УМОВИ проведення конкурсу на посаду заступника директора департаменту - начальника відділу фінансування та бюджетних відносин департаменту економіки та фінансів

опубліковано 16.06.2021 11:42

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства водних ресурсів України
15 червня 2021 року № 174-ос
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
 на зайняття посади державної служби категорії «Б» - заступника директора департаменту-начальника відділу фінансування та бюджетних відносин
 департаменту економіки та фінансів
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
організація роботи з підготовки та зведення проекту Державного бюджету України у частині доходів та видатків за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство;
координація роботи щодо розгляду та затвердження кошторисів, штатних розписів апарату Держводагентства, установ та організацій, які належать до сфери його управління;
забезпечення контролю щодо ефективного та цільового використання бюджетних коштів
 
Умови оплати праці
посадовий оклад 12800 грн.;
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково;
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 23 червня 2021 року
Додаткові (необов’язкові документи)
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
25 червня 2021 року з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.
 
 
Тестування кандидатів на знання законодавства проводиться дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби);
 
 
 
25 червня 2021 року о 13 год. 00 хв.
Співбесіда кандидатів проводиться дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи ZOOM).
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 Щеглова Ольга Михайлівна
 (044) 234 71 54
 
 shchehlova@davr.gov.ua
 
 
 
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища, не нижче ступеня магістр
2.
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
чітке бачення цілі;
ефективне управління ресурсами;
ефективне формування та управління процесами;
розуміння алгоритму та процесів, необхідних для   виконання завдання, передачі функцій та повноважень;
уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;
здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання
делегування та управління результатами;
управління мотивацією;
стимулювання командної роботи та співробітництва
2.
Аналітичні здібності
здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного;
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуацію.
3.
Впровадження змін
орієнтація на реорганізацію для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;
здатність впроваджувати інноваційні рішення та орієнтованість на результат;
здатність підтримувати зміни;
спрямованість на залучення зацікавлених сторін;
вміння оцінювати ефективність впровадження змін
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
 Конституція України
Закон України «Про державну службу»
Закон України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства
2.
Знання законодавства у сфері
Бюджетний кодекс України; Закон про Державний бюджет України; та інші закони, що регулюють бюджетні відносини, передбачені статтею 1 Бюджетного кодексу України; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного кодексу України та інших законів України; нормативно-правові акти органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного кодексу
 
__________________________________________________