Наказ Держводагентства від 23.12.2011 № 300 «Про забезпечення доступу до публічної інформації Державного агентства водних ресурсів України» (із змінами внесеними згідно наказу Держводагентства № 309 від 23.10.2012)

опубліковано 10.04.2017 15:30

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ
НАКАЗ
м. Київ
23.12.2011                                                                                                                  № 300
«Про забезпечення доступу до публічної
інформації Державного агентства водних ресурсів України»
{Із змінами, внесеними згідно з наказом Держводагентства № 309 від 23.10.2012}
 
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.11.2011 № 444 «Про забезпечення доступу до публічної інформації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2011 № 1363/20101, та з метою забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Держводагентство України, НАКАЗУЮ:
1. Визначити відповідальною посадовою особою за організацію доступу до публічної інформації заступника Голови Держводагентства України О.Чунарьова, а відповідальним структурним підрозділом – відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держводагентства України.
2. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів інформації із документами, що містять публічну інформацію (їх копіями), громадську приймальню, яка розташована на І поверсі адміністративної будівлі Держводагентства України (м. Київ, вул. Червоноармійська, 8).
3. Відділу зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держводагентства України:
3.1. Забезпечувати:
регулярне донесення до громадськості публічної інформації про діяльність Держводагентства України за допомогою офіційного веб-сайту Держводагентства України, журналу «Водне господарство України» та шляхом використання інших інформаційних ресурсів;
розміщення у рубриці «Громадська приймальня» форми запиту на отримання публічної інформації та порядку подання запитів на отримання публічної інформації, а також іншої необхідної інформації для покращення доступу громадян до публічної інформації;
надання консультацій представникам інститутів громадянського суспільства на отримання публічної інформації під час оформлення запиту;
оприлюднення проектів нормативно-правових актів, відповідальним розробником яких є Держводагентство України, на офіційному веб-сайті Держводагентства України, урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада» та, у разі необхідності, в інших засобах масової інформації;
сприяння представникам інститутів громадянського суспільства у здійсненні громадського контролю за забезпеченням Держводагентством України доступу до публічної інформації;
ведення загального реєстру запитів на інформацію, отриманих поштою, електронною поштою, факсом та телефоном;
щоквартальне інформування Держкомтелерадіо України щодо оприлюднення проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держводагентство України, а також щодо розгляду Держводагентством України запитів на інформацію.
3.2. Разом з відділом діловодства та контролю Держводагентства України забезпечувати створення необхідних умов для подання письмових запитів на отримання публічної інформації громадянам з обмеженими фізичними можливостями.
3.3. Разом з керівниками структурних підрозділів Держводагентства України забезпечити формування переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Держводагентство України.
3.4. Разом з іншими структурними підрозділами Держводагентства України забезпечувати оприлюднення на офіційному веб-сайті та інформаційних стендах Держводагентства України інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
4. Головному спеціалісту з питань режимно-секретної роботи разом з відділом діловодства та контролю забезпечувати дотримання належної організації ведення роботи з документами, що містять службову інформацію.
5. Відділу фінансів разом з відділом економіки та управління державним майном Держводагентства України врахувати при формуванні бюджетних запитів на відповідний рік фінансування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, відповідно до ст.21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
6. Структурним підрозділам Держводагентства України:
- забезпечити дотримання строків розгляду запитів на інформацію;
- у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту подавати до відділу бухгалтерського обліку та звітності Держводагентства України заявку на виписку рахунка та до відділу зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держводагентства України копію зазначеної заявки;
- отримавши копії виписки з реєстраційного рахунка Держводагентства України щодо надходження коштів від запитувача інформації, не пізніше ніж на наступний робочий день невідкладно передавати відділу зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держводагентства України матеріали, які потребують копіювання або друку;
- здійснювати передачу запитуваної інформації упродовж трьох робочих днів після підтвердження факту оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів;
- не надавати відповідь на запит у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.
{Пункт 6 в редакції наказу Держводагентства № 309 від 23.10.2012}
7. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Держводагентства України забезпечувати прийом відповідних платежів від запитувачів інформації на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, відповідно до ст.21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та наказу Мінприроди від 02.12.2011 № 504 «Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», зареєстрованого у Мін’юсті 20.12.2011 за № 1488/20226 (далі - Наказ Мінприроди), а саме:
- якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, визначати розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, починаючи з першої сторінки, на підставі отриманої від структурних підрозділів Держводагентства України, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, заявки на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою згідно з додатком 1 до Наказу Мінприроди та відповідно до розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затвердженого Наказом Мінприроди;
- забезпечити виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою згідно з додатком 2 до Наказу Мінприроди і впродовж одного робочого дня забезпечити передачу його структурному підрозділу Держводагентства України, у володінні якого знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений Законом України від 13.01.2011  № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» строк запитувачу інформації;
- не пізніше ніж на наступний робочий день після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційні рахунки Держводагентства України, забезпечити передачу відділу зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держводагентства України копії виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти.
{Пункт 7 в редакції наказу Держводагентства № 309 від 23.10.2012}
8. Відділу зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держводагентства України, отримавши матеріали, які потребують копіювання або друку, невідкладно здійснювати їх копіювання або друк і упродовж одного робочого дня передавати їх структурному підрозділу, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.
{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Держводагентства № 309 від 23.10.2012}
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Агентства О.Чунарьова.
Голова Агентства В.Сташук