Протокол засідання басейнової ради нижнього Дунаю від 01.03.2021 № 5

опубліковано 24.03.2021 12:52

Протокол
засідання басейнової ради нижнього Дунаю
 
м. Одеса
 
01 березня 2021 року                                                                                               № 5
 
Зареєстрована дата проведення засідання басейнової ради нижнього Дунаю – 01.03.2021 року.
Місце засідання басейнової ради: Україна, місто Одеса, пр-т Шевченка, 4, каб.632
Час проведення засідання: 10.00 – 11.30
Початок реєстрації: 9:30
Присутні:  19 осіб-членів басейнової ради (що складає 76% від загального складу басейнової ради – 25 осіб), з них: 
Присутні у залі – 9 осіб
Онлайн – 10 осіб, та
 
Зацікавлені особи, експерти – 13 осіб, з них:
Присутні у залі – 7 осіб
Онлайн – 6 осіб
Головував: голова басейнової ради нижнього Дунаю - Маслов Юрій Костянтинович.
 
Порядок денний:
Про хід виконання інвестиційного проекту «Забезпечення комплексу заходів від шкідливої дії вод та екологічне оздоровлення української частини нижнього Дунаю в Одеській області»
Доповідач: Чижик Олег Анатолійович – заступник начальника  Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.
Про режими роботи Придунайських водосховищ, та стан водних об’єктів Нижньодунайського регіону
Доповідач: Чижик Олег Анатолійович - заступник начальника  Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.
Щодо відновлення та модернізація системи меліорації на території Одеської області
Доповідач: Чижик Олег Анатолійович - заступник начальника  Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.
Про план роботи Басейнової ради нижнього Дунаю на 2021 рік.
Різне.
 
1. Про хід виконання інвестиційного проекту «Забезпечення комплексу заходів від шкідливої дії вод та екологічне оздоровлення української частини нижнього Дунаю в Одеській області»
СЛУХАЛИ: 
Чижик О.А. поінформував щодо поточної ситуації з реалізації проекту, а саме відсутності коштів на його виконання, а також про те, що у минулому році на звернення Басейнової ради щодо фінансування проекту отримано відповідь, що фінансування перенесено на 2021 рік. На сьогодні інформація щодо можливості фінансування проекту відсутня. 
Маслов Ю.К. зазначив, що членам Басейнової ради завдяки значним зусиллям вдалося захистити даний проект у 2019 році, але відсутність коштів на його реалізацію викликає занепокоєння. Крім того, інвестиційний проект по суті є наміром, але непокоїть те, що не ведеться активне проектування робіт на об’єктах, які мають бути реконструйовані чи відремонтовані в рамках проекту.
Македонський І.І. запропонував звернути увагу на наукові  напрацювання, які були здійснені у 70-ті роки минулого століття науковими установами з даного питання.
Гальчук Л.К. поінформувала, що по декільком особливо аварійним окремим об’єктам роботи ведуться, але вони є недостатніми та не завжди вчасне фінансування унеможливлює освоєння їх, адже виконання робіт пов’язано із погодними умовами. 
Маслов Ю.К. відзначив, що це винятки з правил, латання дірок і роботи ведуться не в рамках виконання інвестиційного проекту та запропонував виконати попереднє доручення Басейнової ради і надати дорожню карту з реалізації проекту, оскільки це може призвести до катастрофічних наслідків.
Чижик О.А. відзначив, що голова Державного Агентства водних ресурсів України Шліхта В.М. підтримав необхідність виконання даного проекту, але зазначив, що необхідне співфінансування з місцевих бюджетів.
 
ВИРІШИЛИ: 
Відзначити недостатню ефективність реалізації інвестиційного проекту «Забезпечення комплексу заходів від шкідливої дії вод та екологічне оздоровлення української частини Нижнього Дунаю в Одеській області».
Басейновому управлінню річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю активізувати роботу з реалізації інвестиційного проекту «Забезпечення комплексу заходів від шкідливої дії вод та екологічне оздоровлення української частини Нижнього Дунаю в Одеській області» та у двотижневий термін надати на погодження Басейнової ради дорожню карту з його реалізації. Після погодження направити дану дорожню карту до Державного Агентства водних ресурсів України, Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради.
 ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 19
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Рішення прийняте.
          
2. Про режими роботи Придунайських водосховищ, та стан водних об’єктів Нижньодунайського регіону
СЛУХАЛИ: 
Чижик О.А. поінформувала, що сьогодні склалась добра гідрологічна ситуація в басейні нижнього Дунаю і за прогнозами спеціалістів до 10 березня всі Придунайські водосховища і озера повністю наповняться водою.
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію заступника начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю Чижика О.А. взяти до відома.
  ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 19
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Рішення прийняте.
 
3. Щодо відновлення та модернізація системи меліорації на території Одеської області
СЛУХАЛИ: 
Чижик О.А. поінформував, що на сьогодні діє Державна Стратегія зрошення в Україні та затверджено план заходів з її реалізації. Сьогодні ситуація в зрошення у зв’язку зі змінами клімату характеризується різким зростанням, майже у 2 рази, норми поливу рослин. На сьогодні є підписаними протоколів намірів з сільгоспвиробниками на полив 54 тис. га. Наявні можливості меліоративної системи 60 тис. грн. Надалі систему потрібно розбудовувати і відновлювати, особливо в діючих кліматичних умовах. Наразі потенціал Дністровської меліоративної системи вичерпано, і опрацьовуються пропозиції щодо можливості подачі Дунайської води на зрошення до Білгород-Дністровського і Одеського районів області. Крім того, попередньо спостерігається розсолення оз. Сасик. Крім того, між областю та Державним Агентством водних ресурсів України підписано меморандум про співпрацю в даній галузі.
Слесаренок С.Ф. зауважила, що попередньо необхідно провести оцінку впливу на довкілля та стратегічну екологічну оцінку робіт з відновлення меліоративної системи, адже всебічний аналіз впливу цієї діяльності на довкілля наддасть можливість використовувати результати для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків. Для виконання цієї роботи вона запропонувала долучати членів Басейнової ради та обов’язково попередньо обговорювати ці питання на засіданнях ради.  
Рубель О.Є. зазначив, що почати роботи з модернізації систем зрошування потрібно з вирішення екологічних питань та попередження екологічних ризиків, тому важливо пам’ятати про необхідність украплення існуючих дамб та водозахисних споруд.
Маслов Ю.К.  відзначив важливість відродження зрошувальної системи, особливо в умовах зміни клімату в бік більшої посушливості та запропонував Басейновому управлінню річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю спільно з  Департаментом аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської облдержадміністрації розробити окрему регіональну програму з розвитку меліорації.
 ВИРІШИЛИ: 
Підтримати необхідність негайного комплексного відновлення та модернізації систем зрошення на території області з проведенням оцінки впливу на довкілля даних заходів. На першому етапі звернути увагу на відновлення існуючих дамб та водозахисних споруд.
Провести експертизу стану води та донних грунтів у оз. Сасик на предмет мінералізації з залученням громадськості.
Басейновому управлінню річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю спільно з Департаментом аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської облдержадміністрації розробити окрему регіональну програму з розвитку меліорації та після погодження її з Басейновою радою внести на розгляд Одеської обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 19
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Рішення прийняте.
 
4. Про план роботи Басейнової ради нижнього Дунаю на 2021 рік
СЛУХАЛИ: 
Маслов Ю.К. запропонував затвердити план роботи Басейнової ради нижнього Дунаю на 2021 рік.
 ВИРІШИЛИ: 
Затвердити план роботи Басейнової ради нижнього Дунаю на 2021 рік (додається).
 ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 19
«ПРОТИ» - немає
«УТРИМАЛИСЬ» - немає. Рішення прийняте.
 
Різне.
СЛУХАЛИ: 
Чижик О.А. поінформував про стан виконання робіт з облаштування та запуску лабораторії при Басейновому управлінні річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю та запевнив, що її буде введено в експлуатацію до кінця року.
 
  
Голова Басейнової ради                                                                  Ю.К. Маслов
 
 
Секретар Басейнової ради                                                              Л.М. Іванова