Ігор Гопчак: у воєнний та відбудовний періоди водна галузь потребує ще більше висококваліфікованих фахівців водного та природоохоронного профілю

опубліковано 21.07.2022 09:11

Розвиток провідних галузей промисловості та підвищення конкурентоспроможності виробництва, подальший розвиток інвестиційної діяльності, підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності визнані пріоритетними напрямками розвитку України на середньо - і довгострокову перспективу.
 
Останніми роками держава приділяє особливу увагу природоохоронним програмам і об’єктам водогосподарської галузі. Для виконання цих програм необхідно залучати висококваліфікованих фахівців водного та природоохоронного профілю. Тому в закладах вищої освіти необхідно популяризувати спеціальності водного профілю. Адже на тлі багатопрофільності сучасних вищих навчальних закладів цей напрямок виглядає не надто популярним. Хоча актуальність проблеми раціонального використання природних ресурсів, зокрема водних, відновлення екосистем, захисту територій і населених пунктів від руйнівної дії вод стала одним із чинників національної безпеки України.
 
Тому необхідність підготовки фахівців для водного господарства, зокрема з таких спеціальностей, як «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», «Гідрологія», «Технології захисту навколишнього середовища» і інших, споріднених з водним напрямком, спеціальностей, зумовлена зростаючою потребою ефективного виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення розробки та виконання адаптаційних заходів, пов’язаних з сучасними кліматичними змінами, водним дефіцитом та військовими діями, на сьогодні стоїть досить гостро. Адже повоєнне відновлення водної галузі потребуватиме професійних фахівців водного та природоохоронного профілю, здатних впровадити кращі світові підходи в напрямку управління водними ресурсами.
 
Держводагентство, у свою чергу, активно розвиває та поглиблює зв’язки з профільними навчальними закладами. Зокрема, співпрацює з Національним університетом водного господарства та природокористування в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю. 
 
Нові підходи та сучасні вимоги до функціонування водогосподарського комплексу вимагають формування нової генерації фахівців, які матимуть компетентні навички та вміння, особливо зі знанням іноземних мов. Саме такі фахівці стануть конкурентноздатними на ринку праці.
 
 
Ігор Гопчак
заступник Голови Державного агентства водних ресурсів України,
доктор технічних наук