УМОВИ проведення конкурсу на посаду начальника відділу адміністрування водного кадастру та водокористування департаменту управління водними ресурсами

опубліковано 16.06.2021 11:54

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного агентства водних ресурсів України
15 червня 2021 року № 174-ос
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу адміністрування водного кадастру та водокористування
департаменту управління водними ресурсами
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
розробка та реалізація державних цільових програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
підготовка бюджетних запитів, проєктів кошторису, розрахунків за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство;
розробка планів управління річковими басейнами;
розробка заходів щодо забезпечення водою населення і галузей економіки;
організація робіт щодо забезпечення дотримання режимів роботи водних об’єктів;
розробка режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів, водних об’єктів, наданих у користування на умовах оренди;
підготовка пропозицій щодо укладення та денонсації міжнародних договорів, забезпеченні виконання узятих Україною за міжнародними договорами зобов’язань з питань, що належать до його компетенції;
координація організації, що належать до сфери управління Держводагентства, у реалізації заходів із міжнародного співробітництва у сфері водних відносин;
організація та координація виконання міжурядових та міжвідомчих угод з питань водних відносин, контролює реалізацію протокольних рішень;
здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод
Умови оплати праці
посадовий оклад 11000 грн.;
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково;
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 23 червня 2021 року
Додаткові (необов’язкові документи)
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
 
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
25 червня 2021 року з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.
 
 
Тестування кандидатів на знання законодавства проводиться дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби);
 
 
 
 25 червня 2021 року о 13 год. 00 хв.
Співбесіда кандидатів проводиться дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи ZOOM).
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 Щеглова Ольга Михайлівна
 (044) 234 71 54
 
 shchehlova@davr.gov.ua
 
 
 
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища, не нижче ступеня магістр
2.
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
чітке бачення цілі;
ефективне управління ресурсами;
ефективне формування та управління процесами;
розуміння алгоритму та процесів, необхідних для   виконання завдання, передачі функцій та повноважень;
уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;
здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання
делегування та управління результатами;
управління мотивацією;
стимулювання командної роботи та співробітництва
2.
Аналітичні здібності
здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного;
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуацію.
3.
Особисті якості
уважність до деталей;
здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
позитивне ставлення та відкритість до змін і нововведень;
чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
 Конституція України
Закон України «Про державну службу»
Закон України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства
2.
Знання законодавства у сфері
 
 Водний кодекс України;
Земельний кодекс України;
Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;
Закону України «Про дозвільну систему у сфері  господарської діяльності»;
Закону України «Про адміністративні послуги»;
Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 393 «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України» та інші нормативно- правові акти щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері водних ресурсів.