Повідомлення про порядок подання заяв для участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України

опубліковано 19.08.2021 08:35

 
 
Ініціативна група з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України (далі – ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державного агентства водних ресурсів України, налагодження ефективної взаємодії Державного агентства водних ресурсів України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики розпочинає роботу з формування нового складу громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України.
 
Запрошуємо інститути громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Держводагентства, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, делегувати своїх представників для участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України, які будуть проведені 8 жовтня 2021 року об 11:00.
 
Місце проведення установчих зборів: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8, 3 поверх, зала засідань (приміщення Державного агентства водних ресурсів України) (за умови сприятливої епідеміологічної ситуації).
 
Реєстрація учасників установчих зборів: 10:30-11:00.
 
Новий склад громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування. У разі надходження більше ніж 35 заяв від інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах, обрання членів буде проводитися за допомогою онлайн голосування.
 
Для участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
 
До заяви додаються:
 
прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 
заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;
 
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначення його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти(за наявності);
 
відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо)протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
 
відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, контактний номер телефону;
 
мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводять мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
 
фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).
 
Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.
 
Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).
 
Склад ініціативної групи:
  1. Брагінець Ігор Васильович – член ініціативної групи.
  2. Сидоренко Олена Володимирівна – член ініціативної групи.
  3. Юрчик Сергій Валерійович – член ініціативної групи.
  4. Яворська Олена Григорівна – член ініціативної групи.
  5. Канська Ольга Орестівна – член ініціативної групи.
  6. Гопчак Ігор Васильович – член ініціативної групи.
  7. Казловцева Олена Анатоліївна – член ініціативної групи.
  8. Тереба Надія Ігорівна – член ініціативної групи.
 
Документи надавати ініціативній групі на електронну адресу: tereba@davr.gov.ua, вказавши у темі листа Щодо участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради при Держводагентстві, або на поштову адресу: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8.
 
Прийом документів здійснюватиметься з 25 серпня по 7 вересня 2021 року включно.
 
Відповідальні особи за прийом документів: Тереба Надія Ігорівна –  головний спеціаліст відділу із забезпечення діяльності Голови та зв’язків з громадськістю Держводагентства; Канська Ольга Орестівна – начальник відділу із забезпечення діяльності Голови та зв’язків з громадськістю Держводагентства (тел. (044) 246-71-40, e-mail: tereba@davr.gov.ua, kanska@davr.gov.ua).
 
 
 
*Текст зазначеного повідомлення затверджено на засіданні ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України.