Протокол засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Держводагентстві від 30.08.2019 № 2

опубліковано 02.09.2019 09:33

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Держводагентстві
 
30 серпня 2019 року                                                                                       № 2
 
Присутні: члени ініціативної групи Г.Цвєткова, О.Сидоренко, В.Ковтуненко, І.Павлюк, Є.Сімкова, Т.Зінченко.
Всього 6 осіб.
 
Порядок денний засідання:
  1. Про виключення деяких членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Держводагентстві.
  2. Переобрання голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Держводагентстві.
 
1. Про виключення деяких членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Держводагентстві
 
ВИСТУПИЛИ:
В.Ковтуненко – повідомила, що на підставі заяви Л.Гричулевич (копія додається) наказом Держводагентства від 13.08.2019 № 475 виключено із персонального складу громадської ради при Держводагентстві та припинено повноваження голови громадської ради при Держводагентстві Л.Гричулевич – представника громадської організації «Чорноморський жіночий клуб» (копія додається).
Враховуючи вищезазначене та п. 1 протоколу засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Держводагентстві від 12.07.2019 № 1 виникла необхідність переобрання голови ініціативної групи.
І.Павлюк – повідомив, що відповідно до абз. 4 п. 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2010 року № 996 (зі змінами) «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», абз. 4 п. 8 Положення про громадську раду при Держводагентстві, затвердженого наказом Держводагентства від 08.08.2019 року № 467 кількісний склад формується на паритетних засадах з представників Держводагентства та представників інститутів громадянського суспільства.
 
 
ВИРІШИЛИ:
Виключити зі складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Держводагентстві Л.Гричулевич – представника громадської організації «Чорноморський жіночий клуб» та Є.Сімкову – головного спеціаліста відділу комунікацій з громадськістю та ЗМІ управління комунікацій з громадськістю та захисту інформації Держводагентства.
 
Голосували:
«за» - 6 осіб;
«проти» та «утримались» - 0 осіб.
 
2. Переобрання голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Держводагентстві
 
ВИСТУПИЛИ:
О.Сидоренко – внесла пропозицію обрати головою ініціативної групи Г.Цвєткову.
 
ВИРІШИЛИ:
Обрати головою ініціативної групи Г.Цвєткову – координатора водних програм ВЕГО «Мама-86».
 
Голосували:
«за» - 6 осіб;
«проти» та «утримались» - 0 осіб.
 
 
Голова ініціативної групи                                                                Г.Цвєткова
 
Протокол вела                                                                                  В.Ковтуненко