Звернення громадської ради при Держводагентстві № 10

опубліковано 19.05.2017 15:24

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Від 10.05.2017 № 10

Голові Верховної Ради України
А. Парубію
 
 
ЗВЕРНЕННЯ
 
Громадська рада при Державному агентстві водних ресурсів України, розглянувши на своєму засіданні 6 квітня 2017 року рішення Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки щодо розгляду проекту Закону від 21.04.2016 № 4493 «Про ринок електричної енергії України» та визнаючи:
- відсутність екологічної експертизи законопроектів, що стосуються розвитку окремих галузей економіки, які продовжують готуватися без врахування вимог інтегрованого управління та сталого розвитку, розуміння на рівні окремих депутатів Верховної Ради України засад сталого розвитку і необхідності всебічного врахуванні економічних, соціальних та екологічних вигод та ризиків законодавчих актів, що готуються.
Нині у світі, особливо в Європейському регіоні, активно йде переосмислення та стимулювання впровадження нових принципів сталого економічного розвитку - «нульових» відходів та економіки замкнутого циклу, і саме цьому має сприяти законотворча діяльність народних депутатів України, зокрема, це стосується і законопроекту № 4493, в якому ці принципи мають запроваджуватися через стимулювання розвитку роздільного збору побутового сміття та максимального повторного використання або переробки всіх ресурсоцінних відходів;
- відсутність широкого суспільного обговорення застосування «зелених» тарифів (із залученням усіх заінтересованих сторін) в енергетиці;
- відсутність наукового обґрунтування (економічного, технологічного, правового, соціального та екологічного) цього рішення та взаємозв’язку з іншими проектами Законів, що нині готуються, зокрема законопроекту № 4028д;
звертається до Вас з проханням щодо
  • запровадження процедур проведення стратегічної екологічної оцінки галузевих законопроектів, які мають ризики та впливи на довкілля;
  • проведення екологічної експертизи законопроекту від 21.04.2016 №4493 і сприяти законодавчому закріпленню принципів повторного використання та заборони спалювання ресурсоцінних відходів, у тому числі побутових.
Просимо розглянути зазначене звернення та надати письмову відповідь у терміни, визначені законодавством України на адресу: громадська рада при Державному агентстві водних ресурсів України, вул. Велика Васильківська, 8, м.Київ, 01004.
 
 
Голова громадської ради
при Держводагентстві А. Неліпа