Моніторинг поверхневих вод

опубліковано 13.05.2020 07:54

Державний моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів.

З 2019 року в Україні запроваджено європейські підходи щодо здійснення моніторингу вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 затверджено новий Порядок здійснення державного моніторингу вод

Порядком визначено чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами моніторингу без дублювання повноважень, введено нові показники моніторингу, які в Україні до цього часу не вимірювались – пріоритетні, гідроморфологічні та біологічні.

Залежно від цілей та завдань державного моніторингу вод встановлюються такі процедури:

  • процедура діагностичного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
  • процедура операційного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
  • процедура дослідницького моніторингу масивів поверхневих вод;
  • процедура моніторингу морських вод.

Діагностичний, операційний та дослідницький моніторинг здійснюється за басейновим принципом.

Нова система моніторингу вод передбачає шестирічний цикл моніторингу та класифікацію стану вод за 5 класами екологічного стану і 2 класами хімічного стан.

Для здійснення державного моніторингу вод готуються відповідні програми державного моніторингу вод.

Підготовлено програми діагностичного моніторингу:

 для басейну Дністра

 для басейну Дунаю

 для басейну Вісли

→ для басейну Дону 

 для басейну Приазов'я

 для басейну Причорномор'я

 для басейну Південного Бугу

 для басейну Дніпра суббасейну середнього Дніпра

 для басейну Дніпра суббасейну нижнього Дніпра

 для  басейну Дніпра суббасейну верхнього Дніпра та річки Десна

 

Відповідно до нових вимог Держводагентством здійснюється трансформація існуючої системи моніторингу з розподілом функцій між існуючими лабораторіями та уникнення їх дублювання.

Для забезпечення виконання вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин здійснюється облаштування 4 базових лабораторій – Західного, Східного, Північного та Південного регіонів.

Лабораторія Західного регіону (м. Івано-Франківськ) 

Лабораторія Східного регіону (м. Слов’янськ, Донецька область) 

Лабораторія Північного регіону (м. Вишгород, Київська область) 

Лабораторія Південного регіону (м. Одеса) 

Результати проведених досліджень якості поверхневих вод можна переглянути на веб-ресурсів «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».