Протокол засідання басейнової ради річок Західного Бугу та Сяну №1 (8 квітня 2021 року)

опубліковано 08.04.2021 17:00

Дата проведення засідання басейнової ради річок Західного Бугу та Сяну (далі – басейнової ради): 08 квітня 2021 року.
Місце проведення засідання басейнової ради: Україна, Львівська область, місто Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14
Час проведення засідання басейнової ради: 10:00 – 11:00.
Час початку реєстрації: 9:30
Час закінчення реєстрації: 10:00
Присутні: 19 членів басейнової ради з 24  (79 % від загальної кількості).
 
СЛУХАЛИ: Гречаника Руслана Мар’яновича – голову басейнової ради, директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА.
Привітав присутніх із початком роботи басейнової ради Західного Бугу та Сяну. Запропонував винести на розгляд питання стосовно погодження Пропозицій до плану заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 2707810 та затвердити порядок денний:
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 19
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Рішення прийняте 19 голосами, що становить 100 % голосів членів басейнової ради, присутніх на зборах.
 
 Гречаник Р.М. запропонував для ефективної роботи зборів затвердити наступний регламент роботи:
  • час для доповіді – до 5 хвилин;
  • час для виступу та дебатів – до 3 хвилин;
  • час для внесення пропозицій та доповнень – до 3 хвилин.
 
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 19
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Рішення прийняте 19 голосами, що становить 100 % голосів членів басейнової ради, присутніх на зборах.
 
ВИРІШИЛИ:
  1. Затвердити запропонований порядок денний.
  2. Затвердити запропонований регламент роботи.
 
1. Пропозиції до плану заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 2707810
 
СЛУХАЛИ: Ковтуна Андрія Володимировича – начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну.
 
Доповів про виконання та перспективу фінансування Державного інвестиційного проекту «Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою».
         Проект відповідає Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, за напрямком: «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою».
         Було зазначено, що створення системи водопостачання в сільських населених пунктах забезпечить належні соціально-побутові умови проживання населення в населених пунктах, що потрапили в зону дії депресійних лійок, та у населених пунктах, що знаходяться в маловодних і забруднених територіях, яке користується неякісною та небезпечною для здоров’я водою.
         Запропонував погодити Пропозицій до плану заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 2707810 (додаються).
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 19
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Рішення прийняте 19 голосами, що становить 100 % голосів членів басейнової ради, присутніх на зборах.
 
 
ВИРІШИЛИ:
  1. Погодити Пропозиції до плану заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 2707810.        
 
 
Голова басейнової ради Р.М. Гречаник
 
Протокол вела член секретаріату Т.Р. Андрухів