Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів»

опубліковано 03.01.2019 12:49

1. Вид та назва регуляторного акта.
 
 Постанова Кабінету Міністрів від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які  надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів».
 
2. Назва виконавця заходів відстеження
 
Державне агентство водних ресурсів України.
 
3. Цілі прийняття акта
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» прийнята з метою реалізації потреб суб’єктів господарювання у певних видах послуг, які можуть надаватися бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України, що дало можливість:
- забезпечити юридичним і фізичним особам на території України належний рівень доступу до послуг бюджетних установ;
- збільшити обсяг надходжень коштів до Державного бюджету України;
- забезпечити належну якість виконання послуг, передбачених у даному проекті акта.
 
4. Строк виконання заходів з відстеження
 
З 20.12.2018 по 28.12.2018.
 
5. Тип відстеження
 
Періодичне.
 
6. Методи одержання результатів відстеження
 
Статистичні дані.
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
 
Відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних Держводагентства  за показниками:
- збільшення розміру надходжень до Державного бюджету України за рахунок збільшення обсягів подачі води на зрошення;
- дія регуляторного акта поширюватиметься на всі бюджетні установи, які належать до сфери управління Держводагентства, та всіх юридичних і фізичних осіб, які на договірних засадах можуть отримувати  зазначені у постанові Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів»  послуги;
- обсяг коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо основних положень акта;
- кількість наданих послуг;
- відсутність скарг на низьку якість надання послуг бюджетними установами та організаціями.
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
За даними Держводагентства, за 12 місяців 2018 року водогосподарськими організаціями було надано платних послуг на загальну суму 708,3 млн. гривень. Порівняно з показником за 2017 рік (579,4 млн. грн.), коли діяла постанова  Кабінету Міністрів України від 29.07.1999          № 1379 «Про затвердження  переліку  платних  послуг, які  можуть надаватися бюджетними установами та організаціями,  що належать  до  сфери  управління  Державного  комітету  по водному господарству,  на замовлення юридичних і фізичних осіб», відбулося збільшення розміру надходжень до Державного бюджету України за рахунок збільшення надання послуг з подачі води на зрошення на 15 %. 
Дія регуляторного акта поширюється на 149 бюджетних установ та організацій, які належать до сфери управління Держводагентства, та на всіх юридичних і фізичних осіб, які на договірних засадах можуть отримувати  зазначені у постанові Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» послуги.
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акта, обмежуються  лише обсягами фактичних витрат на виконання певних видів послуг.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо основних положень акта середній, оскільки акт розміщений на офіційних веб-сайтах Держводагентства (www.davr.gov.ua), Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua).
Порівняно з показником 2017 року, загальна кількість наданих водогосподарськими організаціями послуг у 2018 році у цілому збільшилась на 23 %.
Скарги на низьку якість надання послуг бюджетними водогосподарськими установами та організаціями відсутні.
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Реалізація цілей постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» сприяє забезпеченню юридичних і фізичних осіб на території України належним рівнем доступу до послуг бюджетних установ та організацій та прийнятними цінами на них; збільшенню обсягу надходжень коштів до Державного бюджету України; забезпеченню належної якості послуг, передбачених у даному акті.