Інвентаризація водних об’єктів

опубліковано 24.11.2021 15:53

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021 у другому півріччі 2021 року в Україні проводиться інвентаризація водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної та комунальної власності, що знаходяться на території територіальних громад.
 
Це завдання покладено на Міністерство розвитку громад та територій України разом з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Державною службою геології та надр України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерством юстиції України та місцевими державними адміністраціями.
 
Для цього, відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 19.07.2021 № 19111/66/1-21 та на виконання протокольного рішення за підсумками наради щодо виконання пункту 5 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021, що відбулася у Міністерстві розвитку громад та територій України 05.07.2021, обласним державним адміністраціям було доручено створити та організувати діяльність регіональних комісій з інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної та комунальної власності. До цих комісій залучені представники водогосподарських організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.
 
Інвентаризація має бути завершена 31.12.2021.
 
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ:
 
1. Безхазяйні гідротехнічні споруди.
 
Питання безхазяйних гідротехнічних споруд та прийняття їх на баланс органами місцевого самоврядування регламентується Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
В акті обстеження чи акті інвентаризації водних об’єктів у висновках та пропозиціях рекомендуємо зазначати необхідну підсумкову інформацію щодо об’єкта, наприклад, можливість чи неможливість передачі в оренду, оформити право користування, розробити паспорт водного об’єкта, оформити право користування гідротехнічною спорудою тощо.
 
Разом з тим, при виявленні безхазяйних гідротехнічних споруд на водних об’єктах у результаті проведення інвентаризації, орган місцевого самоврядування, на території якого знаходяться дані об’єкти, з метою впорядкування обліку комунального майна територіальної громади має прийняти рішення про взяття на облік безхазяйних гідротехнічних споруд на водних об’єктах.
 
У колонах «Форма власності гідротехнічної споруди» та «Форма власності на ділянку» у разі відсутності інформації зазначати «не визначено». Інформація щодо користування гідротехнічними спорудами заповнюється на основі наявної інформації та інформації місцевих органів влади. Разом з тим звертаємо увагу, що оренда гідротехнічної споруди не дає право користуватися водним об’єктом. Право користування водним об’єктом здійснюється шляхом укладання договору оренду земельної ділянки в комплексі з водним об’єктом.
 
Визначення стану гідротехнічних споруд здійснюється лише під час обстеження водного об’єкта фахівцями відповідної компетенції. Тобто використовуються дані попередніх обстежень чи здійснюється виїзд на місце. В разі відсутності такої інформації зазначається, що дані відсутні.
 
2. Щодо водних об’єктів, які знаходяться на території декількох громад чи декількох областей.
 
Визначення координат центру таких об’єктів, для уникнення розбіжностей, здійснюється за узгодженням з водогосподарською організацією, що діє в межах області, в якій розміщено гідровузол (греблю). Наявність такого водного об’єкта зазначається в акті інвентаризації чи інформаційній формі кожної з громад, якщо її території знаходяться під водою. Разом з тим, надання в оренду водного об’єкта здійснюється з урахування вимог Земельного кодексу.
 
Відповідно до статті 8 Земельного кодексу України, до повноважень обласних рад у галузі земельних відносин належить, зокрема, розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена, та вирішення земельних спорів.
 
3. Щодо розбіжності кількості водних об’єктів, що обліковуються водогосподарськими організаціями, та результатів інвентаризації 2021 року.
 
Інвентаризація має на меті встановлення фактичного стану водних об’єктів у межах певної території. Незначні розбіжності між даними попередніх інвентаризацій не є ознакою неякісної роботи. Причинами розбіжності можуть бути як природні (певна кількість водних об’єктів може висохнути у зв’язку із тривалою зміною погодно-кліматичних умов на території), так і антропогенні причини (руйнування гідротехнічних споруд, що створювали підпір води, будівництво нових водних об’єктів).
 
4. Щодо приналежності річок до територіальних громад у разі проходження межі територіальних громад безпосередньо по руслу річки. Визначення параметрів водних об’єктів.
 
Якщо річка є межею між громадами, то вона зазначається в інформаційних формах тих громадах, де вона слугує межею. Проте, для уникнення дубляжу інформації, рекомендуємо робити позначку П – правий берег або Л – лівий берег. Хоча річка й виступає в ролі розмежування територій громад, разом з тим вздовж річки існує прибережна захисна смуга, в якій існують обмеження господарської діяльності.
 
Разом з тим, точними кількісні показники (довжина, площа, об’єм тощо) лінійних та площинних водних об’єктів, що інвентаризуються, можуть бути лише за умови проведення геодезичних зйомок. Разом з тим, дані супутникових зйомок, на основі яких працюють інтернет-ресурси, є одним з джерел геопросторових даних, що можуть бути використані під час інвентаризації.
 
Інформуємо, що основним джерелом інформації про річки є геопортал «Водні ресурси України». Це сучасна IT-платформа, з відкритим доступом для громадян, що містить 16 тематичних шарів та інтегрується з публічною кадастровою картою.
 
Геопортал розроблено з урахуванням європейських вимог, а візуалізацію водних об’єктів України забезпечено при підтримці міжнародних партнерів відповідно до критеріїв Водної Рамкової Директиви ЄС.
 
Для уточнення меж доцільно використовувати Інтерактивну мапу адміністративно-територіальних одиниць України.
 
5. Щодо річок та струмків, які на картах зазначені як пересихаючі.
 
Такі річки та струмки є характерними для степової та частково лісостепової зони. З них складається гідрографічна мережа в південних, частково східних та центральних областях. Пересихання таких річок спостерігається у літні місяці. У дуже маловодні роки пересихання може бути і в зимовий період. Проте, особливий гідрологічний режим не є підставою не вважати такі водні об’єкти річками чи струмками.
 
6. Визначення площі та об’єму площинних водних об’єктів.
 
Основні характеристики водного об’єкта (площа при НПР, об’єм при НПР) вказуються на підставі інформації з паспортів, даних попередніх обстежень, довідників. У разі відсутності інформації – вказувати приблизну площу та об'єм водного об’єкта. В подальшому органам місцевого самоврядування можуть бути надані пропозиції щодо включення не паспортизованих водних об’єктів у програму обстеження та виготовлення паспортів з відповідним фінансуванням.
 
Звертаємо увагу, що розпорядником інформації про оренду водного об’єкта є сільські та міські ради, районні державні адміністрації, обласні державні адміністрації, які були орендодавцями водних об’єктів чи землею під ними. Інформація про приналежність гідротехнічних споруд та користуванням водними об’єктами (в тому числі з наявними актами на постійне користування, що видавалися органами місцевого самоврядування) можуть бути як органи місцевого самоврядування, так і, в межах компетенції, водогосподарські організації.