28.07.2016 14:43
 Версія для друку

Довідка про водогосподарську обстановку в Україні станом на 28.07.2016

На основних річках басейну Дніпра , що визначають приплив до Київського та Канівського водосховищ – Верхньому Дніпрі, Прип’яті відбувалося підвищення рівнів води: на Верхньому Дніпрі в межах країни до 1-4см, за межами країни - до 38 см за добу; на Прип’яті на 1-4 см. На Десні, на території країни, переважав спад рівнів 1-2 см за добу. На притоках Прип’яті (Турія, Стир, Горинь, Случ) спостерігалися коливання рівнів води на 1-4 см за добу та незначне зменшення водності. На притоках Середнього Дніпра (Пслу, Ворсклі, Сулі) спостерігалися коливання рівнів води на 1-8 см за добу з тенденцією до зменшення водності. Приплив води до Київського водосховища станом на 28 липня становив 370куб.м/с, стік Десни –138 куб.м/с. Режими роботи Дніпровських водосховищ відповідали встановленим. Їх сумарний вільний об'єм станом на 28 липня становив 1447,6 млн.куб.м, наповнення водосховищ каскаду – 96,7 %. Витрати води Північно-Кримського каналу станом на 28 липня 50,3 куб.м/с. Вміст хлоридів у воді р. Інгулець впродовж тижня біля Снігурівської ГНС коливався в межах 360-350 мг/л (норма 350 мг/л), рівень води – від до 6,47 м БС, на в/п Андріївка: хлориди становили 280-270 мг/л, жорсткість – 12,0-11,0 мг.екв/л, рівень – 18,39 - 18,37м БС, витрати – 10,89-10,28 куб.м/с. Станом на 28 липня каналом Дніпро-Інгулець подано 114459,0 тис.куб.м, скид з Карачунівського водосховища – 128073,6 тис. куб.м. Про надзвичайні ситуації. За інформацією Деснянського БУВР впродовж тижня здійснювався посилений моніторинг водогосподарської обстановки у басейні р. Остер. Відбиралися проби води із річки Остер на території Козелецького району Чернігівської та р. Десни нижче гирла р. Остер. За даними лабораторних досліджень відібраних проб води від 25 липня зафіксовані наступні перевищення допустимих концентрацій (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення. В створі р. Десна вище гирла р. Остер Козелецького району по: - залізу загальному в 1,4 разів(фактична концентрація 0,14 мг/дм3 при ГДК 0,1 мг/дм3); Вміст розчиненого кисню становить 8,51 мгО2/дм3 при ГДК для водойм рибогосподарського призначення не менше 6,0 мгО2/дм3. В створі р. Десна нижче гирла р. Остер Козелецького району по: - залізу загальному в 1,5 разів (фактична концентрація 0,15 мг/дм3 при ГДК 0,1 мг/дм3); Вміст розчиненого кисню становить 8,47 мгО2/дм3 при ГДК для водойм рибогосподарського призначення не менше 6,0 мгО2/дм3. Порівняльний аналіз найбільш вагомих гідрохімічних показників (заліза загального, амоній-іонів, фосфат-іонів, ХСК) свідчить, що коливання цих показників в створах р. Десни вище та нижче гирла р. Остер не зазнали суттєвих змін і знаходяться в межах ГДК. В створі р. Остер (2км від гирла) по: - залізу загальному в 3,7 разів (фактична концентрація 0,37 мг/дм3 при ГДК 0,1 мг/дм3); - нітрит-іонам в 1,5 разів (фактична концентрація 0,12 мг/дм3 при ГДК 0,08 мг/дм3); - фосфат-іонам в 1,3 разів (фактична концентрація 2,89 мг/дм3 при ГДК 2,15 мг/дм3); - ХСК в 1,3 рази (фактична концентрація 66,2 мг/дм3 при ГДК 50,0 мг/дм3); Вміст розчиненого кисню становить 6,35 мгО2/дм3 при ГДК для водойм рибогосподарського призначення не менше 6,0 мгО2/дм3. В порівняні з раніше відібраними пробами (18.07.16р.), результати аналізів показали зниження вмісту фосфат-іонів, амоній-іонів (до ГДК), заліза загального, нітрит-іонів та підвищення вмісту розчиненого кисню до ГДК. В створі р. Остер, (міст, 30 км від гирла) по: - залізу загальному в 2,8 разів (фактична концентрація 0,28 мг/дм3 при ГДК 0,1 мг/дм3); - фосфат-іонам в 1,2 рази (фактична концентрація 2,50 мг/дм3 при ГДК 2,15 мг/дм3); - ХСК в 1,3 рази (фактична концентрація 64,20 мг/дм3 при ГДК 50,0 мг/дм3); Вміст розчиненого кисню становить 7,04 мгО2/дм3 при ГДК для водойм рибогосподарського призначення не менше 6,0 мгО2/дм3. В порівнянні з раніше відібраними пробами (18.07.16р.) спостерігається зниження вмісту амоній-іонів (до ГДК), заліза загального, незначне підвищення вмісту фосфат-іонів та підвищення вмісту розчиненого кисню до ГДК. Міжрайонними управлінням водного господарства Деснянського БУВР проводиться подальший щоденний контроль за водогосподарською обстановкою на р. Остер. За інформацією Київводресурсів станом на 28 липня тривало тління 6 осередків торфовищ загальною площею 0,10 га. За даними Дніпродзержинського регіонального управління водних ресурсів 18.07.2016 № 493/04 по береговій лінії в нижньому б’єфі ДДГЕС спостерігався замор риби. 19 липня за повідомленням Гідрометцентру замор риби вже змістився до району Сухачівського гідропоста. За інформацією Дніпропетровського ОВР 21 липня лабораторією облводресурсів було проведено відбір води у р. Дніпро в районі населених пунктів: с. Сухачівка та с. Таромське, де спостерігався замор риби. За результатами виконаних вимірювань було виявлено значне зниження розчиненого кисню - до 4,5 мгО2/ дм3 (нормативне значення – > 4 мгО2/ дм3) та перевищення нормативів ГДК за наступними показниками: ХСК – максимально в 4,2 рази (нормативне значення – 15 мг/дм3), БСКп - 1,9 рази (нормативне значення – 3 мгО2/ дм3), марганець – 1,4 рази (нормативне значення – 0,1 мг/дм3), запах при 200С/600С – в 2 рази (нормативне значення – 1 бал). За іншими гідрохімічними показниками перевищення нормативів ГДК води не виявлено. 2. На українській ділянці Дунаю, внаслідок добігання паводкових вод із зарубіжної ділянки річки, тривав ріст рівнів води з добовою інтенсивністю 2-16 см, без негативних наслідків. На зарегульованих ділянках впродовж тижня рівні води на водпостах підвищилися на (см): Рені – 68 , Ізмаїл – 42, Кілія – 28 , а Вилкове – 16. Станом на 8 годину 28 липня рівні води на водпостах становили (см): Рені – 285 (небезпечний 570), Ізмаїл – 162 (небезпечний 352), Кілія – 72 (небезпечний 232), Вилкове – 32 (небезпечний 80). Витрати води у річці Дунай протягом тижня збільшилися (куб.м/с): Рені – від 5310до 6630, Ізмаїл – від 2790до 3490, Кілія – від 2750до3440 , Вилкове – від 2700до 3390. Придунайські водосховища наповнені на 92,2 %. 3. На річках басейнів Дністра, Прута та Сірету переважав спад рівнів води в межах 1-4см за добу. Водогосподарська ситуація на Дністровському водосховищі станом на 28липня : рівень води ВБ – 117,48 м БС; приплив води – 90,0 куб.м/с; скид – 105,0куб. м/с; вільний об’єм водосховища становив -480.1млн.куб.м. Фактичні значення на 8 годину 28липня по водпостах (приплив): Галич – 42,0 куб.м/с; Заліщики – 66,6 куб.м/с. 4. На більшості річок басейну Сіверського Дінця відмічалося коливання рівнів води 1-5см за добу з переважанням спаду. Витрати води станом на 28 липня на основних водпостах становили: Огірцеве – 7.0 куб.м/с (+0,5 куб.м/с за тиждень ), Ізюм – 34,0 куб.м/с (-4,0 куб.м/с) Куп’янськ – 26,0 куб.м/с (-1,5 куб.м/с), Яремівка – 62,0 куб.м/с (-8,0 куб.м/с), р. Казенний Торець (Краматорська гребля, 40 км) – 4,1 куб.м/с(+1.40 куб.м/с), Райстародубівка – 35,0 куб.м/с (+6,00 куб.м/с), Лисичанськ – 33,5 куб.м/с (-1,50 куб.м/с). Водосховища у басейні Сіверського Дінця працювали згідно встановлених режимів. Станом на 28 липня Червонооскільське водосховище наповнене на 95,6%, скид з нього становив 20,0 куб.м/с; Печенізьке водосховище наповнене на 95,6%, скид з нього становив 11,0 куб.м/с. Приплив води до Краснопавлівського водосховища становив 0,0 куб.м/с, скид – 1,97 куб.м/с (забір води для м. Харків), рівень – 108,36 м БС, водосховище наповнене на 30,6 % (об’єм 125,35 млн.куб.м), жорсткість – 8,0 мг.екв./л. Наповнення водосховищ басейну р. Сіверський Донець складає 83,8 %; басейну річок Приазов’я – 95,2 % (без урахування водосховищ Луганської області). Жорсткість води у р. Сіверський Донець та водосховищах у місцях питних водозаборів (при нормі 7,0 мг.екв/л) становила: - у створі Краснопавлівського водосховища, 213 км каналу Дніпро-Донбас, I підйом, біля питного водозабору м. Харків –7,7-8,0 мг.екв/л; - у створі Сіверського Дінця, 527 км, водозабір Слов’янської фільтрувальної станції, с. – 6,5-6,4 мг.екв/л. Канал Сіверський Донець-Донбас працював середньодобовими витратами 15,1 куб.м/с; скид з Райгородської греблі – 35,8 куб.м/с (середній за добу). 5. На зарегульованих ділянках басейну річки Південного Бугу протягом тижня спостерігалося коливання рівнів води 1-2 см за добу, на зарегульованих ділянках 4-54см за добу. Станом на 28 липня рівень води у Ладижинському водосховищі становив 176,86 м БС (НПР – 177,0 м), приплив – 3,6 куб.м/с, скид – 5,8 куб.м/с. Рівень води в Олександрівському водосховищі – 15,45 м БС (НПР – 16,0 м БС), приплив – 11,4 куб.м/с, скид – 13,8 куб.м/с. 6. На більшості річок Закарпаття відмічалися коливання рівнів води в межах 1-30см за добу, викликане дощами. Водосховища осушної системи «Чорний Мочар» працювали відповідно до Правил експлуатації. Всі водосховища закриті. 7. На річках басейну Західного Бугу спостерігався спад рівнів 1-3см за добу. На р. Західний Буг – в/п Кам’янка-Бузька рівень води за тиждень знизився на12 см, на в/п Литовеж на 1 см, на р. Луга – в/п Володимир-Волинський на 11 см. Станом на 28 липня витрати води, які фіксувалися на р. Західний Буг на водомірному посту Литовеж становили 6,6 куб.м/с, на виході з України до Республіки Польща – 14,9 куб.м/с. Обстановка на водогосподарських системах та гідротехнічних спорудах Держводагентства контролюється водогосподарськими організаціями та структурами Функціональної відомчої системи щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.