Європейський моніторинг вод в дії: хімічний стан поверхневих вод басейну Дністра у 2020 році

опубліковано 12.02.2021 13:59

Одним із пріоритетних завдань Держводагентства є запровадження принципово нових підходів моніторингу вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС.
 
У 2020 році лабораторія моніторингу вод Західного регіону активно працювала над виконанням вимірювань забруднюючих речовин для встановлення хімічного стану водних масивів.
 
Підіб'ємо перші підсумки виконання європейського моніторингу в басейні Дністра.
 
Проби води відбирались у 54 пунктах моніторингу на 45 масивах поверхневих вод. В цілому проаналізовано 645 проб поверхневих вод та проведено 32 211 вимірювань вмісту забруднюючих речовин. 
Дослідження проводились за 35 пріоритетними речовинами та 6 басейновими специфічними, що встановлені на підставі скринінгу.
 
За результатами вимірювань було виявлено, як мінімум один раз, присутність низки органічних речовин, зокрема пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, легких органічних сполук, що є підтвердженням наявності дифузного забруднення річкового басейну Дністра.
 
Перевищення екологічних нормативів якості (за середньорічними значеннями) було зафіксовано у 23 масивах поверхневих вод за 4 забруднюючими речовинами – (нонилфеноли (4–нонилфеноли), флуорантен, гептахлорепоксид та циперметрин). Ці показники є канцерогенами та токсичними для навколишнього середовища. Гептахлорепоксид та циперметрин є пестицидами класу інсектицидів. 
 
Усі проби поверхневих вод проаналізовано на вміст важких металів. В усіх масивах поверхневих вод річкового басейну Дністра виявлено, як мінімум один раз, присутність 8 металів: нікель, купрум, ртуть, хром, свинець, цинк, кадмій, миш'як. Понаднормативні значення зафіксовано по кадмію та ртуті. Перевищення ЕНЯмах за містом ртуті зафіксовано у 5 масивах поверхневих вод лише на території Одеської області.
 
Присутність важких металів у воді є небезпечним фактором та потребує подальшого моніторингу. Ці речовини становлять загрозу не тільки довкілля, а й для здоров’я людини з огляду на їх токсичність.
 
За результатами досліджень фахівці лабораторії встановили, що найбільше забруднюючих речових у 2020 році виявлено у досліджуваних водних об’єктах Одеської області:
 
  • р. Кучурган в с. Степанівка (27 забруднюючих речовин), 
  • р. Дністер (питний водозабір м. Біляївка та с. Маяки) – 20 показників;
  • р. Ягорлик (с. Артирівка) - 20 показників
  • Кучурганське водосховище (с. Кучурган) 20 показників. 
 
Найчистішими серед досліджуваних виявились річки Лімниця (с. Осмолода), Свіча (с. Княжолуки); Луг (м. Ходорів) та Славська (с. Славське).
 
В результаті визначення хімічного стану 27 масивів поверхневих вод басейну Дністра відповідають І класу хімічного стану – «доброму» та 18 масивів поверхневих вод – «недосягнення доброго».