Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах (10 жовтня 1996 р., м. Київ)

опубліковано 30.07.2018 16:09

 

Підписання: 10.10.1996, м. Київ (Україна)

Набрання чинності: 06.01.1999

Статус: чинна

 

Для вирішення питань, які випливають із цієї Угоди, кожна Договірна Сторона призначає Уповноваженого Уряду та його заступників з питань співпраці на прикордонних водах.

Постановою КМУ від 10.03.2017 № 126 «Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників» Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща з питань водного господарства на прикордонних водах призначено Овчаренко Ірину Іванівну, а заступником Уповноваженого — заступника начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Круту Наталію Сергіївну.

Крім того, створюється українсько-польська Комісія у справах прикордонних вод. Діяльність Комісії регулюється Статутом.

Для розгляду питань, які регулюються положеннями Угоди, Уповноважені скликають Комісію, засідання якої по черзі проводяться на території кожної з Договірних Сторін.

За період дії Угоди було проведено 16 засідань Комісії.

Комісія для вирішення певних питань формує робочі групи. На даний час у межах Комісії діють 4 українсько-польські робочі групи:

→ українсько-польська робоча група з питань планування прикордонних вод;

 українсько-польська робоча група з питань протиповеневого захисту, регулювання і меліорації;

українсько-польська робоча група з питань охорони прикордонних вод від забруднень;

→ українсько-польська робоча група з питань гідрометеорології та гідрогеології.

Керівники та склади українських частин робочих груп затверджені Уповноваженим Уряду України.

Робочі групи здійснюють свою діяльність на підставі Статуту Комісії, регламентів роботи та планів роботи, які затверджуються Комісією.

Дана Угода укладається на необмежений час, поки одна із Договірних Сторін не виявить бажання припинити її дію та не повідомить про своє рішення у встановленому порядку.

 

→ План роботи заступників Уповноважених на 2020 рік

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах (10 жовтня 1996 р., м. Київ)