Звіт про використання коштів Державного бюджету України Державним агентством водних ресурсів України у 2017 році

опубліковано 26.03.2018 16:08

Для забезпечення реалізації Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року та відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» у 2017 році Держводагентство було відповідальним виконавцем за 7 бюджетними програми.
Протягом 2017 року із загального фонду державного бюджету надійшло 1559,4 млн. гривень, касові видатки склали 1556,3 млн. гривень (99,8 % від загальної суми фінансування). До державного бюджету відкликано наприкінці 2017 року 3,1 млн. гривень.
За бюджетною програмою КПКВК 2407010 «Керівництво та управління у сфері водного господарства» – обсяг фінансування у 2017 році склав 18,8 млн. гривень (касові видатки склали 18,6 млн. гривень).
За рахунок бюджетної програми утримувався центральний апарат Агентства та його територіальні органи.
За бюджетною програмою КПКВК 2407020 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства» – протягом 2017 року отримано та використано коштів у сумі 196,1 млн. гривень.
За рахунок цих коштів виконано 4 наукові роботи, завдяки реалізації та застосуванню наукових результатів яких буде оптимізовано процес водокористування, управління водними ресурсами та водогосподарсько-меліоративним комплексом України, а саме:
- підготовлено методичні рекомендацій з розробки правил експлуатації водосховищ та щодо оптимізації експлуатаційного режиму роботи Північно-Кримського каналу на території Херсонської області з удосконаленням системи водообліку;
- здійснено наукове обґрунтування інформаційної моделі щодо порядку розробки гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти із зворотними водами, а також підготовлені наукові рекомендації до нього.
За бюджетною програмою КПКВК 2407040 «Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства» – профінансовано та використано коштів загального фонду у сумі 4,0 млн. гривень.
Кошти були направлені на підвищення кваліфікації працівників водогосподарської галузі у Державному інституті управління та економіки водних ресурсів. Протягом 2017 року на базі інституту пройшли професійну підготовку 1286 працівників галузі.
Крім цього, за рахунок коштів спеціального фонду підготовлено та проведено 12 короткострокових семінарів.
За бюджетною програмою КПКВК 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» – отримано 1468,9 млн. гривень, при цьому касові видатки склали 1467,1 млн. гривень.
За рахунок коштів програми забезпечено потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проводилось своєчасне водовідведення надлишкових вод з осушених земель, захист територій та населених пунктів від підтоплення і затоплення, створення сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних та осушених землях.
За рахунок коштів програми утримувалось 193 бюджетні організації та установи із загальною чисельністю працюючих 25950 осіб.
Основна частка видатків від загального обсягу коштів за зазначеною програмою – 83,4% (1223,4 млн. гривень) – видатки на оплату праці, 15,1% (221,6 млн. гривень) – видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 0,3% – капітальні видатки та 1,2% – інші видатки, пов’язані з утриманням та функціонуванням водогосподарського комплексу та управлінням водними ресурсами.
У 2017 році було подано в маловодні регіони 1,9 млрд. куб. м води. З державних точок водовиділу подано води на полив сільськогосподарських культур на площі 403,9 тис. гектарів.
З метою покращення якості води в річці Інгулець та забезпечення водокористувачів міста Кривий Ріг, Миколаївської та Херсонської областей водою нормальної якості подано каналом Дніпро-Інгулець 120,9 млн. куб. м води у басейн р. Інгулець.
З метою запобігання зат опленню територій перекачано насосними станціями захисних споруд каскаду дніпровських водосховищ800,8 млн. куб. м води.
Також у 2017 році за рахунок коштів загального фонду здійснено оновлення технічного стану водогосподарських організацій, придбано 3 одиниці спеціальної техніки для виконання земляних робіт.
За рахунок використання багатотарифного обліку електроенергії зекономлено 130,9 млн. гривень бюджетних коштів.
Забезпечено виконання зобов’язань України в межах реалізації співробітництва на прикордонних водах за 6 міжурядовими двосторонніми угодами з сусідніми країнами. У рамках міжнародної співпраці організовано 35 міжнародних зустрічей з питань співробітництва на прикордонних водах.
Крім цього за рахунок коштів загального фонду у 2017 році розроблена та впроваджена програмна система «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України»
За рахунок надання платних послуг водогосподарськими організаціями отримано 1629,8 млн. гривень, касові видатки склали 1566,3 млн. гривень. За рахунок цих коштів покритий дефіцит загального фонду державного бюджету на суму 594,7 млн. гривень.
За бюджетною програмою КПКВК 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області» – у 2017 році загальним фондом державного бюджету були профінансовані лише поточні видатки у розмірі 200 тис. гривень. За вказані кошти розроблено низку робочих проектів у межах реалізації проектів транскордонного співробітництва.
За бюджетною програмою КПКВК 2407120 «Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем» – у 2017 році виділено кошти у сумі 30 млн. гривень, фактично освоєно –  29,5 млн. гривень.
За вказані кошти проведені роботи з реконструкції 6 насосних станцій півдня України, та розпочато відновлення інфраструктури зрошувальної мережі.
За бюджетною програмою КПКВК 2407800 «Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» Держводагентством з 2016 року реалізовується однойменний державний інвестиційний проект.
У 2017 році на його реалізацію було виділено 37,4 млн. гривень, касові видатки склали 36,8 млн. гривень.
 За кошти програми закінчені роботи з реконструкції Кам’янської та Знам’янської компресорних станцій у Запорізькій області, а також здійснювалися роботи з реконструкції Білозірської насосної станції у Запорізькій області та Нікопольської компресорної у Дніпропетровській області.
За рахунок коштів також виконані проектні роботи на суму 2,09 млн. гривень.