктів.
Обговорено питання щодо гідрологічного режиму систем озер Святе-Волянське-Біле та відзначено про необхідність розробки наукового обґрунтування щодо встановлення ступеня заростання, явища евтрофікації, а також вивчення гідрологічного і гідробіологічного режиму системи озер Святе-Волянська-Біле.
Білоруська Сторона поінформувала про результати попередньої оцінки впливу запланованого розміщення ГЕС на річці Дніпро на гідрологічний режим. Зокрема поінформовано, що відповідно до основних напрямків розвитку білоруської енергосистеми, створення об'єктів гідроенергетики в басейні річки Дніпро в середньостроковій перспективі не передбачено.
Українська Сторона поінформувала Білоруську Сторону про щорічний Міжнародний водний форум AQUA UKRAINE, який проводиться з метою впровадження світових стандартів і передових досягнень у водному господарстві України, та беручи до уваги, що даний захід спрямовано на розвиток співпраці у галузі управління водними ресурсами та обмін досвідом, запросила Білоруську Сторону взяти участь у XVII Міжнародному водному форумі AQUA UKRAINE - 2019, який відбудеться 5-7 листопада 2019 року в м. Київ (Україна).
Крім того, Українська Сторона запросила Білоруську Сторону взяти участь у екологічному заході з відзначення Дня Дніпра-2020, який традиційно проводиться щороку 7 липня.
Також досягнуто домовленостей щодо продовження обміну досвідом роботи між басейновими радами, які функціонують у межах районів транскордонних басейнів річок.
Затверджено плани роботи двосторонніх робочих груп на період 2019-2020 років.
За результатами наради підписано протокол Наради.
 
2. Висновки та пропозиції щодо подальших дій.
Нарада пройшла на паритетних засадах із розумінням того, що Сторони мають право на справедливий доступ до водних ресурсів, та впевненістю того, що спільне вирішення актуальних питань щодо раціонального використання і відтворення водних ресурсів транскордонних річкових басейнів сприятиме подальшому розвитку двостороннього співробітництва.
Участь у двосторонніх зустрічах сприятиме забезпеченню постійного моніторингу, інформуванню та взаємному впровадженню заходів з вирішення питань з покращення екологічного стану транскордонних вод з урахуванням інтересів усіх суб’єктів водного менеджменту відповідно до вимог законодавства Сторін та європейського законодавства.