Накази Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

опубліковано 17.06.2020 13:04

Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування України

Про затвердження Положення про консервацію та розконсервацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури

Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення

Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок

Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських балансів

Про затвердження Типового положення про басейнові ради

Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод

Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басейнів

Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування

Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод

Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод

Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування

Про затвердження Положення про функціональну підсистему протипаводкових заходів єдиної державної системи цивільного захисту

Про затвердження інструкції про порядок обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державним агентством водних ресурсів України щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, пов’язані з водним фактором

Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта

Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами

Про умови оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій меліорації та водного господарства Державного агентства водних ресурсів України

→ Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти

Про затвердження Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства водних ресурсів України