Законодавча база

опубліковано 13.05.2020 08:43

→ Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР

→ Закон України від 4 жовтня 2016 року № 1641-VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом»


→ Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 336 "Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном"

→  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод"

→ Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 379 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державних інвестиційних проектів у сфері управління водними ресурсами"


→ Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.01.2017 № 25 "Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басейнів"

→ Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.01.2017 № 23 "Про затвердження Типового положення про басейнові ради", який зареєстровано у Мін’юсті 17 лютого 2017 р. за № 231/30099

→ Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.01.2017 № 26 "Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських балансів", який зареєстровано у Мін’юсті 17 лютого 2017 р. за № 232/30100

→ Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.02.2017 № 45 "Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод"

→ Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2017  № 103 "Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок"

→ Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод"

→ Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод"

→ Методичні рекомендації щодо визначення основних антропогенних навантажень та їхніх впливів на стан поверхневих вод


Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.11.2020 № 313 "Про затвердження планів-графіків процесу розроблення проєктів планів управління річковими басейнами":

- план-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном річок Приазов'я;

- план-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном річок Причорномор'я;

- план-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Криму;

- план-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Дунаю;

- план-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Дністра;

- план-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Дніпра;

- план-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Дону;

- план-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Південного Бугу;

- план-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Вісли.