ЗВІТ за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України

опубліковано 18.07.2019 13:27

 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                      Наказ Державного агентства

                      водних ресурсів України

                      від  __­____   2019    № ____­­­­_

                         

 

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Державного агентства водних ресурсів України

 

З метою визначення чинників корупційних ризиків у діяльності/бездіяльності посадових осіб органу влади, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, умов та причин, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією у Державному агентстві водних ресурсів України (далі – Держводагентство) створено Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія). До складу Комісії  входять працівники структурних підрозділів апарату Держводагентства, представники громадськості.

Варто зазначити, що у зв’язку із змінами структури, кадровими змінами внесено зміни до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків Держводагентства.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Держводагентства, здійснено опис та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Держводагентства здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури апарату Держводагентства, положень про структурні підрозділи, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених Законом України «Про запобігання корупції», інші питання, що виникають у результаті діяльності Держводагентства.

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків були нормативно-правові акти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Держводагентства.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у Держводагентстві визначалися його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

Ураховуючи вимоги Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держводагентства чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо оцінених корупційних ризиків і заходів щодо їх усунення (додаток 2).

                 

 

Секретар комісії з оцінки

корупційних ризиків  Л.Купцова

 

                                                                                                                                                                                                     Додаток 1

                                                                                                                                                                                                     до звіту за результатами оцінки

                                                                                                                                                                                                     корупційних ризиків у діяльності

                                                                                                                                                                                                     Держводагентства    

                                                                                                                                

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України,

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

 

Ідентифікований корупційний ризик

Чинники  корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

1. Можливе використання матеріальних цінностей у власних та/або третіх осіб інтересах

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних цінностей, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу Держводагентства

 2. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, погіршення іміджу державного органу

3. Можливе   безпідставне   списання матеріальних цінностей

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю

Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних цінностей, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу Держводагентства

4. Ймовірність витоку службової інформації, отриманої під час виконання посадових обов’язків  

Наявність у працівників особистого майнового (немайнового) інтересу, у тому числі які здійснюють аудит (або входять до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки)

Можливі фінансові втрати. Втрата репутації серед працівників об’єкта, що підлягає аудиту, перевірці. Вчинення корупційного правопорушення

 

5.  Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції в Держводагентстві

Недоброчесність державних службовців, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем

Порушення Правил етичної поведінки державних службовців, учинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення 

 

6. Необґрунтований розподіл фінансових показників під час їх планування

Затвердження обсягів фінансування водогосподарським організаціям без наявності необхідних розрахунків (обґрунтувань) потреби у зазначених ресурсах

Неефективне використання коштів державного бюджету

7. Необґрунтоване  внесення  змін  до штатного розпису та кошторису

Затвердження штатних розписів організацій та установ, з фондом заробітної плати, який не відповідає асигнуванням, затвердженим кошторисами

Неефективне використання коштів державного бюджету

8. Формування заявки на потребу та вимогу тендерної документації із дискримінаційними вимогами, оголошення закупівлі із завищеною вартістю

Зловживання повноваженнями членів тендерного комітету, формальний підхід членів тендерного комітету до роботи у комітеті, відсутність відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків членами тендерного комітету, завищення очікуваної вартості

Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства, судові процеси

9. Виникнення потенційного або

реального конфлікту інтересів у члена тендерного комітету

Особиста недоброчесність, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем

 

Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації

10. Відсутність  врегульованої  процедури щодо обробки повідомлень про корупцію

Відсутність врегульованої процедури обробки повідомлень про корупцію

Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства

11. Недосконала процедура діяльності уповноваженої  особи  з питань запобігання та виявлення корупції у водогосподарських організаціях

 Недотримання уповноваженими особами з питань запобігання корупції водогосподарських організацій вимог постанови Кабінету Міністрів  від  04.09.2013  № 706

 

 

Не очікується фінансових затрат;

учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного  з корупцією

12. Відсутність системи погодження та моніторингу антикорупційних програм на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Держводагентства

Неможливість виявлення корупціогенних чинників при прийнятті антикорупційних програм на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління  Держводагентства, нечіткість процедур (механізмів), створення надмірних обтяжень, прийняття антикорупційних програм з недоліками

 

Можливе прийняття антикорупційних програм з наявними корупціогенними чинниками, що дає можливість учинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

13. Неврегульованість процедури роботи головним спеціалістом з питань запобігання корупції Держводагентства з викривачами про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу

Відсутність законодавчо закріплених норм щодо роботи з викривачами

Притягнення відповідальних осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства

14. Ймовірність отримання подарунків, що перевищують граничний розмір, передбачений законодавством

Приватний інтерес

Недотримання вимог та обмежень, передбачених антикорупційним законодавством, вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, фінансові та майнові втрати

15. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння призначення на посаду державної служби близьких їм осіб, неповідомлення членам комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів з переконання інших членів приймати те чи інше рішення

 

Фінансові втрати не очікуються, втрата репутації серед працівників органів влади. Передбачає дисциплінарну відповідальність

16. Можливість зловживання становищем в процесі розгляду звітів керівників водогосподарських організацій в процесі переукладення та продовження строку дії контракту  

 

Відсутність чітких норм щодо встановлення терміну укладання контракту на посаду керівника підприємства

 

 

Ймовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди

17. Недоброчесність посадових осіб щодо повідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів при вирішенні питань призначення на вакантні посади

 

Низькі знання працівниками вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Прорахунки в роботі відділу з управління персоналом та головного спеціаліста з питань запобігання корупції щодо виявлення конфлікту інтересів та вжиття відповідних заходів реагування

Притягнення відповідальних осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства

18. Неврегульованість питань, пов’язаних з проведенням оцінки фінансово-господарської діяльності

Відсутність визначених цілей, обсягу та методів проведення внутрішнього аудиту

Притягнення відповідальних осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства

19. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

Невиконання посадовими особами вимог ЗУ «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації». Необ’єктивне та упереджене ставлення осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян виявляється в недосконалій процедурі опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

Корупційне  або пов’язане з корупцією правопорушення.

Втрата репутації Держводагентства серед сторін безпосередніх контактів

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків