Наказ Держводагентства від 31.01.2012 № 45 «Про затвердження переліку видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Держводагентство України, та регламенту розміщення такої інформації»

опубліковано 10.04.2017 16:24

Наказ Держводагентства від 31.01.2012 № 45 «Про затвердження переліку видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Держводагентство України, та регламенту розміщення такої інформації»


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
 
м. Київ
31.01.2012                                                                        № 45
Про затвердження переліку видів
публічної інформації, включаючи
екологічну, розпорядником якої є
Держводагентство України, та
регламенту розміщення такої інформації
 
На виконання Закону України від 13.01.2011 № 2939-IV «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 №3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 22.12.2011 № 561 «Про затвердження Переліку видів екологічної інформації та Регламенту розміщення її на веб-сайті Мінприроди» та з метою забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Держводагентство України, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
перелік видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Державне агентство водних ресурсів України, що додається;
регламент розміщення публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Держводагентство України, на офіційному веб-сайті, що додається.
2. Відділу зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ (Ковтуненко):
2.1. Забезпечити доведення цього наказу до відома водогосподарських організацій та його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держводагентства України;
2.2. Забезпечувати регулярне донесення до громадськості публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Держводагентство України, за допомогою офіційного веб-сайту Держводагентства України, журналу «Водне господарство України» та шляхом використання інших інформаційних ресурсів у строки, передбачені статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства М.Яцюка.
 
Голова Агентства                                              В.Сташук
 
Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства України
31.01.2012 № 45 (із змінами, внесеними наказом
Держводагентства від 18.02.2015 № 18)
ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, включаючи екологічну,
розпорядником якої є Державне агентство водних ресурсів України*
 
1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Держводагентства.
2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників Держводагентства та структурних підрозділів.
3. Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників.
4. Положення про підприємства, установи та організації, які належать до сфери управління Держводагентства.
5. Інформація про стан організації правової роботи підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держводагентства.
6. Плани з підготовки проектів регуляторних актів, плани-графіки проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, звіти з відстеження результативності дії регуляторних актів.
7. Плани роботи та плани заходів Держводагентства та звіти про них.
8. Плани роботи структурних підрозділів Держводагентства.
9. Інформація про наради, конференції, семінари, «круглі столи», що проводяться Держводагентством.
10. Накази Держводагентства (крім внутрішньоорганізаційних).
11. Інформація про роботу колегії Держводагентства.
12. Інформація про доступ до публічної інформації.
13. Інформація про діяльність рад, інших органів, що створені при Держводагентстві (громадської ради; науково-технічної ради та її секцій; експертної ради; комітету з конкурсних торгів, Міжвідомчої комісії по встановленню режимів роботи дніпровських та дністровського водосховищ).
14. Інформація, пов'язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".
15. Інформація про раціоналізаторські пропозиції, впроваджені у водогосподарських організаціях Держводагентства.
16. Інформація про нормативно-технічні документи та нормативно-правові акти, що розроблені на замовлення Держводагентства.
17. Інформація про метрологічне забезпечення водогосподарсько-меліоративного комплексу України.
18. Інформація про результати науково-дослідних робіт, виконаних на замовлення Держводагентства.
19. Інформація з питань ведення обліку вхідних документів.
20. Інформація з питань організації контролю та дисципліни виконання документів.
21. Інформація про роботу зі зверненнями громадян у Державному агентстві водних ресурсів України.
22. Інформація з архівних документів з питань трудової діяльності на запити конкретних осіб щодо особистих даних (довідки, копії та витяги з документів).
23. Інформація щодо організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Державного агентства водних ресурсів України
24. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби (правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Державного агентства водних ресурсів України, інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад).
25. Інформація про використання бюджетних коштів (планові показники щодо бюджетних призначень на реалізацію заходів, пов’язаних з утриманням та розвитком водогосподарського комплексу, стан фінансування бюджетних водогосподарських організацій, виконання результативних показників, передбачених паспортами бюджетних програм).
26. Інформація щодо фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з утриманням та розвитком водогосподарського комплексу (обсяги фінансування з державного, місцевих бюджетів, інвестиційних проектів, кредитів, приватного партнерства тощо).
27. Робота водогосподарських організацій щодо розвитку сфери платних послуг (види та обсяги надходжень, переліки послуг, які надаються бюджетними установами, які належать до сфери управління Держводагентства).
28. Інформація про фінансово-господарську діяльність державних підприємств, які належать до сфери управління Держводагентства (показники фінансових планів державних підприємств та стан їх виконання).
29. Інформація щодо умов оплати праці апарату Держводагентства, організацій, підприємств та установ, що належать до його сфери управління.
30. Інформація щодо пріоритетних напрямків діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу.
31. Інформація про забір та подачу води споживачам.
32. Інформація про ремонт і технічне обслуговування зрошувальної, осушувальної, колекторно-дренажної, водозбірно-скидної мережі та споруд.
33. Інформація про виконання ремонтно-доглядових робіт.
34. Інформація про обсяги ремонтних робіт.
35. Інформація щодо використання водних ресурсів.
36. Інформація щодо моніторингу стану водних ресурсів.
37. Інформація про водогосподарську обстановку в Україні.
38. Інформація щодо управління водними ресурсами в Україні.
39. Інформація про підписані міжурядові та міжвідомчі угоди та виконання зобов’язань, що випливають з цих угод.
40. Інформація про міжнародну діяльність водогосподарських організацій Держводагентства в межах виконання міжурядових двосторонніх угод з питань водного господарства на прикордонних водах.
41. Довідки та свідоцтва про державну реєстрацію Держводагентства України.
42. Звіти за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України.
43. Відомості про облікову політику та документообіг.
44. Відомості щодо незавершеного будівництва відповідно до бюджетних програм.
45. Відомості щодо результатів проведення галузевих експертиз проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) окремих об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.
46. Інформація про водогосподарські паспорти дніпровських водосховищ та експлуатацію водосховищ Дніпровського комплексного гідровузла.
47. Відомості, які зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру працівників Держводагентства, крім відомостей, які є інформацією з обмеженим доступом.
_______________
* Крім таємної та службової інформації
 
                              Начальник відділу зв’язків з
                              громадськістю та взаємодії зі ЗМІ                                                                      В.Ковтуненко
Додаток 2
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводагентства України
31.01.2012 № 45
Регламент
розміщення публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Держводагентство України, на офіційному веб-сайті

Інформація

Терміни розміщення та оновлення

Відповідальний за підготовку інформації для розміщення на офіційному веб-сайті

Про Держводагентство та його діяльність (найменування, основні завдання та функції, структура та керівництво, місцезнаходження, контакти, розпорядок роботи, водогосподарські організації, поточні та заплановані заходи і події, робота колегіальних органів, міжнародна діяльність, робота із ЗМІ, вакансії тощо)

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації

Структурні підрозділи відповідно до компетенції

Водогосподарська обстановка та експлуатаційна діяльність (статистичні та аналітичні матеріали, повідомлення про надзвичайні ситуації* тощо)

Щотижнево

Невідкладно (стосовно надзвичайних ситуацій)

Упрводресурсів

Упрексплуатації

Регуляторна діяльність органу (нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Агентства, та проекти, що підлягають обговоренню)

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації

Не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття (для проектів, що підлягають обговоренню)

Юридичний сектор разом із структурними підрозділами відповідно до компетенції

Перелік та порядок надання адміністративних послуг

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації

Структурні підрозділи відповідно до компетенції

Проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації

Сектор науково-технічного забезпечення спільно зі структурними підрозділами відповідно до компетенції

Виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства та взаємодія з громадськістю

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації

Відділ зв’язків з громадськістю
та взаємодії зі ЗМІ
*Примітка:
Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.
 
                   Начальник відділу зв’язків з
                   громадськістю та взаємодії зі ЗМІ                                                                                  В.Ковтуненко