Моніторинг поверхневих вод

опубліковано 13.05.2020 07:54

Державний моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів.

З 2019 року в Україні запроваджено європейські підходи щодо здійснення моніторингу вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 затверджено новий Порядок здійснення державного моніторингу вод

Порядком визначено чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами моніторингу без дублювання повноважень, введено нові показники моніторингу, які в Україні до цього часу не вимірювались – пріоритетні, гідроморфологічні та біологічні.

Залежно від цілей та завдань державного моніторингу вод встановлюються такі процедури:

  • процедура діагностичного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
  • процедура операційного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
  • процедура дослідницького моніторингу масивів поверхневих вод;
  • процедура моніторингу морських вод.

Діагностичний, операційний та дослідницький моніторинг здійснюється за басейновим принципом.

Нова система моніторингу вод передбачає шестирічний цикл моніторингу та класифікацію стану вод за 5 класами екологічного стану і 2 класами хімічного стан.

Для здійснення державного моніторингу вод готуються відповідні програми державного моніторингу вод.

Підготовлено програми діагностичного моніторингу:

→ для басейну Дону 

 для басейні Дністра

 для басейну Дунаю

 для басейну Вісли

Відповідно до нових вимог Держводагентством здійснюється трансформація існуючої системи моніторингу з розподілом функцій між існуючими лабораторіями та уникнення їх дублювання.

Для забезпечення виконання вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин здійснюється облаштування 4 базових лабораторій – Західного, Східного, Північного та Південного регіонів.

Лабораторія Західного регіону (м. Івано-Франківськ) 

Лабораторія Східного регіону (м. Слов’янськ, Донецька область) 

Лабораторія Північного регіону (м. Вишгород, Київська область) 

Лабораторія Південного регіону (м. Одеса) 

Результати проведених досліджень якості поверхневих вод можна переглянути на веб-ресурсів «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».