Звіт про повторне відстеження до постанови Кабінету Міністрів від 13.12.2017 № 1091 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування»

опубліковано 15.11.2018 12:44

1. Вид та назва регуляторного акта
 
Постанова Кабінету Міністрів від 13.12.2017 № 1091 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування».
 
2. Назва виконавця заходів відстеження
 
Державне агентство водних ресурсів України.
 
3. Цілі прийняття акта
 
Постанова Кабінету Міністрів від 13.12.2017 № 1091 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування» розроблена з метою дерегуляції та спрощення процедури видачі (переоформлення, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування, яка досягатиметься шляхом:
встановлення чіткого терміну прийняття рішення щодо видачі дозволу на спеціальне водокористування та надання висновків органами, що узгоджують питання можливості спеціального водокористування;
визначення вичерпних підстав для припинення права спеціального водокористування та порядку припинення такого права, порядку переоформлення, анулювання та видачі дозволу на спецводокористування.
встановлення можливості подання заяви та документів на одержання дозволу на спеціальне водокористування у електронній формі;
встановлення механізму прийняття рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування за умови відсутності або невчасного надання висновку щодо можливості спеціального водокористування;
встановлення спрощеної процедури розгляду питання щодо переоформлення дозволу на спеціальне водокористування та умов анулювання дозволу;
спрощення процедури видачі дозволу на спеціальне водокористування, у тому числі продовження терміну дії права на спеціальне водокористування  у випадку коли умови спецводокористування не змінилися, за клопотанням водокористувача без подачі повторної заяви з обґрунтуванням потреби у воді;
приведення процедури видачі (відмови у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування у відповідність до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 
4. Строк виконання заходів з відстеження
 
Після набрання чинності постанови.
 
5. Тип відстеження
 
Базове.
 
6. Методи одержання результатів відстеження
 
Аналітичні дані.
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
 
Відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів від 13.12.2017 № 1091 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування» здійснювалось шляхом аналізу аналітичних даних Держводагентства  за показниками:
  • кількість водокористувачів які звернулися із заявою на отримання дозволу на спеціальне водокористування;
  • усунення невідповідностей положень Порядку вимогам Водного кодексу України, в частині встановлення терміну короткострокового водокористування
  • обсяг коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.
 
8. Показники результативності акта
 
Основні показники результативності регуляторного акта:
1. Дія проекту не передбачає надходжень коштів до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів.
2. Дія проекту акта, у разі його прийняття, буде поширюватись на всіх юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які мають намір здійснювати спеціальне водокористування.
3. Прийняття проекту запропонованого регуляторного акта зумовить досягнення поставлених цілей, а саме:
  • скоротить часові та фінансові витрати як для водокористувачів (юридичних та фізичних осіб), так і для дозвільних органів;
  • легалізує водокористувачів, які здійснюють забір води без відповідних дозволів
4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта середній, оскільки проект акта розміщений на сайті Держводагентства (www.davr.gov.ua), а після набрання чинності – на офіційних сайтах Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
 
Реалізація цілей сприятиме скороченню часових та фінансових витрат як для водокористувачів (юридичних та фізичних осіб), так і для дозвільних органів, а також сприятиме легалізації тих водокористувачів, які здійснюють забір води без відповідних дозволів.