Найчастіше запитувана інформація у запитах на доступ до публічної інформації

опубліковано 07.05.2020 09:02

Проведений аналіз отриманих Держводагентством запитів на доступ до публічної інформації з моменту набрання чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації» свідчить, що безперечними лідерами всі ці роки залишаються питання, пов’язані з наданням статистичних даних щодо стану водних ресурсів в Україні, гідрологічної інформації про водні об’єкти України, про дозвільну діяльність, яку здійснює Держводагентство.

Зокрема, запитувачів на постійній основі цікавить інформація стосовно здійснення державного моніторингу вод в Україні та в областях, захисту прибережних смуг та річок, здійснення спеціального водокористування та порядку видачі дозволів для виконання такого виду робіт, виконання днопоглиблювальних робіт, рівня мінералізації вод у різних районах та областях України, проведення очищення русел річок, стосовно скидів забруднених зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти, про забір води, потужності очисних споруд тощо, щодо встановлення зон санітарної охорони для підземних джерел водопостачання, про погодження паспортів водних об’єктів, стосовно екологічного стану річок та якість питної води в пунктах спостережень у місцях питних водозаборів, щодо надання списку підприємств-забруднювачів, про надання переліку критеріїв та ознак, за яким визначається водний об’єкт, про встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони у певній місцевості та ін.

Також у певній частині запитів йшлося про такі сфери діяльності Держводагентства, як експлуатаційна діяльність, розпоряджання бюджетними коштами, кадрове забезпечення водогосподарської галузі.

 А саме запитувачі порушували питання щодо надання копій організаційно-розпорядчих документів, а також документації, що знаходиться у володінні Держводагентства, таких як накази, листи, акти, проєкти, правила тощо, переліку державних та регіональних програм розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, про проведення будівництва гідротехнічних споруд, стосовно надання роз’яснень щодо функціонування Держводагентства як центрального органу виконавчої влади та  штатної чисельності.