У Києві презентували програму заходів для покращення стану водних ресурсів на сході України

опубліковано 22.12.2021 08:21

У Києві відбулось підсумкове засідання з представлення програми заходів для покращення стану водних ресурсів району річкового басейну Дону, розробленої в межах проєкту «Підтримка планування управління водними ресурсами на сході України».
 
Проєкт виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні у партнерстві з Державним агентством водних ресурсів України протягом 2021 року.
 
Захід проводився у приміщенні інформаційно-просвітницького Орхуського центру Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України під головуванням заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайла Хорєва.
 
До участі були запрошені представники ключових національних відомств, зокрема Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної служби геології і надр України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України, а також експерти проєкту.
 
Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів Держводагентства представляли начальник управління Сергій Трофанчук і заступник начальника відділу моніторингу вод та басейнової взаємодії, виконавчий секретар басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону Наталія Білоцерківська.
 
Програма заходів для району річкового басейну Дон є частиною Плану управління річковим басейном Дону, що розробляється згідно з вимогами водного законодавства України та з урахуванням європейських практик управління водними ресурсами. Попередню версію проєкту Плану управління річковим басейном Дону, яка ще буде доповнюватись, було вручено начальнику Сіверсько-Донецького БУВР Сергію Трофанчуку.
 
Це заходи, спрямовані на досягнення доброго екологічного стану і потенціалу та доброго хімічного стану масивів поверхневих вод (МПВ), а також доброго кількісного та хімічного станів масивів підземних (МПзВ) шляхом вирішення головних водно-екологічних проблем (ГВЕП), визначених для окремого річкового басейну.
 
Головні водно-екологічні проблеми (ГВЕП) – це по суті діагноз стану річкового басейну, його головні «хвороби». Ці проблеми є навантаженнями (або антропогенними тисками) на водне середовище, які створюють найбільші перепони для досягнення екологічних цілей. Вони визначаються в результаті аналізу різної інформації та даних, зокрема, з моніторингу, водокористування, кількості населення, економічної діяльності, використання добрив та засобів хімічного захисту рослин тощо.
 
До ГВЕП всіх річкових басейнів України, в тому числі і Дону, віднесені забруднення поверхневих та підземних вод, виснаження підземних вод та гідроморфологічні зміни річок і водойм, а також інші проблеми, що визначаються з урахуванням специфіки річкового басейну.
 
Визначення головних водно-екологічних проблем та формування програми заходів для їх вирішення здійснювалось у безпосередній співпраці з фахівцями Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.
 
Тож, програма заходів для району річкового басейну Дон включає в себе переліки заходів, спрямованих на:
 
 • зменшення забруднення масивів поверхневих вод органічними, біогенними та небезпечними речовинами (дифузні та точкові джерела);
 • зменшення впливу гідроморфологічних змін;
 • вирішення проблем, пов’язаних із забрудненням підземних вод;
 • вирішення проблем, пов’язаних із неконтрольованим використанням;
 • вирішення проблем, пов’язаних з адаптацією до змін клімату;
 • вирішення проблем, пов’язаних із забрудненням побутовими відходами, в тому числі пластиком;
 • вирішення проблем, пов’язаних із поширенням та негативним впливом інвазійних видів;
 • вирішення проблем, пов’язаних із негативним впливом військових дій.
 
На основі довгого переліку заходів експерти проєкту підготували короткий (пріоритетний) перелік за результатами ранжування/пріоритизації за відповідними критеріями (досяжність, масштабність, доступність, стійкість, швидкість початку реалізації) та обговорили його з представниками зацікавлених сторін в Луганській, Донецькій та Харківській областях у вересні 2021 року.
 
Довідково:
 
Розроблення Плану управління річковим басейном Дону (суббасейни Сіверського Дінця та нижнього Дону) розпочато з 2018 року і здійснюється у відповідності до ст. 132 Водного кодексу України та постанови КМУ від 18.05.2017 № 336 «Про затвердження порядку розроблення планів управління річковими басейнами».
Протягом 2018-2021 років за експертної та фінансової підтримки у межах проєктів Координатора проектів ОБСЕ в Україні з 11 розділів ПУРБ Дону розроблено такі розділи:
 • Розділ 1. Загальна характеристика поверхневих та підземних вод.
 • Розділ 2. Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числі точкових та дифузних джерел.
 • Розділ 3. Зони (території), які підлягають охороні та їх картування.
 • Розділ 4. Картування системи моніторингу, результатів програми моніторингу.
 • Розділ 8 – в частині переліку заходів, спрямованих на зменшення забруднення поверхневих водних об’єктів.