Протокол №3 засідання басейнової ради Південного Бугу

опубліковано 03.12.2019 09:09

 
 
Дата проведення ради – 22 листопада 2019 року у м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, Вінницький національний технічний університет, головний навчальний корпус, 2-й поверх, конференц-зала № 222 ГНК.
Час проведення ради: з 1200 до 1430.
Час початку реєстрації: 1130.
Час закінчення реєстрації ради: 1200.
Присутні 35 осіб (перелік додається) з 50 членів басейнової ради, що складає 70 % від загального складу басейнової ради.
 
Порядок денний
 
1. Організаційні питання роботи БР.
2. Стан формування Плану управління річковим Басейном (ПУРБ).
3. Залучення потенціалу науки та освіти для вирішення проблем басейну річки Південний Буг.
4. Організаційні питання роботи БР (продовження).
5. Різне.
 
1. Організаційні питання роботи басейнової ради.
 
СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна Віталія Борисовича. Відкрив засідання басейнової ради, зазначив про трансляцію засідання у групі «Діяльність Басейнової ради Південного Бугу» в мережі Facebook наживо, перевірив якість з’єднання у форматі відео-конференції за допомогою Skype, запропонував, за наявності, внести пропозиції щодо зміни порядку денного.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 35
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
 
ВИРІШИЛИ:
Пропозиції відсутні, вирішили затвердити одноголосно.
 
СЛУХАЛИ: виконавчого секретаря басейнової ради Південного Бугу Галузову Інну Вʼячеславівну щодо статистики роботи делегацій ради від областей протягом 2019 року.
 
СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б. щодо ефективності роботи членів делегацій ради та вакантних квот делегатів від областей.
 
СЛУХАЛИ: виконавчого секретаря басейнової ради Південного Бугу Галузову І. В. щодо поданих заяв бажаючих про включення  до складу басейнової ради; про виключення з членів ради, у зв’язку зі звільненням делегованих осіб, та заміщення цих квот особами, на яких покладено обов’язки станом на сьогодні.
 
СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б. щодо зміни делегованих представників від Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області Житомирського Ігоря Аврамовича на Гайдук Катерину Іванівну та від Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Кишенка Володимира Віталійовича на Гричулевич Лілію Олександрівну.
Член басейнової ради Сімборський Ігор Миколайович, котрий представляв інтереси КП «Водоканал» Тальнівської міської ради Черкаської області, повідомив секретаріат про закінчення трудових відносин, що унеможливлює його перебування у складі БР Південного Бугу.
Запропонував ці звернення схвалити.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 35
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
 
ВИРІШИЛИ:
Вирішили схвалити одноголосно.
 
СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б. щодо погодження поданих заяв про включення до складу басейнової ради Південного Бугу за наявності квот по Кіровоградській області, а саме:
Норенка Олега Володимировича, першого заступника Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської області;
Жукова Володимира Олексійовича, заступника головного інженера Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»;
Осокіну Аліну Петрівну, представника громадської організації «ЕКО ЛІГА ЦЕНТР»;
Гулая Олександра Володимировича, доктора біологічних наук, декана природничо-географічного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Запропонував схвалити ці заяви.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 35
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
ВИРІШИЛИ:
Вирішили схвалити одноголосно.
 
СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б. щодо погодження поданої заяви про включення до складу басейнової ради Південного Бугу за наявності квоти по Миколаївській області, а саме:
Заворітню Ірину Костянтинівну, заступника начальника Державної екологічної інспекції у Миколаївській області.
Зазначив, що по Миколаївській області вже заповнено квоту від центральних органів влади (ЦОВ), тому запропонував невитребувану квоту ЦОВ передати з Київської області на користь Миколаївської області, за що запропонував проголосувати в цілому.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 18
«ПРОТИ» - 8
«УТРИМАЛИСЬ» - 9
 
ВИРІШИЛИ:
Вирішили схвалити більшістю.
 
СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б. щодо погодження поданої заяви про включення до складу басейнової ради Південного Бугу за наявною квотою по Хмельницькій області, а саме:
Даценка Олега Федоровича, заступника начальника Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 35
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
 
ВИРІШИЛИ:
Вирішили схвалити одноголосно.
 
СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу Мокіна В. Б. щодо погодження заяви про звільнення члена БР Кісельова Юрія Олександровича від обов’язків голови комісії з питань організаційних та соціально-економічних механізмів відновлення та стабілізації стану басейну.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 35
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
 
ВИРІШИЛИ:
Вирішили схвалити одноголосно.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ: Запропонував на заміщення посади голови комісії з питань організаційних та соціально-економічних механізмів відновлення та стабілізації стану басейну кандидатуру члена басейнової ради Клименка Юрія Миколайовича голову громадської організації «Інститут соціалізації інновацій» за його згодою. За наявності інших кандидатур запропонував висловлюватись.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 34
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 1
 
ВИРІШИЛИ:
Вирішили схвалити більшістю.
 
2. Стан формування Плану управління річковим Басейном (ПУРБ).
 
ГОЛОВУЮЧИЙ: Надійшло дві пропозиції щодо заслуховування доповіді про стан формування Плану управління річковим басейном Південного Бугу:
Заслухати повну доповідь з розглядом презентацій.
Не заслуховувати повної доповіді, а прослухати за скороченою процедурою без презентацій в цілому.
Запропонував підтримати другий варіант для доповідачів, скільки всі матеріали і презентації були розіслані членам ради завчасно для ознайомленням з представленою інформацією.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 35
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
 
ВИРІШИЛИ:
Вирішили схвалити одноголосно.
 
СЛУХАЛИ: заступника голови басейнової ради Південного Бугу, начальника БУВР Південного Бугу – Магеру Андрія Павловича щодо стану підготовки питань плану управління річковим басейном (ПУРБ) та плани щодо його розроблення і затвердження (можливі терміни, виконавці, фінансування тощо). Зазначив, що матеріали до доповіді були розіслані кожному члену БР.
 
СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу, голову комісії з питань охорони природи та екобезпеки водних екосистем – Деркача Олега Михайловича та члена басейнової ради Південного Бугу, голову комісії з питань біорізноманіття та природно-охоронних територій Артамонова Владислава Альбертовича щодо зон і територій басейну річки Південний Буг, які підлягають охороні, та їх картування: стан, проблеми та шляхи їх вирішення.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ: Розглянувши та заслухавши доповідачів щодо стану формування Плану управління річковим басейном Південного Бугу, запропонував схвалити та оцінити виконану роботу як задовільну.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 35
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
 
ВИРІШИЛИ:
Вирішили схвалити одноголосно.

3. Залучення потенціалу науки та освіти для вирішення проблем басейну річки Південний Буг.
 
СЛУХАЛИ: члена басейнової ради Південного Бугу, голову комісії з питань науки та освіти Мудрака Олександра Васильовича щодо питання «Аналіз спеціальностей закладів вищої освіти (ЗВО), розташованих на території басейну річки Південний Буг, та тематики захищених дисертаційних робіт з питань проблем цього басейну за часів незалежності України. Розроблення тематики курсових робіт, дипломних і дисертаційних робіт для усіх бажаючих ЗВО України та вирішення оргпитань із забезпечення їх даними. Організація конкурсів робіт у 2019/2020 навчальному році серед студентів та учнів з тематики проблем басейну річки Південний Буг».
 
СЛУХАЛИ: голову басейнової ради Південного Бугу, голову комісії з питань кадастру водних об’єктів та водогосподарських проблем –
Мокіна В. Б. щодо проведення Міжнародного конкурсу серед учнів та студентів зі штучного інтелекту, системного аналізу та передбачення якості води у басейні р. Південний Буг у 2019 році на базі платформи Kaggle (Google).
 
ГОЛОВУЮЧИЙ: Запропонував підтримати та продовжити роботу у зазначених напрямках з метою вирішення проблем басейну Південного Бугу.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 35
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
 
ВИРІШИЛИ:
Вирішили схвалити одноголосно.
 
4. Організаційні питання роботи БР (продовження).
 
Заслухати звіти голів робочих органів БР (комісій) про результати роботи за рік і плани на наступний рік. Вирішили визнати роботу комісій, окрім комісії з питань організаційних та соціально-економічних механізмів відновлення та стабілізації стану басейну, в якій був переобраний голова, задовільною.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 35
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
 
ВИРІШИЛИ:
Вирішили схвалити одноголосно.

 
РІШЕННЯ
засідання Басейнової ради Південного Бугу
(протокол від 22 листопада 2019 р.)

Порядок денний

1. Організаційні питання роботи БР.

2. Стан формування Плану управління річковим Басейном (ПУРБ).

2.1. «Стан підготовки питань ПУРБ та плани щодо його розроблення і затвердження (можливі терміни, виконавці, фінансування тощо)»

2.2. «Зони і території басейну річки Південний Буг, які підлягають охороні, та їх картування: стан, проблеми та шляхи їх вирішення».

2.3. «Аналіз результатів та оцінювання ефективності реалізованих природоохоронних заходів та заходів з відновлення доброго екологічного потенціалу басейну річки Південний Буг».

2.4. «Розроблення проектів Програми заходів для оздоровлення та поліпшення екологічного стану басейну річки Південний Буг».

3. Залучення потенціалу науки та освіти для вирішення проблем басейну річки Південний Буг.

3.1. «Огляд спеціальностей ЗВО, розташованих на території басейну річки Південний Буг, та тематики захищених дисертаційних робіт з питань проблем цього басейну за часів незалежності України. Розроблення тематики курсових робіт, дипломних і дисертаційних робіт для усіх бажаючих ЗВО України та вирішення оргпитань із забезпечення їх даними. Організація конкурсів робіт у 2019/2020 навчальному році серед студентів та учнів з тематики проблем басейну річки Південний Буг».

3.2. «Про проведення Міжнародного конкурсу серед учнів та студентів зі штучного інтелекту, системного аналізу та передбачення якості води у басейні р. Південний Буг у 2019 році на базі платформи Kaggle (Google)».

4. Організаційні питання роботи БР (продовження).

4.1. Звіти голів робочих органів БР (комісій) про результати роботи за рік і плани на наступний рік. Оцінювання їх ефективності роботи. За результатами звіту: можливі зміни назв цих робочих органів, їх голів або створення нових робочих органів, зміни щодо складу комісій.

4.2. Затвердження Плану роботи БР на 2020 рік.

5. Різне.

1. Організаційні питання роботи БР.

Ухвалили:

Внести зміни до складу БР відповідно до квот по областях та галузях.

2. Стан формування Плану управління річковим Басейном (ПУРБ).

Заслухали доповіді щодо питань: «Стан підготовки питань ПУРБ та плани щодо його розроблення і затвердження», «Зони і території басейну річки Південний Буг, які підлягають охороні, та їх картування: стан, проблеми та шляхи їх вирішення», «Аналіз результатів та оцінювання ефективності реалізованих природоохоронних заходів та заходів з відновлення доброго екологічного потенціалу басейну річки Південний Буг», «Розроблення проектів Програми заходів для оздоровлення та поліпшення екологічного стану басейну річки Південний Буг».

Ухвалили:

2.1. Розіслати усі напрацьовані матеріали членам ради для вивчення та продовжити роботу над розробкою Плану управління річковим басейном Південного Бугу, відповідно до Постанови КМУ від 18.05.2017 № 336 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном».

2.2. Визначити пріоритетами Басейнової ради р. Південний Буг на 2020 рік у галузі збереження біорізноманіття та природоохоронних територій: вивчення, градація ризиків та запобігання загрозам біорізноманіттю як природного, так і антропогенного походження; розширення територій природно-заповідного фонду України та створення об’єктів Смарагдової мережі Європи; проведення детального ГІС-картування природоохоронних територій басейну Південного Бугу.

3. Залучення потенціалу науки та освіти для вирішення проблем басейну річки Південний Буг.

Ухвалили:

3.1. Комісії з освіти та науки та іншим членам ради організувати конкурси серед учнів і студентів з вирішення актуальних проблем у басейні р. Південний Буг. Створити базу даних для проведення різноманітних конкурсів робіт серед студентів і учнів з тематики проблем стратегії сталого розвитку басейну річки Південний Буг.

3.2. Створити базу даних про спеціальності закладів вищої освіти (ЗВО), розташованих на території басейну річки Південний Буг, які займаються дослідженням поверхневих і підземних вод басейну.

3.3. Створити базу даних з тематикою захищених докторських і кандидатських дисертаційних робіт з питань проблем цього басейну.

3.4. Створити базу даних з тематикою захищених магістерських і бакалаврських робіт з питань вирішення екологічних проблем басейну річки Південний Буг.

3.5. Створити базу даних про НУО, які займаються організацією просвітницьких заходів серед молоді, спрямованих на досягнення та збереження доброго екологічного стану масивів вод басейну р. Південний Буг.

3.6. Комісіям ради розпочати формування числових датасетів для проведення конкурсів з системного аналізу та передбачення даних на різних ділянках басейну Південного Бугу, у т.ч. за даними спостережень автоматичних реєстраторів даних спостережень, та передавати їх у Комісію ради з кадастру водних об’єктів та водогосподарських проблем для організування конкурсів на їх основі. Членам ради розпочати пошук спонсорів для формування призового фонду конкурсів з передбачення якості води у р. Південний Буг з використанням технологій штучного інтелекту на базі платформи Kaggle. Популяризувати конкурси з системного аналізу та передбачення даних на різних ділянках басейну Південного Бугу серед учнів та студентів України.

4. Організаційні питання роботи БР (продовження).

Ухвалили:

4.1. Звіти голів робочих органів БР (комісій) про результати роботи за рік і плани на наступний рік. Оцінити ефективність їх роботи як задовільну.

4.2. Затвердити План роботи БР на 2020 рік, у т.ч. порядок денний наступного засідання БР.

 

Голова ради В. Б. Мокін

Виконавчий секретар ради І. В. Галузова

Члени рахункової комісії: Ю. В. Кокошко, Л. І. Башняк